Surrogatmödraskap i Georgien för heterosexuella par

Surrogatmödraskap i Georgien - Nordic Surrogacy

Vem passar destinationen för?

Surrogatprogram i Georgien är ett alternativ för heterosexuella par som har varit gifta i ett år eller ogifta par som varit folkbokförda på samma adress under minst ett år. I Georgien finns inget krav på en dokumenterad medicinsk anledning till ofrivillig barnlöshet. Vi erbjuder program med egna embryon, egna ägg eller garantiprogram med äggdonation.

Varje resa är unik och programmet ni väljer beror på era förutsättningar. Oavsett er bakomliggande historia har vi lång erfarenhet av att följa, vägleda och stötta blivande familjer på resan mot föräldraskap. Surrogatprocessen och kriterierna för vem som kan genomgå en process är reglerade, vilket gör dem säkra. Vilket program ni väljer, beror på era individuella förutsättningar och omständigheter och sker i samråd med oss under inledande konstadsfri rådgivning.

Varför blivande föräldrar väljer Nordic Surrogacy

Vi är en agentur som erbjuder full service och ni får en personlig koordinator som följer er genom hela processen. Vi tar hand om det praktiska, finns tillgängliga för att svara på frågor på vägen och som stöd. Det gör att ni kan fokusera på att bli föräldrar.

Hos oss får du heltäckande service i alla program. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser för jämförbara tjänster. Det kan vi göra eftersom vi arbetar direkt med klinikerna och därmed har skalat bort extra kostnader som det innebär att arbeta med mellanhänder.

Surrogatprocessen är trygg för alla inblandade parter ur ett juridiskt och medicinskt perspektiv. Det gäller för surrogaten, barnet och de blivande föräldrarna. I alla program ingår den lokala juridiken i Georgien.

Vi har ett exklusivt samarbetsavtal för Norden med kliniken In Vitro Life. Där sker hela den medicinska processen för blivande föräldrar, äggdonatorer och surrogaten. Arbetet leds av en av Georgiens mest välrenommerade fertilitetsläkare, doktor Natia Popkhadze.

Surrogatens hälsa och välmående har högsta prioritet. Surrogatmödrarna som deltar i programmen kommer från Tbilisi, Georgiens huvudstad. I de första stegen gör kliniken en omfattande medicinsk och psykologisk screening för att säkerställa att surrogaten kan delta i programmet. När surrogaten sedan matchas med er som blivande föräldrar sker den fortsatta behandlingen och uppföljningen av surrogatmödrarna på kliniken i Tbilisi.

Läs mer: om våra juridiska tjänster här.

Våra program

Vi erbjuder tre olika program i Georgien, från 52 000 USD för program inklusive förmedlingsavgifter. Observera att all betalning sker i amerikanska dollar.

Program – Befintliga embryon

Program – Egna ägg med två insättningar

Program – Garantiprogram med äggdonation

Vad är ett garantiprogram?

På alla våra destinationer erbjuder vi garantiprogram med äggdonation där alla kostnader förknippade med processen är inkluderade. Det skapar ekonomisk trygghet och transparens och därmed ökad tillgänglighet.

Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som t.ex., äggdonation, skapande av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning till surrogatmodern inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar.

Skillnaden mellan garantiproggrammet och andra program är att du för andra program löpande betalar för kostnader som tillkommer om delar av processen måste upprepas.

Äggdonation i Georgien

Äggdonatorerna kommer från Georgien och är unga kvinnor vars hälsa, medicinska historia och vanor bedöms efter en psykologisk och medicinsk screening. Screeningen görs av kliniken och för att säkerställa att hon kan delta i programmet.

Blivande föräldrar får ta del av ett urval av profiler som matchar deras önskemål.  Äggdonatorns profil är anonym och innehåller utförlig information om bl.a. hennes medicinska hälsa, intressen, utbildning och inkluderar nytagna bilder.

Läs om Naia Adamia, grundare av Be Parent.

Läs vår koordinator Annelis reseskildring för besök i Georgien.