Varför välja Nordic Surrogacy

Varför välja Nordic Surrogacy - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy arbetar både lokalt och globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogatmödraskap.

Våra värderingar och vår mission

”Vi vill hjälpa ofrivilligt barnlösa med en trygg surrogatprocess grundad på vår egen erfarenhet av processen, längtan efter barn och glädjen att få vara en familj.”
Anneli D och Eduardo – Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy är ett (av världens ledande) surrogat- och fertilitetsföretag

Vi erbjuder kompletta och omfattande garantiprogram och följer dig som blivande förälder under hela processen. Det är det som är styrkan i vårt upplägg – vi finns vid din sida från början till slut!

Vi erbjuder garantiprogram

Det innebär att ni går igenom surrogatprocessen till dess att ni blivit föräldrar. Vi erbjuder även andra program och förklarar dessa närmare när vi ses för rådgivning.

Läs mer: Garantiprogram och surrogatmödraskap

Hos oss står de blivande föräldrarna och surrogatmamman i centrum

Vår kompetens och vårt nätverk är unikt och svårt att matcha. Eftersom vi har egna erfarenheter av att gå igenom den resa som du snart kommer ge dig in på, vet vi hur viktigt ett personligt och professionellt bemötande är. Vi står i daglig kontakt med våra kliniker och följer med dig i alla steg av processen. Vi är med andra ord inte bara en förmedlare utan en förlängning av klinikerna. Vi finns här för att guide dig genom en delvis komplex och emotionell process på ett ekonomiskt medvetet sätt.

Trygghet för alla…

– de blivande föräldrarna, surrogatmamman och hennes familj. Du får genom oss tillgång till några av världens ledande fertilitetskliniker. Förutom förstklassig vård för alla inblandade parter arbetar vi endast i länder som har lång erfarenhet av surrogatmödraskap som är lagligt reglerad. Eftersom våra samarbetspartners finns i flera olika länder kan vi erbjuda ett brett urval för att ett program som passar blivande föräldrars förutsättningar och begränsningarna i lagen i respektive land.

Vi vill främja jämställdhet oavsett sexuell läggning

Detta är en av grunderna till att Nordic Surrogacy finns, en jämställd möjlighet för alla att bli förälder. Under årens lopp har vi gjort stora ansträngningar för att förändra den allmänna opinionen om surrogat som familjebildningsmetod. Bland annat genom samtal med politiker, debattartiklar och att synas i offentliga sammanhang.

Läs mer: Processen – hur går det till med surrogatmödraskap?

Läs mer: Surrogatprogrammet i USA är lämplig för alla, heterosexuella, samkönade, par och enskilda individer.