Surrogatmödraskap för HBTQ och ensamstående

Surrogatmamma och äggdonation för HBTQ - Nordic Surrogacy

Surrogatmödraskap för homosexuella par

Nordic Surrogacy grundades för att erbjuda surrogatmödraskap till alla – utan diskriminering. Vi är stolta över att våra blivande föräldrar kommer från alla samhällsgrupper, och vi är särskilt stolta över att skapa möjligheten för samkönade familjer att växa över hela Norden. Under årens lopp har vi tagit fram flera olika och unika surrogatprogram för HBTQ-personer, vilket har förverkligat föräldradrömmen för homosexuella män och lesbiska kvinnor. Samtidigt har Nordic Surrogacy har sedan start arbetat för jämlikhet inom surrogatmödraskap, vilket har bidragit till lagförändringar som tillåter surrogatmödraskap i olika länder för alla – utan diskriminering.

Lagförändringar i länder som t.ex. Indien och Thailand, ledde tidigare till ett stopp för surrogatmödraskap för samkönade manliga par och ensamstående. Nordic Surrogacy erbjuder nu garantiplaner för ensamstående män och samkönade par i USA och Colombia, liksom fertilitetsplaner för lesbiska par.

Vi är medvetna om utmaningarna som blivande föräldrar kan ställas inför, och därför anordnar vi speciella workshops och seminarier för blivande föräldrar samt exklusiva evenemang för homosexuella familjer där vi erbjuder professionell rådgivning, stöd och utbildning.

Nordic Surrogacy firar över 100 födda bebisar!

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

USA – surrogatmödraskap för samkönade och ensamstående

Genom att välja USA som surrogatdestination ges våra blivande föräldrar större stabilitet och komfort jämfört med alla andra länder i världen. USA har ju trots allt lett surrogatrevolutionen under två årtionden. Våra blivande föräldrar kan vara förvissade om att alla medicinska och juridiska processer utförs på ett ytterst professionellt sätt och att Nordic Surrogacy samordnar hela resan från början till slut. Där ingår val av äggdonator, skapandet av embryona, matchning och sammanförande med surrogatmamman (digitalt), underskrift av alla kontrakt och givetvis bästa tänkbara personliga vägledning och stöd under hela resan ända fram till barnets födsel.

Läs om domen i Högsta Domstolen som gör det enklare för ensamstående kvinnor och lesbiska par att få barn via surrogatmödraskap

Surrogatmamma och äggdonation för lesbiska och ensamstående kvinnor - Nordic Surrogacy

Dessutom kan samkönade manliga par välja att försöka uppnå en tvillinggraviditet där båda papporna skapar varsitt embryo med samma äggdonator. Detta leder till att papporna får en genetisk koppling till varsitt barn, och båda barnen är därefter genetiskt kopplade till äggdonatorn. Den här moderna metoden har visat sig vara oerhört populär bland homosexuella par, men det är viktigt att vara medveten om riskerna som kopplas till tvillinggraviditeter.

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Colombia – vår senaste surrogatdestination för samkönade manliga par och ensamstående män

Surrogatmödraskap i Colombia är lagliga och tillgängliga för homosexuella par som är ute efter ett kostnadsmässigt mer överkomligt alternativ.

Alla IVF-procedurer, inklusive embryoöverföringar, kommer att utföras på klinik i Bogotá. Kliniken är belägen i stadens norra delar i ett av dess bästa områden i en helt ny toppmodern vårdanläggning som dessutom inhyser ett fyrstjärnigt hotell, vilket är oerhört praktiskt för blivande föräldrar som reser dit från andra länder.

Alla våra surrogatmammor är colombianska kvinnor som bor i Bogotá. Samtliga genomgår en lång och noggrann screeningprocess innan de antas till programmet, och de måste ha fött minst ett friskt barn efter en lyckad graviditet.

Alla våra äggdonatorer är colombianska kvinnor från Bogotá eller närliggande områden, varav många godkänns och antas till programmet som högklassiga äggdonatorer. Samtliga genomgår en psykologisk och medicinsk screening, och blivande föräldrar får tillgång till donatorns genetiska profil, medicinska bakgrund, familjens medicinska bakgrund, utbildning, anställningar, intressen/hobbyer och ett urval av nytagna bilder.

Läs mer om surrogatmödraskap i Colombia