Vår historia – Tammuz Surrogacy

Tammuz grundades i Tel-Aviv för 2008 år sedan av Doron Mamet-Meged, pappa till Talia och Matan
Tammuz grundades i Tel-Aviv för 2008 år sedan av Doron Mamet-Meged (till vänster i bilden), pappa till Talia och Matan

Tammuz grundades i Tel-Aviv år 2008 av Doron Mamet-Meged, pappa till Talia och Matan. Det var erfarenheten från surrogatprocessen som han och hans partner genomgick som formade visionen om surrogatlösningar tillgängliga för de som när en längtan efter en familj. 

Så här berättar Doron om sin resa och surrogatprocess

”För några år sedan var vi i en position som liknar din.

Vi ville ha ett barn. Vi ville verkligen ha ett barn. Och vi kunde inte få ett barn på vanligt sätt. Efter intensiv undersökning beslutade vi, min make och jag, att göra en surrogatprocess i USA.

Längs vägen lärde jag mig ett antal saker.

Jag lärde mig att det finns många par och individer som drömmer om spädbarn men helt enkelt inte har tillräckligt med pengar för att finansiera processen. Jag lärde mig också mitt i processen känner man sig vilsen sig och ensam – det är en komplicerad process medicinskt, juridiskt och emotionellt. Varje beslut kan vara ödesdigert, och man måste arbeta med utländska läkare, laboratorier och advokater, utländska myndigheter i utlandet och främmande språk.

Jag bestämde mig för att göra något åt detta – jag lämnade mitt chefsjobb för att ge en hjälpande hand till de som drömmer om spädbarn och att visa dem vägen. Vi diskvalificerar inte någon som bygger på religion, ras, kön eller sexuell läggning. Och vi arbetar alltid i enlighet med lagarna i de länder där vi arbetar.

Vi är här för att ta dig längs den enklaste, snabbaste, säkraste och – inte mindre viktiga – en ekonomisk hållbar väg. Du fortsätter att drömma om barn, och vi kommer att se till att det händer.”

Doron, pappa till Talia och Matan
Tammuz International

 

Vårt internationella team i Tel Aviv
Vårt internationella team i Tel Aviv

 

Tammuz Nordic Surrogacy i Stockholm

Tammuz Nordic Surrogacy etablerades 2016 i Stockholm på initiativ av Eduardo Afonso, pappa till Zelda & Esther. Han ville i likhet med Doron möjliggöra för andra i norden att bli föräldrar utan all de svårigheter han själv hade stött på.

Tammuz Nordic etablerades 2016 på initiativ av Eduardo Afonso, pappa till Zelda & Esther
Tammuz Nordic Surrogacy etablerades 2016 i Stockholm på initiativ av Eduardo Afonso, pappa till Zelda & Esther

Tammuz är nu en av världens ledande surrogatagenturer. Vi har hjälpt över 700 barn till världen sedan starten. Vi möjliggör fertilitet och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa och infertila oavsett sexualitet eller civilstånd. Tammuz Nordic är en del av den globala Tammuz-gruppen. Merparten av våra medarbetare är själva föräldrar genom surrogat och har egen erfarenhet av både familjelängtan och surrogatresan. Det är den kunskapen, professionalismen och den djupa förståelsen för surrogatvärlden som är den stabila och robusta grunden som Tammuz använder för att bygga de olika surrogatprogrammen och välja de bästa och mest professionella destinationerna, klinikerna och samarbetena.

 

Om Tammuz Nordic Surrogacy

Vår mission & våra värderingar