Surrogatmödraskap i USA

 

Surrogatmödraskap i USA - Nordic Surrogacy

Vem passar programmet för?

Surrogatprogrammet i USA är lämplig för alla, heterosexuella, homosexuella, par och enskilda individer.

Garantiprogram

Vi har tagit fram ett antal olika garantiprogram för att skapa ekonomisk trygghet och en tillgänglighet för fler. Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som exempelvis äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning och försäkringar till surrogatmamman inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar. Programmen är framtagna för att ge ekonomisk trygghet och transparens under hela processen och så att ni kan följa er budget.

Äggdonation

Äggdonationen görs i USA eller Indien enligt det valda programmet. För detta surrogatprogram kan våra sydafrikanska eller amerikanska äggdonatorer väljas.

De blivande föräldrarna kan välja mellan följande alternativ

  1. Sydafrikansk äggdonator – färska ägg, fullcykel
    – Äggdonation och IVF äger rum vid Western Fertility Institute i L.A.
    – Den amerikanske surrogatmodern får behandling.
  2. Sydafrikansk äggdonator från Tammuz äggbank
    – IVF äger rum på Aveya Fertility Clinic i New Delhi, den ledande fertilitetskliniken i Indien.
    – Embryon skickas till Western Fertility Institute i USA där den amerikanska surrogatmodern får behandling.

Efter födseln

Efter födseln följer en rättslig process som avslutas med att barnet kommer att få ett amerikanskt pass med vilket hen kommer till Sverige. Sedan följer en rättslig process för att barnet ska få ett svenskt pass. Vi vägleder er som blivande föräldrar genom varje steg. Se video nedan som beskriver den juridiska processen kring surrogatmödraskap i USA.

Kostnad för surrogatmödraskap i USA

Våra surrogatprogram i USA kostar från $ 70.000 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2019-06-30. Omräknat till svenska kronor blir det 633.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Newborn

Filmklippet ovan: Eduardo berättar om sin barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma.