Äggdonation vid surrogatmödraskap

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap. Givarens nationalitet beror på vilket program som valts. De blivande föräldrarna väljer äggdonation från Tammuz äggbank, enligt valt program.

Screening av äggdonatorer

Alla äggdonatorer går igenom psykologisk och medicinsk screening som innefattar genetisk profilering av givaren och medicinska tester som verifierar äggets lämplighet för surrogatprocessen. Alla givare är anonyma. De blivande föräldrarna får utförlig information om givaren, inklusive fotografier och en medicinsk profil.  

Läs mer om äggdonation om du själv vill bli gravid

Äggdonation & surrogatmödraskap i Ukraina

Våra sydafrikanska och ukrainska givare kan väljas för surrogatprogram i Ukraina. Valet av donator görs från vår webbplats.

Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina

Äggdonation & surrogatmödraskap i USA

Våra sydafrikanska givare kan väljas för surrogatprogram i USA. Valet av donator görs från vår webbplats. Våra amerikanska äggdonatorer är endast relevanta för surrogatprogrammet i USA. Givarprofiler skickas till de blivande föräldrarna.

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Äggdonation & surrogatmödraskap i Albanien

Våra albanska äggdonatorer kan väljas för surrogatprogrammet i Albanien. Donatorerna är från Ukraina. Valet av donator görs från vår webbplats.

Läs mer om surrogatmödraskap i Albanien