Medarbetare på Nordic Surrogacy

Eduardo Afonso, grundare och VD

Eduardo-Afonso-CEO-Nordic-Surrogacy

Hej! Jag heter Eduardo Afonso och jag hjälper blivande föräldrar i framförallt Sverige att välja rätt destination och program för dem. Som VD är jag övergripande ansvarig för verksamheten i Norden.

Jag är förälder till Zelda och Esther som föddes 2014 genom surrogat i Thailand.

Anledningen till att beslutade mig för att starta Tammuz i Norden är att jag efter mina egna erfarenheter insåg att jag hade en fantastisk möjlighet att hjälpa andra genom den här processen. En ytterst viktig aspekt är säker rådgivning om lagliga och reglerade destinationer och även lotsa blivande föräldrar genom de praktiska delarna som omgärdar processen.

Min väg till att bli förälder var kantad av kulturella utmaningar och språkliga barriärer. Det var inte lätt att gå igenom surrogatprocessen i ett främmande land. Efter födseln av Esther och Zelda fick jag stanna i Thailand i nästan fyra månader. Dessutom fanns det utmaningar med de juridiska aspekterna hemma i Sverige som fortsatte i flera månader efter hemkomsten.

För att ytterligare underlätta för nya blivande föräldrar arbetar jag aktivt för att hålla debatten om surrogat och äggdonation vid liv via samtal med politiker, organisationer och media.

Min största lärdom från min resa är att man måste vara öppen för de utmaningar man stöter på och att man sällan kan förutse dem. Vara ödmjuk inför alla delar och personer i processen och lita på de som är involverade.

Mitt bästa råd till dig som blivande föräldrar är att vara tålmodig, se framåt och ställa frågor så fort du är det minsta osäker. Som man brukar säga – det finns inga dumma frågor. I en sådan här viktig process är alla frågor relevanta och vi finns här för att besvara dem.

 


Jenny Zimmermann, nordisk koordinator

Jenny Zimmermann - Koordinator -Nordic Surrogacy

Hej, Jag heter Jenny Zimmermann och jobbar heltid på Tammuz Nordic. Jag koordinerar alla processer i Ukraina och Albanien. Fördelen med min roll på Tammuz Nordic är att alla blivande föräldrar får full support och stöttning under processen och vi kommer att ha kontinuerlig & ibland daglig kontakt.

Jag längtar efter att få vara en del av allas processer och kunna finnas tillhands och vara det självklara stödet genom processen. Min egna surrogatprocess var kantad av många utmaningar men idag är jag mamma till tvillingar genom en surrogatprocess som är 3 år och som ger mig fantastisk glädje i livet.

 


Mikkel Raahede, dansk repræsentant 

Jeg hedder Mikkel Raahede og det er mit ansvar at hjælpe de danske kommende forældre til at blive en familie
Mikkel Raahede hjælper de danske kommende forældre til at blive en familie
Hej! Jeg hedder Mikkel Raahede og det er mit ansvar at hjælpe de danske kommende forældre til at blive en familie. Baseret på personlig samtale finder vi den rette destination og løsning.
Jeg er forælder til Lux og Björk, født i USA 2017, samt Selma, født i USA 2013.
Det, jeg først og fremmest lærte af min egen rejse gennem surrogacy er at alt det der føles som uoverskueligt og uoverkommeligt, faktisk er hverdag for dem der arbejder med det. At de har erfaringer at trække på som det er vigtigt at kunne lytte til.

Mit bedste råd til de kommende forældre at kunne placere sin tillid hos dem der arbejder for dem. At det er i orden at stille spørgsmål, og at man ikke skal undskylde at man gerne vil være forælder.

 


Erkko Välimäki, finsk representant

Erkko Välimäki -Sijaissynnytys - Nordic Surrogacy

Hej, jag heter Erkko, jobbar som representant för Tammuz i Finland. Jag har hand om de finska blivande föräldrarna, jag hjälper de att komma i gång med sina surrogatprocesser och stöttar dem genom processen. Jag är själv inne på en surrogatprocess genom Albanien. Hur jag kom fram till att anlita Tammuz för min dröm om att få ett barn var en mycket lång väg, och äntligen känner jag tillit att projektet ska lyckas.

 


Staffan Sörenson, juridisk expert, (Jur kand / Master of Laws LL.M.)

Staffan Sörensson - Jurist - Nordic Surrogacy

Många svenskar väljer att skaffa barn med hjälp av en utländsk surrogatmamma. Jag hjälper till med de juridiska processerna som är nödvändiga för att de nyblivna föräldrarna överhuvudtaget ska kunna resa hem från utlandet, bli vårdnadshavare, ge barnet svenskt medborgarskap med personnummer och pass och till sist hjälpa till med närståendeadoptionen om det är två föräldrar. Exempelvis är det så att det enligt svensk rätt inte hjälper att den svenska mamman har extraherat egna ägg för att hon ska anses som mamma till barnet.

Hon måste ändå adoptera. Även hos samkönade par måste adoption ske och paret måste vara gifta. Vi får i genomsnitt 5 domar eller beslut varje vecka avseende faderskap, vårdnad och adoption. Vi arbetar mycket nära Nordic Surrogacy AB, som är en internationell organisation som ordnar alla kliniska kontakter, förmedlar kontakt med surrogatmamma och stöttar under hela processen. Företaget har en svensk administration i Stockholm och arbetar huvudsakligen med den välrenommerade organisationen Tammuz Family Ltd.

Här berättar Staffan Sörenson om hur den juridiska processen i samband med en utländsk surrogatprocess för ofrivilligt barnlösa går till i normalfallet. Det förekommer stora variationer mellan olika länder, hetero- eller samkönade, ensamstående föräldrar, beroende på genetiskt material, om föräldrarna har svenska pass och hemvist i Sverige etc.