Infertilitet och ofrivillig barnlöshet

Infertilitet och ofrivillig barnlöshet - Nordic Surrogacy

Ibland blir det ingen graviditet när man försöker att befrukta ett ägg med spermier. När man har försökt att få till en befruktning i mer än ett år brukar det kallas för ofrivillig barnlöshet eller infertilitet.

Ofrivillig barnlöshet

Att det inte blir någon graviditet kan bero på olika saker. Ungefär 15 procent av alla par drabbas av ofrivillig barnlöshet eller infertilitet i Sverige. En tredjedel är manliga orsaker, en tredjedel är kvinnliga orsaker och en tredjedel är okända orsaker. Det diskuteras och forskas också om det kan vara infektioner, kromosomrubbning, läkemedel och anatomi som orsaker till ofrivillig barnlöshet.

Infertiliteten ökar

Kvinnor föds med cirka 400 000 ägg i sina äggstockar och får inga nya under sin livstid. Män får cirka 1 800 nya spermier per sekund. Kvinnors infertilitet börjar öka vid 25 och när de fyller 40 har de bara fem procent chans att bli gravida. Därtill visar studier att mäns spermiekoncentration och därmed fertiliteten har minskat drastiskt sedan 1973.

Ingegärd arbetar med barnhälsovård för barn födda via surrogatmödraskap

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

IVF – provrörsbefruktning

IVF eller provrörsbefruktning är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg tas ut från en äggstock för att befruktas av en mans spermie utanför en kvinnas kropp. IVF betyder in vitro-fertilisering (”in vitro” = i glas och ”fertilisering” = befruktning). Metoden används vid alla former av infertilitet; kvinnlig, manlig och oförklarad barnlöshet. Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren under ledning av ultraljud för in en tunn nål i äggstocken via slidan. Mannens spermaprov prepareras. Spermier och ägg förs samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-5 dagar återförs ett eller två embro/n till kvinnans livmodern.

Permanent infertilitet

En del kvinnor saknar livmoder att bära ett barn i, andra har sjukdomar som gör det omöjligt att genomgå en graviditet. En del har genomgått alla sorters infertilitetsbehandlingar som finns utan att lyckas. Vissa har satt sitt hopp till adoption, men hunnit bli för gamla innan de fått barnbesked. För många av dem skulle surrogatmödraskap var ett sätt att få bli förälder.

Infertilitet och surrogatmödraskap

För att veta om egna ägg kan användas vid en surrogatprocess eller om äggdonator behövs görs en fertilitetsutredning, både kvaliteten på ägg och spermie kontrolleras. Vid infertilitet används äggdonator eller spermiedonator eller båda.

De senaste fem åren har vi på Nordic Surrogacy följt hundratals ofrivilligt barnlösa på deras resa till att bli föräldrar. Vi vet att de ekonomiska hindren kan vara höga. Vi har själva gjort investeringen, när vi gick från blivande förälder till förälder. Det är just därför Nordic Surrogacy erbjuder en mängd olika surrogatprogram i olika länder. Nordic Surrogacy arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade i processen i alla våra program.

Läs mera om äggdonation och äggdonatorer

Läs mera om surrogatmammorna

Läs mera om våra surrogatprogram

Jonas och Oskar om omgivningens reaktion på surrogatmödraskap

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

Läs mera om surrogatprocessen

Läs mera om juridisk experthjälp

Läs mera om kostnader vid surrogatmödraskap

Läs mera om våra värderingar