Filmer om surrogatmödraskap

Juridiken kring surrogatmödraskap och äggdonation i USA

Våra jurister Emma Dahlén och Staffan Sörenson berättar om hur den juridiska processen går till när barn föds genom surrogatmödraskap i USA.
I USA blir ni föräldrar till barnet direkt när det föds och barnet blir amerikansk medborgare. Efter några veckor kan ni hämta ut amerikanskt pass och det gör att ni kan resa hem på ett enkelt sätt.
Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Juridiken kring surrogatmödraskap i Ukraina

Våra jurister Staffan Sörenson och Emma Dahlén berättar om hur den juridiska processen går till när barn föds genom surrogatmödraskap i Ukraina. De barnen föds utan medborgarskap vilket gör att faderskapet måste fastställas innan familjen kan resa hem till Sverige.
Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina

Barnbidrag, föräldrapenning & surrogatmödraskap

Barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess. En fråga som är ofta ställd i en surrogatprocess är när föräldrarna har rätt till föräldrapenning och barnbidrag. Se filmen här som beskriver hur det går till.

 

2018 ett bra år – 108 nya bebisar!

Familjeögonblick 2018

  • 108 nya bebisar
  • 57 tjejer
  • 51 pojkar
  • 12 kontor runt om i världen
  • Föräldrar från 38 länder

Nu kan du få rättshjälp vid faderskapsfastställelse

Nu kan du få ersättning, rättshjälp, vid faderskapsfastställelse vid surrogatmödraskap.

Tammuz Nordic samarbetspartner Napoleon Jurister har möjlighet att ansöka om rättshjälp (statlig ersättning för faderskapsprocessen) vilket i princip halverar kostnaden för den svenska juridiska processen som är 3 750 USD och omfattar faderskapsfastställelse, vårdnad och adoption.

Video om barnlängtan, funderingar på adoption och surrogatmödraskap

Eduardo Afonso, VD på Nordic Surrogacy, berättar om barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma.

Intervju med surrogatmamman Marina i Ukraina

Surrogatmamman Marina i Ukraina berättar om hur det är att vara surrogatmamma för ett utländskt par (på ukrainska med engelska undertexter).

This is surrogate mother Marinas own story about being a surrogate mother for a foreign couple (In Ukrainian with English subtitles).

Samtal med Uppdrag Granskning om surrogatmödraskap

Se våra oredigerade filmklipp från samtalen med Uppdrag Granskning i Göteborg om surrogatmödraskap.
Vi har själva filmat alla intervjuer med Uppdrag Granskning i Kiev i Ukraina och i Göteborg. Du kan se dem oredigerade här. Tyvärr är kvaliteten inte den bästa då vi har spelat in med mobilkamera.

Surrogatbarnen mår bra visar ny forskning

Professor Susan Golombok vid Cambridge University har under många år studerat barns utveckling i 32 surrogatfamiljer, 32 familjer med äggdonation och 54 familjer med naturlig befruktning.

Ser man på barnens psykologiska välmående så finns det ingen skillnad på att växa upp med två mödrar, två pappor, en ensamstående förälder eller att ha fötts av en surrogatmamma, jämfört med att växa upp i en traditionell kärnfamilj.

Den juridiska processen

Vår juridiska expert Staffan Sörenson berättar om hur den juridiska processen i samband med en utländsk surrogatprocess för ofrivilligt barnlösa går till i normalfallet. Det förekommer stora variationer mellan olika länder, hetero- eller samkönade, ensamstående föräldrar, beroende på genetiskt material, om föräldrarna har svenska pass och hemvist i Sverige etc.

Video som visar pronukleär embryoöverföring vid Nadiya

Läkarna på Nadiya skapar ett embryo med DNA från tre personer genom att befrukta mammans ägg med hennes partners spermier, och överförde sedan cellkärnan från det befruktade ägget till ett ägg från en donator, som tömts på cellkärnan. Barnet har därmed dna från föräldrarna samt en mindre del från äggdonatorn.

Surrogatmödraskap för samkönade par i Albanien


I filmklippet ovan berättar Dr. Aytug Kolankaya om sin klinik, IVF-processen och om infertilitet. Han svarar på engelska på frågorna som är på albanska.