Surrogatmodraskap och covid 19 - Nordic Surrogacy

Surrogatmödraskap och corona

Hur fungerar det med surrogatmödraskap under covid-19 och coronapandemin? Eduardo berättar om läget just nu. Den pågående pandemin har skapat en hel del restriktioner världen över. Restriktionerna innebär bland annat att man har svårigheter med att resa. Det innebär också att vissa länder har infört hela eller delvisa lockdowns. Och innebär då att man som bor där inte kan gå ut och röra sig som vanligt. Verkligheten just nu förändras från dag till dag så det är väldigt viktig att vi håller ett öra mot marken och tillsammans med kliniker och partners på respektive destination hela tiden uppdaterar oss om vad som händer. Vi vet också att om man har bestämt sig för att starta en process för att bli föräldrar med hjälp av surrogat att man vill komma igång så snart det är möjligt, men det ska också kännas tryggt. Vi jobbar proaktivt för att vi ska kunna hjälpa alla som vill att starta utan större fördröjning. Det innebär bland annat för dom som har egna ägg som skall användas i en surrogatprocess och inte gå via äggdonation att man kan ta ut ägg på klinik i Stockholm och få embryon skapade som sedan fraktas till Ukraina eller USA. […]