Vår historia – Tammuz Family

Vårt internationella team i Tel Aviv

Doron Mamet-Meged, grundare till Tammuz Family, överst till vänster med resten av teamet i Tel Aviv.

Tammuz grundades i Tel-Aviv år 2008 av Doron Mamet-Meged, pappa till Talia och Matan. Det var erfarenheten från surrogatprocessen som han och hans partner genomgick som formade visionen om surrogatlösningar tillgängliga för de som när en längtan efter en familj.

Så här berättar Doron om sin resa och surrogatprocess

”För några år sedan var vi i en position som liknar din.

Vi ville ha ett barn. Vi ville verkligen ha ett barn. Och vi kunde inte få ett barn på vanligt sätt. Efter intensiv undersökning beslutade vi, min make och jag, att göra en surrogatprocess i USA.

Längs vägen lärde jag mig ett antal saker.

Jag lärde mig att det finns många par och individer som drömmer om spädbarn att bli föräldrar men helt enkelt inte har tillräckligt med pengar för att finansiera processen. Jag lärde mig också mitt i processen känner man sig vilsen sig och ensam – det är en komplicerad process medicinskt, juridiskt och emotionellt. Varje beslut kan vara ödesdigert, och man måste arbeta med utländska läkare, laboratorier och advokater, utländska myndigheter i utlandet och främmande språk.

Jag bestämde mig för att göra något åt detta – jag lämnade mitt chefsjobb för att ge en hjälpande hand till de som drömmer om att bli föräldrar och att visa dem vägen. Vi diskvalificerar inte någon som bygger på religion, ras, kön eller sexuell läggning. Och vi arbetar alltid i enlighet med lagarna i de länder där vi arbetar.

Vi är här för att ta dig längs den enklaste, snabbaste, säkraste och – inte mindre viktiga – en ekonomisk hållbar väg. Du fortsätter att drömma om barn, och vi kommer att se till att det händer.”

Doron, pappa till Talia och Matan
Tammuz International

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Vem blir surrogatmamma och varför?

Läs mer: Äggdonation och äggdonator