Surrogatmödraskap för samkönade par i Colombia

Surrogatmödraskap i Colombia för homosexuella - Nordic Surrogacy

Vem passar programmet för?

Surrogatprogrammet i Colombia är lämpligt för alla, och innebär ett unikt alternativ för homosexuella och ogifta par som letar efter en billigare process.

Klinik & medicinsk process

Vi är mycket stolta över att samarbeta med kliniken i Colombia. IVF-processen och embryotransfer utförs på kliniken i Bogotá. Kliniken är utrustad med toppmodern medicinsk utrustning.

Surrogatmödraskap i Colombia

Uppföljning av surrogatmamman under graviditet och förlossning sker på kliniken. Graviditetsplanen är strikt och omfattar månatliga ultraljudsundersökningar, skanning av bland annat NC (Nuchal Translucens) och GTT (Growth and Glucose Metabolism), och fosterdiagnostik.

Äggdonatorerna

Äggdonatorerna kommer från Colombia, och de reser till kliniken för att lämna äggen. Alla donatorer är unga kvinnor som genomgår omfattande medicinsk screening och genetisk provtagning, blodprov och undersökningar. Alla profiler innehåller nytagna fotografier och information om donatorn, donatorns hälsa och medicinska historia.

Surrogatmammorna

Våra surrogatmammor i Colombia bor i Bogotá. Våra surrogatmammor har redan själva fått barn, och har genomgått grundliga undersökningar, serologi- och blodprov, samt ytterligare tester för att säkerställa att deras allmänna hälsosituation är god. Surrogatmamman besöks regelbundet i hemmet för att se till att allt går bra under graviditeten.
Psykologiska tester: De får psykologisk rådgivning före, under, och efter graviditeten.

Juridiskt stöd

Vi är glada över att samarbeta med advokat i Colombia som kommer att följa våra föräldrar genom hela den rättsliga processen i Colombia. Tjänsterna inkluderar avtal mellan de blivande föräldrarna och surrogatmamman samt barnets registrering direkt efter födseln. Födelsebeviset kommer att innehålla namnet på den biologiska fadern och namnet på surrogatmamman. Omedelbart därefter kommer surrogatmamman att underteckna ett juridiskt dokument där hon avstår från alla sina föräldrarättigheter. Den juridiska processen förväntas ta ungefär en månad.

I Sverige samarbetar vi med Emma Dahlén på Dahlén Juristbyrå som är expert på juridiken kring surrogatmödraskap.

HIV

Nordic Surrogacy är stolta över att skapa möjligheter för alternativ familjebildning genom surrogatmödraskap, även för par och ensamstående som lever med HIV, och gläds åt varje framgångsrik födsel i varje familj. Blivande föräldrar reser till kliniken i Colombia som specialiserat sig på spermatvätt för att lämna sperma, och på kliniken tvättas och testas det genetiska materialet innan IVF utförs. Processen är mycket säker och förhindrar att viruset överförs till fostret.

Jonas arbetar med rådgivning 🏳️‍🌈

Surrogatprogrammet i Colombia – kostnader

Observera: Kostnaderna inkluderar alla medicinska och rättsliga processer, inklusive försäkring för barnet och surrogatmamman (sjukhusvistelse, neonatal vård (NICU) och eventuella medicinska komplikationer).

• Garanterad graviditet, USD 67 500
• Dubbel garantiplan, USD 108 500

Kostnaderna inkluderar:

• Surrogatmatchning och screening
• Ersättning till surrogatmamman, inklusive månatlig ersättning
• Spermieuppsamling och spermiefrysning
• PGS test
• Ägguttag
• Ersättning äggdonator
• IVF + mediciner
• Frysning och lagring av embryon
• Embryoöverföring surrogat + mediciner
• Graviditetsuppföljning
• Kostnad för medicin
• Födseln (inklusive kejsarsnitt vid behov)
• NICU (om nödvändigt)
• Juridiskt stöd i Colombia (undertecknande av kontrakt och utfärdande av intyg och pass)
• Juridiskt stöd i Sverige via Dahlén Juristbyrå

Tidslinje för processen med surrogatmödraskap i Colombia

Månad Aktivitet
0 Processen startar
0-1 Blivande föräldrar förbereder sig.
Blivande föräldrar genomgår medicinska tester.
Val av surrogatmamma.
Val av äggdonor.
1 Blivande föräldrar reser till Bogota i Colombia.
Spermaprov.
Blodtester.
Alla avtal gällande surrogatprocessen signeras.
1-2 Ägguttag.
IVF.
Förberedelser för surrogatmamman.
2 Embryoinsättning.
2 – 11 Övervakning av graviditeten.
2,5 Graviditetstest.
3,5 Test av babyns hjärtslag.
5 Start på andra trimestern.
8 Start på tredje trimestern.
11 Grattis, födsel!
11-12 Legal process, födselsattest och pass utfärdas.
12 Hemresa.