Filmer om surrogatmödraskap

 

Oskar och Jonas om familjebildning genom surrogatmödraskap

Anneli om surrogatmödraskap i Ukraina och sin egen resa som ofrivilligt barnlös

100 barn födda i norden genom surrogatmödraskap

Emma Dahlén är jurist med specialinriktning på surrogatmödraskap

Jonas och Oskar om omgivningens reaktion på surrogatmödraskap

Ingegärd arbetar med barnhälsovård för barn födda via surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap i Colombia, intervju med klinikchef

Jonas arbetar med rådgivning för ofrivilligt barnlösa

Nordic Surrogacy avslutar samarbetet med Tammuz

Barnbidrag, föräldrapenning & surrogatmödraskap

I videoklippet ovan berättar vår jurist Emma om barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess.

Läs mer: Surrogatprogrammet i USA är lämplig för alla, heterosexuella, samkönade, par och enskilda individer.

Surrogatbarnen mår bra visar ny forskning

Professor Susan Golombok vid Cambridge University har under många år studerat barns utveckling i 32 surrogatfamiljer, 32 familjer med äggdonation och 54 familjer med naturlig befruktning.

Ser man på barnens psykologiska välmående så finns det ingen skillnad på att växa upp med två mödrar, två pappor, en ensamstående förälder eller att ha fötts av en surrogatmamma, jämfört med att växa upp i en traditionell kärnfamilj.