Surrogatmödraskap i Ukraina för gifta par

Surrogatmamma i Ukraina för gifta par • För ofrivilligt barnlösa - Nordic Surrogacy

Bli förälder genom surrogatmödraskap i Ukraina

Sedan kriget mellan Ukraina och Ryssland bröt ut har Nordic Surrogacy inga pågående surrogatarrangemang i Ukraina. För oss är säkerheten för alla inblandade parter det viktigaste. Under rådande omständigheter saknas förutsättningar för detta.

Våra övriga destinationer är alternativ för er som tidigare övervägt en surrogatprocess i Ukraina. Läs mer om:

Surrogatmödraskap i Georgien

Surrogatmödraskap i Colombia

Surrogatmödraskap i USA


Vi erbjuder kompletta och omfattande garantiprogram och följer er som blivande föräldrar under hela processen med svenska koordinatorer. Skräddarsydda program som passar just er utformas i samarbete med meriterade läkare, världsledande och toppmoderna kliniker.

Anneli om surrogatmödraskap i Ukraina

I videoklippet nedan berättar Anneli om sin egen resa som ofrivilligt barnlös. Hon har genomgått två surrogatprocesser i Ukraina som har gett familjen fantastiskt efterlängtade barn!

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

Vem passar programmet för?

I Ukraina kan ni bli föräldrar om ni är ett gift heterosexuellt par. Surrogatprogrammet i Ukraina är inte ett alternativ för samkönade par eller ensamstående. Villkoren för att få inleda en surrogatprocess är att det föreligger medicinska skäl eller att ett flertal IVFer har genomförts utan framgång. Kontakta oss så berättar vi gärna mer vid en kostnadsfri rådgivning.

Äggdonation

Äggdonation görs på ledande IVF- och fertilitetskliniker i Kiev, Ukraina.

Läs mer: Äggdonation och äggdonator

Surrogatmamman under graviditet och förlossning

Våra surrogatmammor kommer från Kiev och närliggande omgivning och behandlas under graviditeten vid en av klinikerna som vi samarbetar med i Kiev, Ukraina. Uppföljning av surrogatmamman under graviditet och förlossning sker på respektive klinik.

Surrogatmammans hälsa och välmående har högsta prioritet. Graviditetsplanen följs strikt med månatliga ultraljudsundersökningar, skanning av bland annat NC (Nuchal Translucens) och GTT (Growth and Glucose Metabolism). Återbesök till kliniken görs varannan vecka för allmän uppföljning.

Läs mer: Om surrogatmammorna

Efter födseln inför hemresan

Efter födseln påbörjas i Ukraina den juridiska processen för att bekräfta faderskapet med hjälp av DNA. Beslut om faderskap fattas via tingsrätten i kommunen ni bor i. När detta fastslagits kan föräldrarna ansöka om pass hos svenska ambassaden i Kiev. Under denna period vägleder vi er som blivande föräldrar genom varje steg och har egen juridisk expert.

Läs mer: Om vår juridiska experthjälp

Kostnad för surrogatprogram i Ukraina

Våra surrogatprogram i Ukraina kostar från $ 52 900 inklusive alla förmedlingsavgifter. All betalning sker i amerikanska dollar.

Vi strävar efter att hålla alla kostnader så låga som möjligt men säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna går alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen. Våra kostnader är bland de lägsta på marknaden för jämförbara processer.

Läs mer: Föräldrarnas egna berättelser om surrogatprocessen

Läs mer: Surrogatmödraskap för HBTQ i USA

Läs mer: Surrogatmödraskap för HBTQ i Colombia

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

Filmklippet ovan: Eduardo berättar om sin barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma.