Surrogatmödraskap i Georgien

Surrogatmödraskap i Georgien - Nordic Surrogacy

Bli förälder genom surrogatmödraskap i Georgien

Vi erbjuder kompletta och omfattande garantiprogram i Georgien och följer er som blivande föräldrar under hela processen med svenska koordinatorer. Skräddarsydda program som passar just er utformas i samarbete med meriterade läkare, världsledande och toppmoderna kliniker.

Vem passar detta surrogatprogrammet för?

I Georgien kan ni bli föräldrar om ni är ett heterosexuellt ogift eller gift par. Kontakta oss så berättar vi gärna mer vid en kostnadsfri rådgivning.

Äggdonation i Georgien

Äggdonatorn är antingen georgisk eller ukrainsk som reser till Georgien för ägguttag. Det finns också möjlighet att välja äggdonator från Tammuz Families egna databas med Sydafrikanska donatorer med europeiskt ursprung. I det fall ni har egna ägg så skräddarsys programmet efter era förutsättningar och ägguttag sker i Georgien.

Samtliga äggdonatorer genomgår grundliga lämplighetsprövningar inklusive blodprov och läkarundersökningar. I äggdonationsprofilerna framgår bland annat resultaten från hälsotesterna, bilder på äggdonatorn och övrig information om äggdonatorn.

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Surrogatmamman under graviditet och förlossning

Våra surrogatmammor kommer från Tbilisi och närliggande omgivning och behandlas under graviditeten vid en av klinikerna som vi samarbetar med i Tbilisi, Georgien. Uppföljning av surrogatmamman under graviditet och förlossning sker på respektive klinik.

Surrogatmammans hälsa och välmående har högsta prioritet. Graviditetsplanen följs strikt med månatliga ultraljudsundersökningar, skanning av bland annat NC (Nuchal Translucens) och GTT (Growth and Glucose Metabolism). Återbesök till kliniken görs varannan vecka för allmän uppföljning.

Alla surrogatmammor är redan mammor och genomgått minst en egen okomplicerad graviditet och förlossning.

Läs mer: Om surrogatmammorna

Juridisk process på plats i Georgien

Den juridiska processen i Georgien innefattar bland annat avtalsskrivning mellan de blivande föräldrarna och surrogatmamman och utfärdande av födelsebevis med båda föräldrarna namngivna.

Efter födseln inför hemresan

Efter födseln påbörjas i Georgien den juridiska processen för att bekräfta faderskapet med hjälp av DNA. Beslut om faderskap fattas via tingsrätten i kommunen ni bor i. När detta fastslagits kan föräldrarna ansöka om pass hos svenska ambassaden i Tbilisi. Under denna period vägleder vi er som blivande föräldrar genom varje steg och har egen juridisk expert.

Läs mer: Om vår juridiska experthjälp

Våra kliniker i Tbilisi, Georgien

Vi är mycket glada över att samarbeta med två av de absolut bästa klinikerna i Tbilisi, Zhordania och Caraps Medline. Båda klinikerna erbjuder den bästa tänkbara medicinska kompetensen inklusive support och service.

Kostnad för surrogatprogram i Georgien

Våra surrogatprogram i Georgien kostar från 46.500 USD inklusive alla förmedlingsavgifter för dig som har egna embryon. Garantiprogram med äggdonation kostar från 59.000 USD. Omräknat till svenska kronor blir det 431.000 kr. respektive 547.000 kr. med dagens växlingskurs.

Vi strävar efter att hålla alla kostnader så låga som möjligt men säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna går alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen. Våra kostnader är bland de lägsta på marknaden för jämförbara processer.