Våra surrogatprogram – en översikt

Våra surrogatprogram – en översikt - Nordic Surrogacy

Sedan starten 2016 har Nordic Surrogacy följt hundratals ofrivilligt barnlösa på deras resa till att bli föräldrar. Det är den erfarenheten som är grunden i vår verksamhet och på vilken vi bygger våra surrogatprogram tillsammans med några av världens mest välrenommerade kliniker och samarbetspartners.

Anneli om surrogatmödraskap i Ukraina och sin egen resa som ofrivilligt barnlös

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

Vi arbetar med flera olika destinationer, vilket gör att vi kan erbjuda så många som möjligt att uppfylla drömmen om ett barn.

Garantiprogram

I tillägg har vi tagit fram ett antal olika garantiprogram för att skapa ekonomisk trygghet och en tillgänglighet för fler. Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som tex., äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning och försäkringar till surrogatmamman inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar. Programmen är framtagna för att ge ekonomisk trygghet och transparens under hela processen och så att ni kan följa er budget. Gemensamt för alla destinationer är att surrogat är lagligt reglerat för alla inblandade parter i processen. Nordic Surrogacy arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade.

Programmen är utformade i samarbete med meriterade läkare, toppmoderna kliniker som använder innovativ teknik. Vi har ett stort urval av äggdonatorer, IVF med ICSI, noggrant matchade surrogatmödrar, juridiskt stöd, garantier och försäkringar samt personlig service och support.

Lokala representanter

Ytterligare en fördel med Nordic Surrogacy är att vi har lokala representanter i alla länder där vi bedriver vår verksamhet. Vi är övertygade om att det skapar en trygghet att genomgå processen på sitt eget modersmål. Vi delar dessutom er erfarenhet, då vi alla har genomgått en eller flera surrogatprocesser.

Trygghet

Våra ledord är trygghet, ekonomisk medvetenhet och kompetens. Det innebär att vi erbjuder stor flexibilitet och prioriterar att finns tillgängliga för er och att vi alltid är lösningsorienterade i surrogatprocessen. Alla processer är unika!

Kontakta oss i dag

Kontakta oss så berättar vi gärna mer vid en kostnadsfri rådgivning. Ni är självklart alltid välkomna till vårt kontor i Stockholm, men möten kan även hållas via telefon eller digitalt. Kontakta oss så avtalar vi vad som passar er bäst. Vi svarar oftast inom 24 timmar. Låt oss berätta om processen och alla möjligheter!

Surrogatmödraskap för dig som inte själv kan bli gravid

Surrogatmödraskap i USA för alla
Våra surrogatprogram i USA kostar från $ 151 950 inklusive alla förmedlingsavgifter. Surrogatprogrammet i USA är lämplig för alla, heterosexuella, samkönade, par och enskilda individer. Det är vår bästa destination med omfattande försäkringar för surrogatmamman och framstående kliniker och sjukhus. Barnen som föds här blir automatisk amerikanska medborgare och får eget pass.

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Surrogatmödraskap i Colombia för samkönade par 
Våra surrogatprogram i Colombia kostar från $ 66 500 för garanterad graviditet och födsel (så kallad live birth) inklusive alla förmedlingsavgifter. Surrogatprogrammet i Colombia är lämpligt för alla, och innebär ett unikt alternativ för homosexuella och ogifta par som letar efter en billigare process.

Läs mer om surrogatmödraskap i Colombia

Surrogatmödraskap i Georgien för heterosexuella par
Våra Surrogatprogram i Georgien kostar från $ 52 000 inklusive alla förmedlingsavgifter. Surrogatprogram i Georgien är ett alternativ för heterosexuella par som har varit gifta i ett år eller ogifta par som varit folkbokförda på samma adress under minst ett år. I Georgien finns inget krav på en dokumenterad medicinsk anledning till ofrivillig barnlöshet. Vi erbjuder program med egna embryon, egna ägg eller garantiprogram med äggdonation.

Läs mer om surrogatmödraskap i Georgien

Vi strävar efter att hålla alla kostnader så låga som möjligt men säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna går alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen. Våra kostnader är bland de lägsta på marknaden för jämförbara processer.

Äggdonation vid surrogatmödraskap

Nordic Surrogacy erbjuder ett brett utbud av äggdonatorer i samband med surrogatmödraskap. Givarens nationalitet beror på vilket program som valts. De blivande föräldrarna väljer äggdonation enligt valt program.

Läs mer om äggdonation i surrogatprocessen