Surrogatmödraskap för samkönade par i Colombia

Surrogatmödraskap i Colombia för homosexuella - Nordic Surrogacy

Vem passar programmet för?

Surrogatprogrammet i Colombia innebär ett unikt alternativ för homosexuella par, ensamstående män och ogifta par som letar efter en kostnadseffektiv process.

Klinik & medicinsk process

Vi är mycket stolta över att samarbeta med kliniken i Colombia. IVF-processen och embryotransfer utförs på kliniken i Bogotá. Kliniken är utrustad med toppmodern medicinsk utrustning.

Surrogatmödraskap i Colombia

Uppföljning av surrogatmamman under graviditet och förlossning sker på kliniken. Graviditetsplanen är strikt och omfattar månatliga ultraljudsundersökningar, skanning av bland annat NC (Nuchal Translucens) och GTT (Growth and Glucose Metabolism), och fosterdiagnostik.

Äggdonatorerna

Äggdonatorerna kommer från Colombia, och de reser till kliniken för att lämna äggen. Alla donatorer är unga kvinnor som genomgår omfattande medicinsk screening och genetisk provtagning, blodprov och undersökningar. Alla profiler innehåller nytagna fotografier och information om donatorn, donatorns hälsa och medicinska historia.

Surrogatmammorna

Surrogatmammorna bor i Bogotá, Colombia. De har fött minst  ett eget barn, och har genomgått grundliga undersökningar, serologi- och blodprov, samt ytterligare tester för att säkerställa att deras allmänna hälsosituation är god. Surrogatmamman besöks regelbundet i hemmet för att se till att allt går bra under graviditeten. Surrogaten genomgår psykologiska tester inför godkännandet att bära barn och får psykologisk rådgivning även under och efter graviditeten.

Juridiskt stöd

Vi är glada över att samarbeta med advokat i Colombia som kommer att följa våra föräldrar genom hela den rättsliga processen i Colombia. Tjänsterna inkluderar avtal mellan de blivande föräldrarna och surrogatmamman samt barnets registrering direkt efter födseln. Födelsebeviset kommer att innehålla namnet på den biologiska fadern och namnet på surrogatmamman. Omedelbart därefter kommer surrogatmamman att underteckna ett juridiskt dokument där hon avstår från alla sina föräldrarättigheter. Den juridiska processen förväntas ta ungefär en månad.

Vi samarbetar med lokala jurister som är experter på juridiken kring surrogatmödraskap.

HIV

Nordic Surrogacy är stolta över att skapa möjligheter för alternativ familjebildning genom surrogatmödraskap, även för par och ensamstående män som lever med HIV, och gläds åt varje framgångsrik födsel i varje familj. Blivande föräldrar reser till kliniken i Colombia som specialiserat sig på spermatvätt för att lämna sperma, och på kliniken tvättas och testas det genetiska materialet innan IVF utförs. Processen är mycket säker och förhindrar att viruset överförs till fostret.

Jonas arbetar med rådgivning 

Surrogatprogrammet i Colombia – kostnader

Observera: Kostnaderna inkluderar alla medicinska och rättsliga processer, inklusive försäkring för barnet och surrogatmamman (sjukhusvistelse, neonatal vård (NICU) och eventuella medicinska komplikationer).

Singel garantiprogram: 66 500 USD
Dubbel garantiprogam: 110 500USD

Kostnaderna inkluderar:

• Surrogatmatchning och screening

• Ersättning till surrogatmamman, inklusive månatlig ersättning

• Spermieuppsamling och spermiefrysning

• PGS test

• Ägguttag

• Ersättning äggdonator

• IVF + mediciner

• Frysning och lagring av embryon

• Embryoöverföring surrogat + mediciner

• Graviditetsuppföljning

• Kostnad för medicin

• Födseln (inklusive kejsarsnitt vid behov)

• NICU (om nödvändigt)

• Juridiskt stöd i Colombia (undertecknande av kontrakt och utfärdande av intyg och pass)

Tidslinje för processen med surrogatmödraskap i Colombia

Steg Aktivitet
1 Processen startar
2 Blivande föräldrar förbereder sig.
Blivande föräldrar genomgår medicinska tester.
Val av surrogatmamma.
Val av äggdonor.
3 Blivande föräldrar reser till Bogota i Colombia.
Spermaprov.
Blodtester.
Alla avtal gällande surrogatprocessen signeras.
4 Ägguttag.
IVF.
Förberedelser för surrogatmamman.
5 Embryoinsättning.
6 Övervakning av graviditeten.
7 Graviditetstest.
8 Test av babyns hjärtslag.
9 Start på andra trimestern.
10 Start på tredje trimestern.
11 Grattis, födsel!
12 Legal process, födselsattest och pass utfärdas.
13 Hemresa.