Välkommen till Nordic Surrogacy

Temet - Nordic Surrogacy

Delar av det svenska teamet i Stockholm som arbetar med äggdonation och surrogatmödraskap. 

Nordic Surrogacy är det ledande surrogat- och fertilitetsföretaget i Norden. Vi erbjuder kompletta och omfattande garantiprogram och följer dig som blivande förälder under hela processen.

Nordic Surrogacy är en komplett partner med egna klinikavtal, kortare kötider, större flexibilitet och inte minst en värderingsgrund präglad av sunda värderingar. Vi har sedan starten hjälpt drygt 100 barn till världen 👨‍👨‍👧‍👦💕

Vi samarbetar också globalt med större fertilitetskliniker, jurister och specialister. Vi tar hand om de olika delarna i processen och guidar dig genom denna otroliga resa – med slutmålet att drömmen om ett barn uppfylls.

Nordic Surrogacy grundades 2016

Den nordiska verksamheten, Nordic Surrogacy AB grundades 2016 av Eduardo Afonso, som själv fått barn genom en surrogatprocess. Visionen var att hjälpa ofrivilligt barnlösa i Norden med hjälp av surrogat och äggdonation.

Under årens lopp har vi gjort stora ansträngningar för att förändra den allmänna opinionen om surrogat som familjebildningsmetod. Bland annat genom samtal med politiker, debattartiklar och att synas i offentliga sammanhang.

Läs mer: Våra medarbetare på Nordic Surrogacy

Läs mer: Varför skall du välja Nordic Surrogacy

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Vem blir surrogatmamma och varför?

Jonas arbetar med rådgivning för ofrivilligt barnlösa

Nordic Surrogacy avslutar samarbetet med Tammuz

Nordic Surrogacy har nu avslutat samarbetet med Tammuz i Israel. Vi på Nya Nordic Surrogacy är glada, stolta och förväntansfulla att nu få stå på egna ben, stärkta och väl rustade för framtiden.

Anneli om surrogatmödraskap i Ukraina

”Jag har tillsammans med min man genomgått två surrogatprocesser som har gett oss våra fantastiskt efterlängtade barn – Cleo och Frans. Till Ukraina åker dom som vill uppfylla sin dröm om att bli föräldrar som är heterosexuella, gifta och som har en medicinsk anledning till att göra en surrogatprocess.”

Jonas och Oskar om omgivningens reaktion på surrogatmödraskap