IVF – provrörsbefruktning i surrogatprocessen

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

IVF – provrörsbefruktning

IVF eller provrörsbefruktning är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg tas ut från en äggstock för att befruktas av en mans spermie utanför en kvinnas kropp. IVF betyder in vitro-fertilisering (”in vitro” = i glas och ”fertilisering” = befruktning).

Metoden används vid alla former av infertilitet; kvinnlig, manlig och oförklarad barnlöshet. Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren under ledning av ultraljud för in en tunn nål i äggstocken via slidan. Mannens spermaprov prepareras. Spermier och ägg förs samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-5 dagar återförs ett eller två embryon till kvinnans livmoder.

ICSI

Mikroinjektion eller intracytoplasmatisk spermainjektion, ICSI, är en injektion av sperma direkt in i ägget, som används då mannens spermier har låg sannolikhet att själva kunna penetrera ägget.

Metoden utvecklades i början av 1990-talet och rekommenderas vid manlig infertilitet. Den går till så att ägget injiceras med en enstaka spermie istället för att befruktning sker i ett provrör genom att spermierna tar sig fram själva vilket är standard vid IVF.

IVF - provrörsbefruktning i surrogatprocessen - Nordic Surrogacy

Världsledande IVF-kliniker

Våra kliniker är världsledande på många områden, bland annat föddes det första barnet med DNA från tre föräldrar på en av våra IVF-kliniker.

Läkarna på vår IVF-klinik befruktade mammans ägg med hennes partners spermier, och överförde sedan cellkärnan från det befruktade ägget till ett ägg från en donator, som tömts på cellkärnan. Barnet har därmed dna från föräldrarna samt en mindre del från äggdonatorn.

Metoden har utvecklats för att hjälpa kvinnor med risk att överföra allvarliga genetiska sjukdomar från generna i mitokondrierna, en del av cellen utanför cellkärnan, så kallade mitokondriella sjukdomar. I det aktuella fallet användes metoden dock för att behandla ett par som inte kunde få barn. Läkaren som ledde arbetet, säger att man hade en föraning om att det skulle kunna fungera för paret, som inte hade lyckats få barn med vanlig IVF-behandling.

Världsledande IVF-kliniker - Nordic Surrogacy
Det befruktade ägget utvecklas i laboratoriet i de flesta fall i 4-5 dagar – tills blastocystadiet uppnåtts

Nedan följer en beskrivning av behandlingsprocessen. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar gällande processen.

Hormonstimulering

Vid äggdonation är det äggdonatorn som stimuleras. Om egna ägg används är det den blivande mamman som undergår hormonstimulering. Under IVF-behandling behandlas kvinnan med kroppsegna hormoner som gör att äggstockarna producerar fler ägg än under en vanlig menscykel.

Det finns i huvudsak två olika sätt att genomföra IVF-behandlingen:
Den mest beprövade metoden innebär att kvinnan använder nässpray i tre veckor innan injektionsstart. FSH-injektionerna ges därefter i två veckor. För vissa kvinnor kan besvär som svettningar och humörsvängningar förekomma.

Den så kallade ”korta behandlingen” innebär att man börjar med FSH-injektioner på mensens/blödningens 2-3 dag. Efter några dagar tillkommer ytterligare en injektion med läkemedel som förhindrar spontan ägglossning. Antagonistbehandlingen ger få biverkningar.

Äggstocksreserv

För att kunna välja rätt dos hormon för varje enskild kvinna görs ofta en utredning av ovarialreserven, dvs äggstockarnas förmåga att bilda ägg. Läkaren får en uppfattning om kvinnans förutsättning att bilda ägg och kan därefter ge rätt hormondosering.

Stimulering för ägglossning

Med hjälp av en injektion som innehåller ett liknande hormon som kroppen själv producerar vid spontan ägglossning bestämmer läkaren tidpunkt för ägglossningen och därmed ägguthämtningen.

Det tar ungefär 38 timmar efter ägglossningsinjektionen till dess ägglossningen inträffar. Det är mycket viktigt att passa den ordinerade injektionstiden inom 15 min. Om tiden inte hålls riskerar man för tidig eller för sen ägglossning vilket försvårar eller omöjliggör äggplockningen.

Ägguttag

När äggblåsorna har mognat, vanligtvis efter 10-12 dagars injektionsbehandling, hämtas de ut från äggstockarna. Detta sker via slidväggen under ultraljudsledning. Efter lokalbedövning punkteras äggblåsorna och vätskan sugs ut med en tunn nål. Embryologen tar tillvara varje enskilt ägg. Ingreppet tar ca 15 min och det är ett lätt ingrepp för de allra flesta.

Efter ägguthämtningen fylls äggblåsorna återigen med vätska och kvinnan kan känna att buksvullnaden återkommer som en ömhet i magen under 1-2 dygn efter ägguttag. Även ha en liten blödning från slidan efter ägguthämtningen kan förekomma men upphör spontant och är inte farlig.

Äggpreparation

När äggblåsorna töms skickas provrören med vätskan från äggblåsorna in på laboratoriet och embryologen tittar direkt på vätskan under mikroskop för att hitta äggen. Äggen sköljs rena och samlas i koppar med näringslösning. Precis som spermierna får äggen sedan vila i värmeskåp tills de ska sammanföras.

Spermier

Dagen för ägguttag lämnar mannen ett spermaprov. Provet lämnas på herrummet som finns på kliniken. När provet kommit in till laboratoriet gör embryologen en första bedömning. Man tittar på mängden prov, spermiernas antal och deras rörlighet.

Spermaprovet prepareras för att få fram de bästa spermierna till befruktningen. Det innebär att provet läggs på en gradient i ett provrör. När röret centrifugeras fastnar orörliga spermier och spermier av lägre kvalitet i gradienten. Kvar i botten av röret får man normala spermier med bra rörlighet.

När provet är preparerat gör embryologen ytterligare en bedömning. Baserat på denna bestämmer läkaren vilken befruktningsmetod som ska användas. Spermierna får sedan vila i en näringslösning i värmeskåp tills de ska sammanföras med äggen.

Befruktningsmetoder, standard IVF eller ICSI

Om spermaprovet är normalt väljer man oftast att göra standard IVF. Det innebär att spermierna får befrukta äggen av egen kraft. Befruktningen sker inom några timmar, men äggen och spermierna får ligga tillsammans i ett värmeskåp till följande morgon då embryologen tittar på dem igen.

Om spermaprovet är av nedsatt kvalité väljer man att göra mikroinjektion, ICSI. Mannen kan ha ett lågt antal spermier eller spermier med försämrad rörlighet. Innan microinjektionen utförs tas näringscellerna som omger ägget bort med ett enzym. Det görs för att kunna bedöma äggets mognadsgrad. Om ägget är moget förs en spermie in i ägget med hjälp av en tunn nål.

Befruktningsmetoder, standard IVF eller ICSI - Nordic Surrogacy
IVF görs på ledande fertilitetskliniker i USA, Georgien och Colombia

Embryoutveckling

Efter 24 timmar, två kärnor vid befruktning

Dagen efter ägguttag kan embryologen se om ägget har blivit befruktat eller inte. Om ägget är befruktat syns två kärnor. De ser ut som runda uppklarningar. En kärna kommer från kvinnan och den andra från mannen.
Är ägget inte befruktat syns inga kärnor.
Ibland ser man 3 eller fler kärnor i ägget. Det kan bero på att fler än en spermie har tagit sig in i ägget. Dessa ägg är onormala och används inte.

Efter 48 timmar, fyra celler

På dag 2 består embryot ofta av 4 celler och på dag 3 av 8-12 celler. Celldelningen fortsätter och på dag 4 slår sig cellerna ihop i vad som kallas för en morula.

Efter 120 timmar, blastocyst

På dag 5 består embryot av ett hundratal celler och kallas för en blastocyst. Det ser ut som små vätskefyllda bollar. Det lager celler som finns runtom blastocysten kallas trofektoderm och kommer att bilda moderkakan. Inuti finns en ansamling av celler som kommer att bilda fostret. Runtom blastocysten finns ett skal. När blastocysten har utvecklats och är redo att fästa i livmoderslemhinnan ”kläcks” den och lämnar skalet.

Frysning av embryon, två metoder: slow freezing och fast freezing

Ofta befruktas och utvecklas flera ägg av god kvalitet. I de flesta fall återförs endast ett embryo då är det värdefullt att kunna frysa ner övertaliga embryon. Dessa används om det färska embryot inte implanteras eller om man vill försöka få fler barn vid ett senare tillfälle.

Slow freezing, långsam nedfrysning, innebär att embryona fryses ned långsamt. Man sköljer embryot i olika lösningar för att avlägsna vatten ur cellerna. Det gör man för att skydda embryot från frostskador. Embryot sugs sedan upp i ett litet strå som placeras i en apparat. Apparaten sänker gradvis temperaturen i strået under cirka 1 timme.

Den andra metoden, vitrifikation – fast freezing, innebär en mycket snabb nedfrysning. Precis som vid slow freezing sköljs embryot först i olika lösningar. Embryot läggs sedan på en liten spatel som stoppas i ett större strå. Runtom strået finns flytande kväve. Det gör att luften i strået är så kall att embryot direkt ”förglasas”.
Enligt svensk lag får embryon vara nedfrysta i max fem år.

PGT test på embryon

Vanliga tester på embryon vid IVF är preimplantation genetisk testning (PGT), som kan utföras för att analysera embryonas kromosomer eller gener innan de överförs till livmodern.

Det finns tre typer av PGT:

  1. PGT-A för att upptäcka onormalt kromosomantal
  2. PGT-M för att upptäcka enskilda sjukdomar
  3. PGT-SR för att upptäcka kromosomala omarrangemang

Dessa tester kan hjälpa till att öka chansen för en framgångsrik graviditet och minska risken för missfall eller genetiska sjukdomar.

Embryoinsättning

Strax innan surrogatmamman kommer för insättning bedöms deras embryon. Det embryo som bedöms vara av högst kvalitet väljs för återföring.

Vid återföring gör läkaren först ett ultraljud. Sedan förs en ledare in i livmodern. Embryologen för upp det valda embryot i en tunnare kateter och lämnar den till läkaren. Katetern placeras i ledaren och embryot läggs på plats i livmodern. Detta tar oftast bara några minuter och är smärtfritt för de flesta.

Livmoderhålan består av två skikt som ligger tätt tillsammans utan att bilda någon hålighet. Dessa skikt består av luddig vävnad som närmast påminner om tjock sammet och embryot som placeras i livmodern är stort som ett dammkorn. Surrogatmamman kan sedan leva som vanligt tills graviditeten är konstaterad samt under tiden för graviditeten.

Efter embryoinsättningen, graviditetstest

Våra klinikern utför graviditetstester på surrogatmammorna på olika sätt. Efter att embryot återförts till livmodern börjar en tid som präglas av väntan och förhoppningar. Graviditetstest görs ca 15-20 dagar efter embryoåterförandet och först då vet paret om en graviditet har inträffat eller ej.

Om ingen graviditet uppnås görs en individuell uppföljning med blivande föräldrar och med surrogatmamman för att bestämma nästa steg.