Juridisk experthjälp i surrogatprocessen

Vi hjälper er föräldrar med all juridisk förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt

Nordic Surrogacy erbjuder ett unikt upplägg i våra surrogatprocesser där tjänsterna för att kunna bilda en juridisk familj ingår för blivande föräldrar med hemvist i Sverige, Norge och Danmark.

Tillsammans genomför vi en säker och förutsebar rättsprocess med syfte att ni ska bli en helt vanlig juridiskt fungerande familj med rättigheter och skyldigheter, med vårdnads- och föräldraansvar, rätt till föräldrapenning, skolplikt, barnbidrag med mera.

Nordic Surrogacy hjälper dig som blivande förälder med all förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt.

Utöver detta arbetar Nordic Surrogacy ständigt med att följa forskning och politisk utveckling i surrogatfrågan både i Sverige/Norge/Danmark och utomlands.

 

Emma Dahlén ny jurist på Nordic Surrogacy

Emma Dahlén är specialiserad på familjejuridik i samband med surrogatmödraskap, äggdonation och barn födda utomlands. Hon har juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har arbetat med surrogatjuridik sedan 2017. Emma har varit biträde vid över 150 födslar genom destinationer som Colombia, Mexiko, USA, Georgien, Albanien, Ukraina, Nigeria, Iran med flera. Läs mer om Emma här

 

I tjänsten ingår

 • Tillgång till jurist med specialistkompetens inom surrogatjuridik för stöttning inför, under och efter graviditet.
 • Koordination av de juridiska delmomenten innebärande att er jurist guidar er både vad gäller berörd nationell och internationell juridik.

 

Nordic Surrogacy hjälper dig som blivande föräldrar med all förberedelse och stöttning för att få processen att gå så smidigt som möjligt genom:

 • att upprätta nödvändiga tingsrättsdokument,
 • att upprätta och granska relevanta avtal,
 • rådgivning både innan och under surrogatprocessen,
 • stöttning i kontakt med inkopplade myndigheter.

 

Som en del av tjänsten upprättas alla nödvändiga handlingar som behövs för de juridiska processerna i Sverige/Norge/Danmark. Normalt sett är det:

 • Ansökan om fastställelse av föräldraskap eller verkställbarhetsförklaring av utländskt avgörande alt. biträde vid förälderns bekräftelse av föräldraskap genom ambassad eller annan myndighet.
 • Ev. ansökan om ändring av vårdnad.
 • Ev. ansökan om adoption.
 • Fullmakt för svensk jurist att företräda kvinnan som bär och föder barnet i nationell domstol samt mot nationella myndigheter.
 • Rättegångsfullmakt för svensk jurist att företräda Föräldrarna.
 • Ev. testamente som skyddar barnet för det fall något skulle hända innan barnet uppnått fullgott juridiskt skydd, medborgarskap och står under vårdnad av båda föräldrar.

 

Hemvist Sverige

För att vi ska lyckas är det viktigt att ni…

 • är svenska medborgare (är ni inte svenska medborgare, rådgör med oss innan ni påbörjar en process),
 • har hemvist på en utpekad adress i Sverige,
 • kan upprätthålla kontakt med den kommunala familjerätten/socialförvaltningens familjerättsliga enhet,
 • vidtar enkla administrativa åtgärder som avser myndighetskontakter gällande till exempel namnanmälan, förfrågningar gällande fastställande av faderskap genom familjerätten m.m.
 • genomför nödvändiga besök på svenska ambassaden i födelselandet, även tillsammans med kvinnan som burit och fött barnet,
 • samarbetar med familjerätten i synnerhet gällande närståendeadoptionen,
 • genomför DNA-test (sker normalt med Rättsmedicinalverkets biträde eller i landet där barnet föds) samt
 • upplyser oss om omständigheter som kan ha betydelse för att nå framgång i ovan angivna rättsliga processer.

 

Hemvist Norge

För att vi ska lyckas är det viktigt att ni…

 • är norska medborgare (är ni inte norska medborgare, rådgör med oss innan ni påbörjar en process),
 • har hemvist på en utpekad adress i Norge,
 • kan upprätthålla kontakt med den kommunala familjerätten/socialförvaltningens familjerättsliga enhet,
 • vidtar enkla administrativa åtgärder som avser myndighetskontakter gällande till exempel namnanmälan, förfrågningar gällande fastställande av faderskap genom familjerätten samt NAV m.m.
 • genomför nödvändiga besök på norska ambassaden i födelselandet, även tillsammans med kvinnan som burit och fött barnet,
 • samarbetar med familjerätten i synnerhet gällande närståendeadoptionen,
 • genomför DNA-test (sker normalt genom ambassadens biträde) samt
 • upplyser oss om omständigheter som kan ha betydelse för att nå framgång i ovan angivna rättsliga processer.

 

Hemvist Danmark

För att vi ska lyckas är det viktigt att ni…

 • är danska medborgare (är ni inte danska medborgare, rådgör med oss innan ni påbörjar en process),
 • har hemvist på en utpekad adress i Danmark
 • kan upprätthålla kontakt med den kommunala familjerätten/socialförvaltningens familjerättsliga enhet,
 • vidtar enkla administrativa åtgärder som avser myndighetskontakter gällande till exempel namnanmälan, förfrågningar gällande fastställande av faderskap genom familjerätten samt folkbokföring genom CRP m.m.
 • genomför nödvändiga besök på danska ambassaden i födelselandet, även tillsammans med kvinnan som burit och fött barnet,
 • samarbetar med familjerätten i synnerhet gällande närståendeadoptionen,
 • genomför DNA-test (sker normalt genom ambassadens biträde) samt
 • upplyser oss om omständigheter som kan ha betydelse för att nå framgång i ovan angivna rättsliga processer.

 

I videoklippet ovan berättar Emma om barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess.

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Vem blir surrogatmamma och varför?

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Läs mer om rättshjälp och DNA-analys

Läs mer om domen i Högsta Domstolen