Surrogatmödraskap – hur går processen till?

Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla Tammuz surrogatmödrar är godkända enligt landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen.

Surrogatprocessen är den mest fantastiska, utmanande och omtumlande resa du kommer göra. Vi har själva gjort den och lotsat hundratals andra blivande föräldrar genom deras resa.

Surrogatmamman

Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla surrogatmammor via Nordic Surrogacy uppfyller respektive lands gällande lagar och regleringar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser inför processen.

Anpassning till dina behov

Genom våra internationella partnerorganisationer kan vi erbjuda en rad olika alternativ för att passa varje blivande förälder. Vi hjälper dig med allt från att välja en äggdonator, surrogat, medicinsk assistans, juridiskt stöd och att hitta rätt försäkring för surrogatmamman under graviditeten och förlossningen.

Men vad ingår i resan? Och i vilken ordning sker den i? Varje resa är unik. Den varierar beroende på de blivande föräldrarnas behov och kommer att utkristalliseras under vårt inledande möte. Vissa blivande föräldrar behöver äggdonation, medan andra använder sina egna ägg.

Kontakta oss för ett personligt möte för att se vilka alternativ som finns tillgängliga. Eller besök oss på ett av våra seminarier.

Anneli om surrogatmödraskap i Ukraina och sin egen resa som ofrivilligt barnlös

1. Du väljer program baserat på dina individuella omständigheter

Vi inleder med kostnadsfri rådgivning där vi steg för steg går igenom processen för att avgöra vilket program och destination som passar dig eller er utifrån individuella omständigheter. Därefter väljs program och en tidsplan tar form.

2. Fertilitetsutredning, matchning äggdonator eller användning av egna ägg

För att veta om egna ägg kan användas eller om äggdonator behövs görs en fertilitetsutredning, både kvaliteten på ägg och spermie kontrolleras.
– Egen äggdonation – IVF
– Äggdonation – val av äggdonator

3. Matchning med surrogatmamma

Alla Nordic Surrogacys surrogatmödrar är godkända enligt det valda landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser inför processen. Baserat på många års erfarenhet kommer vi kunna hjälpa till med en surrogatmatchning enligt dina behov och önskemål. Hur det går till i detalj beror på vilket program som valts.

Läs mer: Om surrogatmamman

4. Befruktning och utveckling till embryo

Efter att ha givit spermier och valt en donator/donerat ägg, sker IVF-förfarandet i en fertilitetsklinik enligt ditt surrogatprogram. Det befruktade ägget utvecklas i laboratorium i upp till 5-7 dagar tills blastocystadiet uppnåtts. Embryon som når detta stadium kommer att genomgå PGS /CGH-test. Det är ett genetiskt test av embryot innan implantationen till livmodern sker. Syftet med testet är att fastställa embryots kvalitet innan de inplanteras till livmodern för att förhindra vissa typer av anomalier och syndrom, inklusive Downs syndrom, cystisk fibros och Tay Sacks.

Läs mer: IVF och embryo i samband med surrogatmödraskap

5. Embryoöverföring

Surrogatmamman påbörjar sin behandling för att kunna ta emot embryo. Behandlingen är cirka 1 månad lång och består av ett antal återbesök till kliniken.

Inför överföringen av embryo måste surrogaten ytterligare en gång genomgå samma tester hon gjorde vid ansökningstillfället. Detta för att säkerställa att hon fortsatt uppfyller kriterierna för surrogatmödraskap och att inga nya förutsättningar tillkommit.

I enlighet med de blivande föräldrarnas önskemål och med godkännande från surrogatmamman implanteras sedan ett eller två embryon. Resterande embryon fryses ner för eventuella framtida behov om föräldrarna så önskar.

Homosexuella fäder eller samkönade par (män) har möjlighet att transplantera ett embryo från var och en av fäderna för att försöka producera en tvillinggraviditet där varje barn har en genetisk länk till en av föräldrarna.

Cirka 2 veckor efter överföringen av embryo görs ett blodprov för att se om det finns en ”onormal” ökning av hormoner. Om det skett en ökning så är surrogatmodern sannolikt gravid, för att bekräfta detta så planeras ett ultraljud.

Två veckor efter IVF och embryoöverföring kommer besked om surrogaten blivit gravid med hjälp av blodprov. Om detta inte skett så upprepas processen med överföring igen.

6. Under graviditet och fram till förlossning

När graviditeten bekräftats, aktiveras mödravård för surrogatmamman. En graviditetsplan upprättas som är alla parters gemensamma karta igenom graviditeten. Planen inkluderar planerade hälsoundersökningar, avstämningar med surrogaten och andra milstolpar. De blivande föräldrarna får under graviditeten löpande bilder och rapporter från ultraljud med cirka 2 veckors mellan besöken. Förlossningen sker på anvisad klinik för valt program och du som blivande förälder är på plats.

USA

Kliniken ansvarar under första trimestern för löpande undersökning och ultraljud via partnerkliniker eftersom surrogatmamman bor i en av 29 olika delstater där det är lagligt med surrogat. Under andra trimestern övergår den regelbundna vården av surrogatmamman till ett lokalt sjukhus i närheten av hennes boende.

Ukraina

Löpande undersökningar och ultraljud utförs på en av våra samarbetskliniker i Kiev.

7. Födelse, upprättande av födelsebevis och återresa från USA

Barn som föds i USA
Barn som föds i USA blir amerikanska medborgare. I USA upprättas födelseattest med ena eller båda föräldrarna. Föräldrarna ansöker om amerikanskt pass för barnet inför hemresa.

Vid hemkomst krävs ett DNA-test för att bekräfta faderskap och via tingsrätt i Sverige få beslut om faderskap. När detta fastslagits blir barnet svensk medborgare. Efter att barnet blivit svensk medborgare inleds en process i tingsrätten för att fadern skall tilldömas vårdnaden. När så skett folkbokförs barnet i Sverige. Sista steget i den juridiska processen är en närståendeadoption som även den går via tingsrätten. Syftet med närståendeadoption är att mamman eller partnern också ska tilldelas vårdnaden om barnet. Under denna administrativa och juridisk process finns Nordic Surrogacy självklart vid din sida med både vår erfarenhet och juridiska kompetens.

8. Födelse, upprättande av födelsebevis och återresa från Ukraina

I Ukraina tilldelas inget medborgarskap förrän DNA-test bekräftar faderskapet och svensk tingsrätt beslutar om faderskapet. Då får barnet svenskt medborgarskap och föräldrarna kan ansöka om pass. Under tiden är föräldrarna kvar i Ukraina. Föräldrarna anges i födelseattesten som barnets föräldrar.

Efter att barnet blivit svensk medborgare inleds en process i tingsrätten för att fadern skall tilldömas vårdnaden. När så skett folkbokförs barnet i Sverige. Sista steget i den juridiska processen är en närståendeadoption som även den går via tingsrätten. Syftet med närståendeadoption är att mamman eller partnern också ska tilldelas vårdnaden om barnet. Under denna administrativa och juridisk process finns Nordic Surrogacy självklart vid din sida med både vår erfarenhet och juridiska kompetens.

Under processen tills vårdnaden är tilldömd så erkänns inte barnet i Sverige och föräldrarna kan därför inte räkna med föräldrapenning eller barnbidrag. Dock så kan man ansöka om detta retroaktivt inom 90-dagar efter födseln.

Ingegärd arbetar med barnhälsovård för barn födda via surrogatmödraskap

Läs mer: Juridisk experthjälp i surrogatprocessen

Läs mer: Våra surrogatprogram – en översikt

Läs mer: Surrogatmödraskap i Ukraina

Läs mer: Surrogatmödraskap i USA

Läs mer: Surrogatmödraskap i Colombia