Pris och kostnad för äggdonation och surrogatmödraskap

Vi kan erbjuda en rad olika kompletta alternativ för att passa varje man och kvinna som drömmer om barn; från att välja en äggdonator, surrogat, medicinsk assistans, juridiskt stöd till hjälp med att hitta försäkring

Vi strävar efter att hålla alla kostnader så låga som möjligt men säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna går alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen. Våra kostnader är garanterat bland de lägsta på marknaden för jämförbara processer.

Genom våra internationella partnerorganisationer kan vi erbjuda en rad olika kompletta alternativ för att passa varje man och kvinna som drömmer om barn; från att välja en äggdonator, surrogatmamma, medicinsk assistans och juridiskt stöd till hjälp med att hitta försäkring som täcker försäkringen är för surrogaten under graviditeten.

Men vad ingår i resan? Och i vilken ordning händer allt? Varje resa är unik. Den varierar beroende på de blivande föräldrarnas behov. Vissa blivande föräldrar behöver äggdonation, medan andra använder sina egna ägg.


Kristen, en av våra surrogatmammor i USA berättar om sin graviditet i 26:e veckan ❤️

Äggdonation för dig som själv vill bli gravid

Program BAS

Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: $ 10.900 och med dagens växlingskurs ungefär 99.000 kr.*
Garanti: utan återbetalning.

Program MELLAN

Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: $ 13.150 och med dagens växlingskurs ungefär 119.000 kr.*
Garanti: halva beloppet återbetalas.

Program FULL GARANTI

Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: $ 16.450 och med dagens växlingskurs ungefär 149.000 kr.*
Garanti: hela beloppet återbetalas.

*Kostnaderna i svenska kronor är med förbehåll för valutakursändringar. Kostnaden i USD (amerikanska dollar) gäller fram till 2018-12-31. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Läs mer om äggdonation för dig som själv vill bli gravid

Surrogatmödraskap för dig som inte själv kan bli gravid

Surrogatmödraskap i Ukraina

Våra surrogatprogram i Ukraina kostar från $ 49.950 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 452.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina

Surrogatmödraskap i USA
Våra surrogatprogram i USA kostar från $ 70.000 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 633.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Surrogatmödraskap i Albanien
Våra surrogatprogram i Albanien kostar från € 65.600 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 689.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i Euro.

Läs mer om surrogatmödraskap i Albanien

Filmklippet ovan: Eduardo berättar om sin barnlängtan , funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma.