Pris och kostnad för äggdonation och surrogatmödraskap

Vi kan erbjuda en rad olika kompletta alternativ för att passa varje man och kvinna som drömmer om barn; från att välja en äggdonator, surrogat, medicinsk assistans, juridiskt stöd till hjälp med att hitta försäkring

Vi strävar efter att hålla alla kostnader så låga som möjligt men säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna går alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen. Våra kostnader är garanterat bland de lägsta på marknaden för jämförbara processer.

Genom våra internationella partnerorganisationer kan vi erbjuda en rad olika kompletta alternativ för att passa varje man och kvinna som drömmer om barn; från att välja en äggdonator, surrogatmamma, medicinsk assistans och juridiskt stöd till hjälp med att hitta försäkring som täcker försäkringen är för surrogaten under graviditeten.

Men vad ingår i resan? Och i vilken ordning händer allt? Varje resa är unik. Den varierar beroende på de blivande föräldrarnas behov. Vissa blivande föräldrar behöver äggdonation, medan andra använder sina egna ägg.

Läs mer om äggdonation

Surrogatmödraskap för dig som inte själv kan bli gravid

Kostnaden får våra program startar på 49 700 USD i Georgien och går upp till 162 950 USD i USA. Nedan kan du läsa mera om de olika programmen och vem de passar för. Kontakta oss för att få mera information.

Alla priser är i amerikanska dollar, USD, och alla betalningar sker i amerikanska dollar, USD.

Kostnad för surrogatmödraskap i Georgien för heterosexuella par

För vem?
Heterosexuella par som har varit gifta i ett år eller ogifta par som varit folkbokförda på samma adress under minst ett år.

Vad ingår?
Vi erbjuder idag fyra olika program i Georgien, från 49 700 USD för program inklusive förmedlingsavgifter.

Kostnad

 1. Befintliga embryon: 49 700 USD
 2. Egna ägg med två insättningar: 53 700 USD
 3. Pay per Step: 58 700 USD
 4. Garantiprogram med äggdonation: 65 900 USD

Läs mer om surrogatmödraskap i Georgien

Anneli om surrogatmödraskap och sin egen resa som ofrivilligt barnlös

Kostnad för surrogatmödraskap i USA

För vem?
Programmen i USA är verkligen för alla – HBTQ, ensamstående kvinnor och män, ogifta par och gifta.

Vad ingår?
Våra surrogatprogram i USA kostar från 141.250 USD inklusive alla förmedlingsavgifter. Priset inkluderar äggdonation.

Full Cycle innebär syskon- eller tvillingförsök där alla ägg från äggdonatorns cykel används. Shared Cycle innebär att man önskar ett barn och hälften av alla ägg från äggdonatorns cykel används.

Kostnad

 1. Egna egg: 151 950 USD
 2. Shared Cycle: 155 950 USD
 3. Full Cycle: 162 950 USD

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Kostnad för surrogatmödraskap i Colombia

För vem?
Programmen i Colombia passar för HBTQ och andra par.

Vad ingår?
Våra surrogatprogram i Colombia kostar från 52.500 USD för befintliga embryon. För garanterad graviditet (så kallad live birth) från 69.000 USD. Alla förmedlingsavgifter ingår. Äggdonation är inkluderat i priset för garantiprogram.

Kostnad

 1. Single Guarantee: 69 000 USD
 2. Double Guarantee: 114 000 USD
 3. Pay per step with own eggs: 57 750 USD
 4. Pay per step with existing embryos: 52 500 USD
 5. Pay per Step with donated eggs: 61 000 USD

Läs mer om surrogatmödraskap i Colombia

Oskar och Jonas om familjebildning genom surrogatmödraskap i Colombia

Kostnad för surrogatmödraskap i Ukraina

För närvarande har vi pausat programmen i Ukraina på grund av kriget.

För vem?
Programmen passar för gifta heterosexuella par med medicinska skäl.

Vad ingår?
Våra surrogatprogram i Ukraina kostar från 51.150 USD inklusive alla förmedlingsavgifter för dig som har egna embryon.

Kostnad

 1. Befintliga embryon: 51.150 USD
 2. Egna egg: 55.000 USD
 3. Singel garantiprogram: 62.500 USD

Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina