Juridisk experthjälp

Vi hjälper er föräldrar med all juridisk förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt
Vi hjälper er föräldrar med all juridisk förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt

Tammuz har spetskompetens om den juridiska aspekten av surrogatprocessen.
Vi kan därför hjälpa dig med alla administrativa och juridiska delarna kring föräldrarskapet.

Inledningsvis gör vi en noggrann bedömning av förutsättningarna som gäller ditt surrogatarrangemang och upprättar en planering på vilka åtgärder som är lämpliga att vidta, och när de ska göras. Vi hjälper er föräldrar med all förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt. Om det tillstöter juridiska komplikationer ingår allt extra arbete, tills vi når vårt resultat.

Nödvändiga handlingar för de juridiska processerna i Sverige som Tammuz hjälper till att upprätta
· Ansökan om fastställelse av faderskap
· Ansökan om ändring av vårdnad
· Ansökan om adoption
· Fullmakt för svensk jurist att företräda surrogatmodern i svensk domstol
· Rättegångsfullmakt för svensk jurist att företräda föräldrarna
· Testamente för tiden innan barnet/barnen har juridisk arvsrätt

Utredningar om förutsättningar och villkor & ombudsarbete som Tammuz erbjuder
· Mål om fastställande av faderskap
· Mål om fastställande av ensam vårdnad
· Närståendeadoption
· Genomförande, såsom ombud eller biträde, av alla nödvändiga rättsprocesser som nämns ovan,
· Rådgivning enligt ovan angiven beskrivning samt löpande svar på frågor samt
· Arkivering av kopia på testamente.

I utredningen ingår nödvändiga och lämpliga kontakter med myndigheter och svensk ambassad i utlandet.

Surrogatprogram USA

Surrogatprogram Albanien

Surrogatprogram Ukraina