Våra surrogatprogram – en översikt

Vad är rätt väg för er?

Sedan starten 2008 har Tammuz följt hundratals ofrivilligt barnlösa på deras resa till att bli föräldrar. Det är den erfarenheten som är grunden i Tammuz verksamhet och på vilken vi bygger våra surrogatprogram tillsammans med några av världens mest välrenommerade kliniker och samarbetspartners.

Vi arbetar med flera olika destinationer, vilket gör att vi kan erbjuda så många som möjligt att uppfylla drömmen om ett barn.

Garantiprogram

I tillägg har vi tagit fram ett antal olika garantiprogram för att skapa ekonomisk trygghet och en tillgänglighet för fler. Ett garantiprogram innebär att samtliga delar som ingår i en surrogatprocess som tex., äggdonation, skapande av embryo, screening av embryo, juridisk process på destinationen, ersättning och försäkringar till surrogatmamman inklusive koordinering och support, görs så många gånger som det krävs till ni har blivit föräldrar. Programmen är framtagna för att ge ekonomisk trygghet och transparens under hela processen och så att ni kan följa er budget.
Gemensamt för alla destinationer är att surrogat är lagligt reglerat för alla inblandade parter i processen. Tammuz arbetar med hög sekretess, hög integritet och respekt för alla involverade.

Programmen är utformade i samarbete med meriterade läkare, toppmoderna kliniker som använder innovativ teknik. Vi har ett stort urval av äggdonatorer, IVF med ICSI, noggrant matchade surrogatmödrar, juridiskt stöd, garantier och försäkringar samt personlig service
och support.

Lokala representanter

Ytterligare en fördel med Tammuz Nordic är att vi har lokala representanter i alla länder där vi bedriver vår verksamhet. Vi är övertygade om att det skapar en trygghet att genomgå processen på sitt eget modersmål. Vi delar dessutom er erfarenhet, då vi alla har genomgått en eller flera surrogatprocesser.

Trygghet

Våra ledord är trygghet, ekonomisk medvetenhet och kompetens. Det innebär att vi erbjuder stor flexibilitet och prioriterar att finns tillgängliga för er och att vi alltid är lösningsorienterade i surrogatprocessen. Alla processer är unika!

Kontakta oss i dag

Kontakta oss så berättar vi gärna mer vid en kostnadsfri rådgivning. Ni är självklart alltid välkomna till vårt kontor i Stockholm, men möten kan även hållas via telefon eller Skype. Kontakta oss så avtalar vi vad som passar er bäst. Vi svarar oftast inom 24 timmar. Låt oss berätta om processen och alla möjligheter!

Surrogatmödraskap för dig som inte själv kan bli gravid

Surrogatmödraskap i Ukraina

Våra surrogatprogram i Ukraina kostar från $ 49.950 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 452.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina

Surrogatmödraskap i USA
Våra surrogatprogram i Ukraina kostar från $ 70.000 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 633.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Surrogatmödraskap i Albanien
Våra surrogatprogram i Albanien kostar från € 65.600 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 689.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i Euro.

Läs mer om surrogatmödraskap i Albanien

Vi strävar efter att hålla alla kostnader så låga som möjligt men säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna går alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen. Våra kostnader är bland de lägsta på marknaden för jämförbara processer.

 

Äggdonation för dig som själv vill bli gravid

Program BAS

Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: $ 10.900 och med dagens växlingskurs ungefär 99.000 kr.*
Garanti: utan återbetalning.

Program MELLAN

Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: $ 13.150 och med dagens växlingskurs ungefär 119.000 kr.*
Garanti: halva beloppet återbetalas.

Program FULL GARANTI

Upp till fyra embryoinsättningar.
Kostnad: $ 16.450 och med dagens växlingskurs ungefär 149.000 kr.*
Garanti: hela beloppet återbetalas.

*Kostnaderna i svenska kronor är med förbehåll för valutakursändringar. Kostnaden i USD (amerikanska dollar) gäller fram till 2018-12-31. Observera att betalningen sker i USD, amerikanska dollar.

Läs mer om äggdonation om du själv vill bli gravid.