Surrogatmödraskap i Colombia – för samkönade och heterosexuella par samt ensamstående män

Surrogatmödraskap i Colombia för homosexuella - Nordic Surrogacy

Vem passar surrogatmödraskap i Colombia för?

Surrogatprogrammet i Colombia innebär ett unikt alternativ för:

  • samkönade par
  • heterosexuella par
  • ensamstående män

I Colombia finns krav på dokumenterad medicinsk anledning till ofrivillig barnlöshet för heterosexuella par. Det finns inget krav att blivande föräldrar ska vara gifta eller sambos.

Varje resa är unik och programmet ni väljer beror på era förutsättningar.

Oavsett er bakomliggande historia har vi lång erfarenhet av att följa, vägleda och stötta blivande familjer på resan mot föräldraskap. Surrogatprocessen och kriterierna för vem som kan genomgå en process är reglerade, vilket gör dem säkra. Vilket program ni väljer, beror på era individuella förutsättningar och omständigheter och sker i samråd med oss under inledande konstadsfri rådgivning.

Varför blivande föräldrar väljer Nordic Surrogacy för sin surrogatprocess

Vi är en agentur som erbjuder full service och ni får en personlig koordinator som följer er genom hela processen. Vi tar hand om det praktiska, finns tillgängliga för att svara på frågor på vägen och som stöd. Det gör att ni kan fokusera på att bli föräldrar.

Hos oss får du heltäckande service i alla program. Vi strävar alltid efter att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser för jämförbara tjänster. Det kan vi göra eftersom vi arbetar direkt med klinikerna och därmed har skalat bort extra kostnader som det innebär att arbeta med mellanhänder.

Surrogatprocessen är trygg för alla inblandade parter ur ett juridiskt och medicinskt perspektiv. Det gäller för surrogaten, barnet och de blivande föräldrarna. I alla program ingår den lokala juridiken i Colombia.

Egen koordinator för din surrogatprocess på plats i Colombia

Andrea Bautista är vår lokalanställda koordinator i Bogotá. Tillsammans med resten av teamet vill Andrea ge er som blivande föräldrar en professionell upplevelse som bygger på förtroende, trygghet och att hjälpa till att överbrygga kulturella skillnader.

Surrogatmammorna i Colombia

Surrogatmammans hälsa och välmående har högsta prioritet. Kvinnorna som deltar i programmen kommer huvudsakligen från Bogotá, Colombias huvudstad. I de första stegen gör kliniken en omfattande medicinsk och psykologisk screening för att säkerställa att surrogaten kan delta i programmet. Efter det ni har matchats med varandra sker den fortsatta uppföljningen av surrogatmamman i Bogotá.

Surrogatmammorna bor i Bogotá, Colombia. De har fött minst ett eget barn, och har genomgått grundliga undersökningar, serologi- och blodprov, samt ytterligare tester för att säkerställa att deras allmänna hälsosituation är god. Surrogatmamman besöks regelbundet i hemmet för att se till att allt går bra under graviditeten. Surrogaten genomgår psykologiska tester inför godkännandet att bära barn och får psykologisk rådgivning även under och efter graviditeten.

Graviditetsplanen är strikt och omfattar månatliga ultraljudsundersökningar, skanning av bland annat NC (Nuchal Translucens) och GTT (Growth and Glucose Metabolism), och fosterdiagnostik.

Kostnad för surrogatmödraskap i Colombia

Priser för surrogatmödraskap Colombia hittar du här.

Garantiprogram i Colombia

I Colombia erbjuder vi garantiprogram med äggdonation där alla nödvändiga kostnader förknippade med processen är inkluderade. Frivilliga tillval kan förekomma. Det skapar ekonomisk trygghet och transparens och därmed ökad tillgänglighet.

Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som t.ex., äggdonation, skapande av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning till surrogatmodern inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar.

Skillnaden mellan garantiprogrammet och andra program är att du för andra program löpande betalar för kostnader som tillkommer om delar av processen måste upprepas.

Äggdonation med surrogatmamma i Colombia

Äggdonatorerna kommer från Colombia och är unga kvinnor vars hälsa, medicinska historia och vanor bedöms efter en psykologisk och medicinsk screening. Screeningen görs av kliniken för att säkerställa att hon kan delta i programmet.

Blivande föräldrar får ta del av ett urval av profiler som matchar deras önskemål.  Äggdonatorns profil är anonym och innehåller utförlig information om bland annat hennes medicinska hälsa, intressen, utbildning och inkluderar nytagna bilder.

Juridiskt stöd vid surrogatmödraskap i Colombia

Vi samarbetar med advokater i Colombia som kommer att följa våra föräldrar genom hela den juridiska processen. Tjänsterna inkluderar avtal mellan de blivande föräldrarna och surrogatmamman samt barnets registrering hos myndigheter direkt efter födseln. Födelsebeviset kommer att innehålla namnet på den biologiska fadern och namnet på surrogatmamman. Därefter kommer hon att underteckna ett juridiskt dokument där hon avstår från alla sina föräldrarättigheter. Den lokala juridiska processen i Colombia förväntas ta cirka en månad innan ni kan åka hem.

HIV och sexuellt överförda sjukdomar vid surrogatmödraskap i Colombia

Nordic Surrogacy är stolta över att erbjuda möjligheter även för par och ensamstående som lever med HIV och vissa eller andra infektionssjukdomar. Blivande föräldrar reser till kliniken i Colombia för att lämna könsceller och där tvättas och testas det genetiska materialet innan IVF-processen utförs. Processen är mycket säker och förhindrar att virus och sjukdomar överförs till fostret eller kvinnan som bär barnet.