Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla Tammuz surrogatmödrar är godkända enligt landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen.
Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla Tammuz surrogatmödrar är godkända enligt landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen.

Surrogatprocessen är fantastisk, utmanande och den mest omtumlande resan du kommer göra. Det vet vi med all säkerhet. Vi är alla själva föräldrar via surrogat. Vi har dessutom lotsat hundratals blivande föräldrar genom deras resa. Så vi vet vad du går igenom och finns här vid din sida genom varje steg.

Genom våra internationella partnerorganisationer kan vi erbjuda en rad olika kompletta alternativ för att passa varje man och kvinna som drömmer om barn; från att välja en äggdonator, surrogat, medicinsk assistans, juridiskt stöd till hjälp med att hitta försäkring som täcker försäkringen är för surrogaten under graviditeten.
Om mer vård i USA så måste ny försäkring tecknas vilket vi hjälper till med men om tecknandet av försäkringen skulle misslyckas så står de blivande föräldrarna för sjukhuskostnader.

Men vad ingår i resan? Och i vilken ordning händer allt? Varje resa är unik. Den varierar beroende på de blivande föräldrarnas behov. Vissa blivande föräldrar behöver äggdonation, medan andra använder sina egna ägg.

Med detta sagt så tar vi dig igenom resan, steg för steg

1. Du väljer program baserat på dina individuella omständigheter
Detta är början på resan. Vi går igenom processen steg för steg för steg, vilka möjligheter du har program väljs och en tidsplan tar form.

2. Fertlitetsutredning, matchning äggdonator eller användning av egna ägg
För att veta om egna ägg kan användas eller om äggdonator behövs görs en fertilitetsutredning, både kvaliteten på ägg och spermie kontrolleras.
– Egen äggdonation – IVF
– Äggdonation – val av äggdonator

3. Matchning med surrogatmamma
Ett speciellt steg på resan. Surrogatmamman är den kvinna som hjälper dig att uppfylla din dröm om föräldraskap. Alla Tammuz surrogatmödrar är godkända enligt landets gällande lagar och har genomgått screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen. Baserat på många års erfarenhet kommer vi kunna hjälpa till med en surrogatmatchning enligt dina behov och önskemål. Hur det går till i detalj beror på vilket program som valts. Läs mer (länk till surrogat)

4. Befruktning och utveckling till embryo
Efter att ha givit spermier och valt en donator/donerat ägg, sker IVF-förfarandet i en fertilitetsklinik enligt ditt surrogatprogram. Det befruktade ägget utvecklas i laboratoriet i de flesta fall i 4-5 dagar – tills blastocystadiet uppnåtts. Embryon som når detta stadium kommer att gå igenom PGS /CGH-test. En genetisk testning av embryot sker innan implantationen i livmodern. Syftet med testet är att fastställa embryos innan de transplanteras i livmodern för att förhindra vissa typer av anomalier och syndrom, inklusive Downs syndrom, cystisk fibros, Tay Sacks och mer. För analysen tas ett antal celler från varje embryo som genomgår en biopsi. Testningen ger också information om vilket kön det är.

5. Embryoöverföring
Surrogaten att påbörja sin behandling för att kunna ta emot embryo. Behandlingen är cirka 1 månad lång och består av ett antal återbesök till kliniken.
Inför transfer av embryo så måste surrogaten genomgå samma tester hon gjorde vid ansökningstillfället igen. Detta för att säkerställa att ingen ny förutsättning finns.

I enlighet med föräldrarnas önskemål och med godkännande av surrogatmamman implanteras sedan ett eller två embryon, resterande fryses ner för ev framtida behov.
Vid homosexuella fäder finns det möjlighet att transplantera ett embryo från var och en av fäderna för att försöka producera en tvillinggraviditet där varje barn har en genetisk länk till en av föräldrarna.

Cirka 2 veckor efter transfer av embryo så görs ett blodprov för att se om det finns en ”onormal” ökning av hormoner. Om det skett en ökning så är hon sannolikt gravid, för att bekräfta detta så planeras ett ultraljud.
Två veckor efter IVF och embryoöverföring kommer besked om surrogaten blivit gravid med hjälp av blodprov. Om detta inte skett så upprepas processen med överföring igen.

6. Under graviditeten till förlossning
När det är bekräftat att surrogatmodern är gravid aktiveras mödravård för surrogatmamman. En graviditetsplan upprättas som är allas gemensamma karta igenom graviditeten. Planen inkluderar inplanerade hälsoundersökningar, avstämningar med surrogaten och andra milstolpar. De blivande föräldrarna får under graviditeten löpande bilder och rapporter från ultraljud med cirka 2 veckors mellan besöken. Förlossningen sker på anvisad klinik för valt program och du som blivande förälder är på plats.

USA – Western Fertility ansvarar för löpande undersökning och ultraljud via partnerkliniker eftersom surrogatmamman bor i en av 29 olika delstater där det är lagligt med surrogat.

Ukraina – Löpande undersökningar och ultraljud utförs på Nadiya alternativt Adonis kliniken i Kiev.

Albanien – Löpande undersökningar och ultraljud utföras på Fertility center i Tirana.

7. Födelse, upprättande av födelsebevis och återresa
Äntligen! Efter födelsen skrivs ett födelsebevis som används för att få hem barnet. DNA test krävs för att bekräfta faderskap och via Tingsrätt i Sverige få beslut om faderskap. När detta fastslagits kan föräldrarna ansöka om pass. Vid hemkomsten folkbokförs barnet i Sverige och processer för vårdnad inleds. Under denna administrativa och juridisk process finns Tammuz självklart vid din sida med både vår erfarenhet och juridisk kompetens för att vägleda dig i såväl ur juridiska aspekter som praktiska perspektiv.

 

Läs mer om programmen för utförlig beskrivning

Program

Surrogatprogram Ukraina

Surrogatprogram USA

Surrogatprogram Albanien

Juridisk experthjälp