Surrogatprogram USA

Vem passar programmet för?
Surrogatprogrammet i USA är lämplig för alla, heterosexuella, homosexuella, par och individer.

Couple

Äggdonation
Äggdonationen görs i USA eller Indien enligt det valda programmet. För detta surrogatprogram kan våra sydafrikanska eller amerikanska äggdonatorer väljas.

De blivande föräldrarna kan välja mellan följande alternativ:

Sydafrikansk äggdonator – färska ägg, fullcykel
– Äggdonation och IVF äger rum vid Western Fertility Institute i L.A.
– Den amerikanske surrogatmodern får behandling.

Sydafrikansk äggdonator från Tammuz äggbank
– IVF äger rum på Aveya Fertility Clinic i New Delhi, den ledande fertilitetskliniken i Indien.
– Embryon skickas till Western Fertility Institute i USA där den amerikanska surrogatmodern får behandling.

Efter födseln
Efter födseln följer en rättslig process som avslutas med att barnet kommer att få ett amerikanskt pass med vilket hen kommer till Sverige.
Sedan följer en rättslig process för att barnet ska få ett svenskt pass.
Vi vägleder de blivande föräldrarna genom varje steg.

Newborn

Kostnad


Bas – Garantiplan
$ 112,000

USA fullcykel – Garanti plan
$ 127 000

 


Surrogat screening
Medicinska tester
Blodtester
Psykologiska tester
Bakgrundscheck

$16 500


Surrogat kompensation
Bas surrogat kompensation inkl kompensation för kostnader för barnvakt, inköp av mammakläder, lönekompensation

$ 40,000


Äggdonation + uttag
Donators kompensation
Donators resekostnad
Medicin
Genitik text
FDA test
Ägguttag

$14 000 – 19 000


IVF + Embryo transfering
IVF
Mediciner
PGS+CGH
Embryo transfer
ev FDA för blivande föräldrar
1a trimester monitorering

$24 000 – 39 000


Surrogatförsäkring
Försäkringsrapport
250 månatlig ersättning

$4 000


Juridiska tjänster
Kontraktsförsäkring
Födelsebevis – domstolsbeslut

$8 000


Tvillingfödsel
$50 000


Kejsarsnitt
$2 000


Medicinsk skada surrogat
$2 000
$2 000


Spermie transport
$2 000


Abort/missfall
$2 000/månad


Försäkring Surrogat
Månadspremium

$ 0 – $ 3,000

Premium –
Planen inkluderar Tammuz $ 250 premie per månad.
I händelse av att premien är högre, betalar blivande föräldrar mellanskillnaden.

Slutbetalningen fastställs baserat på surrogatens faktiska försäkring


Kostnaden inkluderar ej föräldrarnas reseutgifter och barnets ev försäkring. Förlossningskostnader täcks av hälsoförsäkring som tecknas innan processen med embryoinsättning påbörjas.

 

Juridisk experthjälp

Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Program