Filmer om surrogatmödraskap

Surrogatmamman Marina i Ukraina berättar om hur det är att vara surrogatmamma för ett utländskt par (på Ukrainska med engelska undertexter).

This is surrogate mother Marinas own story about being a surrogate mother for a foreign couple (In Ukrainian with English subtitles).

Samtal med Uppdrag Granskning om surrogatmödraskap

Se våra oredigerade filmklipp från samtalen i Göteborg om surrogatmödraskap
Vi har själva filmat alla intervjuer med Uppdrag Granskning i Kiev i Ukraina och i Göteborg. Du kan se dem oredigerade här. Tyvärr är kvaliteten inte den bästa då vi har spelat in med mobilkamera.

Surrogatbarnen mår bra visar ny forskning

Professor Susan Golombok vid Cambridge University har under många år studerat barns utveckling i 32 surrogatfamiljer, 32 familjer med äggdonation och 54 familjer med naturlig befruktning.

Ser man på barnens psykologiska välmående så finns det ingen skillnad på att växa upp med två mödrar, två pappor, en ensamstående förälder eller att ha fötts av en surrogatmamma, jämfört med att växa upp i en traditionell kärnfamilj.

Den juridiska processen


Vår juridiska expert Staffan Sörenson berättar om hur den juridiska processen i samband med en utländsk surrogatprocess för ofrivilligt barnlösa går till i normalfallet. Det förekommer stora variationer mellan olika länder, hetero- eller samkönade, ensamstående föräldrar, beroende på genetiskt material, om föräldrarna har svenska pass och hemvist i Sverige etc.