Äggdonation vid surrogatmödraskap

Tammuz Nordic erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer

Nordic Surrogacy erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap. Givarens nationalitet beror på vilket program som valts. De blivande föräldrarna väljer äggdonation enligt valt program.

Screening av äggdonatorer

Alla äggdonatorer går igenom psykologisk och medicinsk screening som innefattar genetisk profilering av givaren och medicinska tester som verifierar äggets lämplighet för surrogatprocessen. Alla givare är anonyma. De blivande föräldrarna får utförlig information om givaren, inklusive fotografier och en medicinsk profil.  

Läs mer om äggdonation om du själv vill bli gravid

Äggdonation & surrogatmödraskap i Ukraina

Våra Ukrainska givare kan väljas för surrogatprogram i Ukraina. Valet av donator görs från vår webbplats.

Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina

Äggdonation & surrogatmödraskap i USA

Våra amerikanska äggdonatorer är endast relevanta för surrogatprogrammet i USA. Givarprofiler skickas till de blivande föräldrarna.

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Äggdonation & surrogatmödraskap i Colombia

Äggdonatorerna kommer från Colombia, och de reser till kliniken för att lämna äggen. Alla donatorer är unga kvinnor som genomgår omfattande medicinsk screening och genetisk provtagning, blodprov och undersökningar. Alla profiler innehåller nytagna fotografier och information om donatorn, donatorns hälsa och medicinska historia.

Läs mer om surrogatmödraskap i Colombia

Läs mer: Barn födda via surrogatmödraskap mår bra visar ny forskning