Vår mission & våra värderingar

Tammuz arbetar även globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogat.
Tammuz arbetar även globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogat.

Du är ett steg bort från din livs viktigaste resa. Du har läst och studerat ämnet, hört med andra och redo att gå vidare. Nu vill vi berätta för dig vilka vi är och vad vi står.

Vi har sedan starten etablerat oss för att göra surrogattjänster så tillgängliga som möjligt och har utvecklat innovativa program i olika länder som erbjuder surrogatprogram som kan möta både våra värderingar, höga kvalitetskrav och ekonomiska medvetenhet. Du som blivande förälder kan välja det program som passar dig på grundval av programmets kostnad och begränsningarna i lagen i varje land. Vårt engagemang utgår från dig, inte till en viss klinik, advokater eller någon annan part. Under hela processen tar vi hand om att följa de blivande föräldrarna och ge den bästa personliga och professionella servicen vi kan. Medan vi är beroende av teknik, och det är en stor del av vår framgång, känner vi oss också till att fertilitetsbehandling i sista hand handlar om mänsklig koppling och längtan att ha ett barn.

Tammuz arbetar även globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogat. Under årens lopp har vi engagerat oss i att påverka den allmänna opinionen när det gäller surrogat och står i spetsen för den rättsliga striden för att tillåta surrogat för alla – utan diskriminering. Vi initierar och leder också lagstiftande och juridiska processer för att främja jämlikhet i surrogat för alla.

 

Det är dessa värderingar som genomsyrar Tammuz:

Föräldrar och surrogatmamma i centrum. Vi följer med alla våra blivande föräldrar och surrogatmammor för att ge den bästa personliga och professionella servicen vi kan. Vår grund är empati, integritet, respekt för alla involverade i processen. Vi har både personlig och professionell erfarenhet av surrogatprocessen utomlands och vet själva vad det innebär.

Trygghet för alla. Vi vill hjälpa ofrivilligt barnlösa med en trygg surrogatprocess grundad på vår egen erfarenhet av processen, längtan efter barn och glädjen att få vara en familj. Det ska vara tryggt för alla, både de blivande föräldrarna, surrogatmodern och hennes familj.

Vi vill främja jämställdhet för alla. Detta är en av grunderna till att Tammuz finns, en jämställd möjlighet för alla, oavsett sexuell läggning att bli förälder. Detta är vårt fundament och kommer fortsätta var det nu och i framtiden.

Intervju med en surrogatmamma  i Ukraina

 

Intervju med surrogatföräldrar  i Ukraina (på svenska)

 

Vem blir surrogatmamma och värför?

Adoption eller surrogatmödraskap vid ofrivillig barnlöshet?