Vem blir surrogatmamma och varför?

Vem blir surrogatmamma och varför? - Nordic Surrogacy

Surrogat, surrogatmamma eller värdmoder kallas den kvinnan som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Hon har valt att bli surrogatmamma av olika skäl.

Det utgår förvisso en ekonomisk kompensation som ska kännas skälig för kvinnan men är utformad på så vis att den inte kan användas som ett försörjningsstöd.

Moraliska aspekter

Diskussionen om en kvinnas anledning till att bli surrogatmamma tycker vi är både relevant och välkommen. De moraliska aspekterna av denna fråga måste diskuteras i ett modernt samhälle. Som föräldrar till barn som kommit till världen via surrogat har vi själva fått ta aktiv ställning till denna fråga. Beslutet att få barn med hjälp av surrogat kommer ju för alltid ha en direkt påverkan på våra egna och våra barns liv. Just därför är det viktigt att diskussionen och de blivande föräldrars beslut utgår från korrekt och relevant information.

Ansvar och risk

Att vara surrogatmamma för en annan kvinna som själv inte kan bli gravid är en av de mest generösa handlingar en människa kan göra för en annan. Eftersom det innebär både ett stort ansvar och risk för bägge parter finns det givetvis många krav och förhållningsregler som regleras via lagstiftning i de länder där vi finns. Generellt måste en kvinna som vill vara surrogatmamma vara mellan 22- 38 år. Hon måste ha fött minst ett barn under en okomplicerad graviditet för minst ett år sedan. Hon har en hälsosam medicinsk historia med hälsosamma graviditeter och födslar. Hon måste vara på en emotionell stabil plats i livet dvs inte gå igenom en personlig kris såsom skilsmässa, förlust, allvarlig sjukdom hos en familjemedlem och liknande.

Screening och tester

Alla godkända surrogatmödrar har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen. Särskilda graviditetstest (Nukal translucens, Alpha Feto Protein, skanning etc.) utförs av experter.

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Surrogatmödraskap och surrogatmammor i USA

För att bli aktuell som surrogatamma måste den sökande kvinnan uppfylla de krav som landets och delstaternas lagstiftning anger. Kvinnan måste ha ett fött ett eget barn och en hälsosam medicinsk historia med hälsosamma graviditeter och födslar. Hon genomgår obligatorisk screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen.

Våra surrogatmödrar är amerikanska medborgare som bor i olika stater i USA. Under graviditeten bor surrogaten hemma hos sina familjer och fortsätter sin vanliga livsstil. Övervakning av hela graviditeten utförs av hennes personliga läkare och det medicinska centrum där surrogatet är registrerat. Under första trimestern övervakas graviditeten även av klinikens läkare för att säkra att att allt utvecklas bra. Surrogaten genomgår alla vanliga graviditetstester samt blodprov som är utformade för att säkra att den allmänna hälsosituationen är god under hela graviditeten.

Med hjälp av den senaste tekniken och fullt dedikerad personal kommer kliniken erbjuda den absolut bästa vården under graviditeten. Missionen för kliniken är att erbjuda en varm, stödjande och bekväm miljö för de blivande föräldrarna.

Läs mer om Surrogatprogram USA

Läs mer: Nyheter om surrogatmödraskap