Regjeringa vil granske utanlandsadopsjonar

Regjeringa vil granske utanlandsadopsjonar - Nordic Surrogacy

Men barne- og familieminister Kjersti Toppe mistenker ikkje at norskadopterte skal ha kome hit ulovleg. Det er fleire organisasjonar ueinig i.

– Vi ser at det har vorte avdekt lovbrot i gjennomgangen til andre europeiske land og vi vil sikre oss at det ikkje har skjedd her. Difor vil vi ha ein gjennomgang av systemet for utanlandsadopsjon, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til NRK.

Les hele artikkelen på NRK.no