Äggdonation och äggdonator

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer
Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer. Givarens nationalitet beror på vilket program som valts. De blivande föräldrarna väljer äggdonation från Tammuz äggbank, enligt valt program.

Alla givare går igenom psykologisk och medicinsk screening som innefattar genetisk profilering av givaren och medicinska tester som verifierar äggets lämplighet för surrogatprocessen. Alla givare är anonyma. De blivande föräldrarna får utförlig information om givaren, inklusive fotografier och en medicinsk profil.  

 

Surrogatprogram Ukraina

Våra sydafrikanska och ukrainska givare kan väljas för surrogatprogram i Ukraina.

Valet av donator görs från en specifik webbplats.

Läs mer om Surrogatprogram Ukraina

 

Surrogatprogram USA

Våra sydafrikanska givare kan väljas för surrogatprogram i USA. Valet av donator görs från en specifik webbplats. Våra amerikanska äggdonatorer är endast relevanta för surrogatprogrammet i USA. Givarprofiler skickas till de blivande föräldrarna.

Läs mer om Surrogatprogram USA

 

Surrogat program Albanien

Våra albanska äggdonatorer kan väljas för surrogatprogrammet i Albanien. Donatorerna är från Ukraina. Valet av donator gör från en specifik webbplats.

Läs mer om Surrogatprogram Albanien

 

Program

Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Vem blir surrogatmamma och värför?