Surrogatmödraskap i USA för alla

Surrogatmödraskap i USA för alla - Nordic Surrogacy

Vem passar programmet för?

Surrogatprogrammet i USA är lämplig för alla, heterosexuella, samkönade, par och ensamstående. Det är vår bästa destination med omfattande försäkringar för surrogatmamman och framstående kliniker och sjukhus. Barnen som föds här blir automatisk amerikanska medborgare och får eget pass.

Garantiprogram

Vi har tagit fram ett antal olika garantiprogram för att skapa ekonomisk trygghet och en tillgänglighet för fler. Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som exempelvis äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning och försäkringar till surrogatmamman inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar. Programmen är framtagna för att ge ekonomisk trygghet och transparens under hela processen och så att ni kan följa er budget.

Äggdonation

Äggdonationen och IVF görs i USA enligt det valda programmet och vi använder amerikanska äggdonatorer.

Efter födseln

Efter födseln följer en rättslig process som avslutas med att barnet kommer att få ett amerikanskt pass med vilket hen kommer till Sverige. Sedan följer en rättslig process för att barnet ska få ett svenskt pass. Vi vägleder er som blivande föräldrar genom varje steg.

Kostnad för surrogatmödraskap i USA

Våra surrogatprogram i USA kostar från $ 151 950 inklusive alla förmedlingsavgifter. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar. Kontakta oss så kan vi berätta mera om vilket program som passar bäst för dig.