Surrogati i USA

Surrogati i USA - Nordic SurrogacyHvem passer programmet for?

Surrogatiprogrammet i USA passer for alle, heterofile, likekjønnede, par og single. Det er vårt beste reisemål med omfattende forsikring for surrogatmoren og fremtredende klinikker og sykehus. Barna som blir født her blir automatisk amerikanske statsborgere og får sitt eget pass.

I USA er det ikke krav om dokumentert medisinsk årsak for ufrivillig barnløshet. Det er heller ikke krav om å være gift eller samboer. Vi tilbyr programmer med egne egg eller garantiprogram med eggdonasjon.

Hver reise er unik og programmet dere velger avhenger av deres omstendigheter. Uavhengig av bakgrunnshistorien deres har vi lang erfaring med å følge, veilede og støtte blivende familier på reisen mot foreldreskap. Surrogatiprosessen og kriteriene for hvem som kan gjennomgå en prosess er regulert, noe som gjør dem trygge. Hvilket program dere velger avhenger av deres individuelle forhold og omstendigheter og valget foregår i samråd med oss under den innledende kostnadsfrie rådgivningen.

Hvorfor blivende foreldre velger Nordic Surrogacy

Vi er et byrå som tilbyr full service og dere får en personlig koordinator som følger dere gjennom hele prosessen. Vi tar oss av det praktiske, er tilgjengelige for å svare på spørsmål underveis og for støtte. Dette lar dere fokusere på å bli fokusere.

Hos oss får du helhetlig service i alle programmer. Vi streber alltid etter å kunne tilby konkurransedyktige priser for sammenlignbare tjenester. Det kan vi gjøre fordi vi jobber direkte med klinikkene og dermed har eliminert ekstrakostnadene ved å jobbe med mellommenn.

Surrogatiprosessen er trygg for alle involverte parter fra et juridisk og medisinsk perspektiv. Dette gjelder surrogaten, barnet og de blivende foreldrene. Alle programmer inkluderer lokal juridisk bistand i USA.

Surrogatmødrene i USA

Surrogatmorens helse og velvære har høyeste prioritert. Surrogatmødrene som deltar i programmene kommer fra delstatene i USA hvor surrogati er lovlig.

I de første trinnene utfører klinikken en omfattende medisinsk og psykologisk screening for å sikre at surrogaten kan delta i programmet. Når surrogaten så matches med dere som fremtidige foreldre, skjer fortsatt behandling og oppfølging av surrogatmødrene på klinikken.

Kravene som stilles er vanligvis:

 • Er mellom 21 – 42 år avhengig av klinikk.
 • Er økonomisk trygg.
 • Har gjennomgått minst én vellykket fulltids graviditet og fødsel.
 • Har opplevd ukompliserte svangerskap og fødsler.
 • Har ikke opplevd mer enn 3 tidligere keisersnitt.
 • Har ingen seksuelt overførbare infeksjoner.
 • Er ikke-røyker og er ikke utsatt for passiv røyking hjemme eller på jobb.
 • Er villig til å avstå fra å drikke alkohol gjennom hele svangerskapet.
 • Bor i en surrogatvennlig delstat.

Kostnad for surrogati i USA

Våre amerikanske surrogatiprogrammer koster fra 151 950 inkludert alle formidlingsavgifter. Prisen inkluderer eggdonasjon. Embryogaranti inngår for Full og Shared Cycle.

Full Cycle innebærer søsken- eller tvillingforsøk der alle egg fra eggdonorens syklus brukes. Shared Cycle innebærer at man ønsker ett barn og halvparten av alle egg fra eggdonorens syklus brukes.

Kostnad

 • Egne egg: 151 950 USD
 • Shared Cycle: 155 950 USD
 • Full Cycle: 162 950 USD

Hva er et garantiprogram?

På alle våre destinasjoner tilbyr vi garantiprogrammer med eggdonasjon hvor alle kostnadene knyttet til prosessen er inkludert. Det skaper økonomisk trygghet og åpenhet og dermed økt tilgjengelighet.

I USA har vi utviklet en rekke ulike garantiprogrammer for å skape økonomisk trygghet og tilgjengelighet for flere. Et garantiprogram innebærer at alle deler av en surrogatiprosess, som eggdonasjon, skaping av embryo, embryoscreening, juridisk prosess på destinasjonen, erstatning og forsikring for surrogatmor, inkludert koordinering og støtte, gjøres så mange ganger som nødvendig frem til dere har blitt foreldre. Programmene er laget for å gi økonomisk sikkerhet og åpenhet gjennom hele prosessen og slik at dere kan følge deres budsjett.

Forskjellen på garantiprogrammet og andre programmer er at dere for andre programmer betaler løpende for kostnader som kommer i tillegg dersom deler av prosessen må gjentas.

Eggdonasjon i USA

Eggdonasjonen og IVF gjøres i USA i henhold til det valgte programmet og vi bruker amerikanske eggdonorer.

Nordic Surrogacy tilbyr tilgang, gjennom utvalgte partnere, til noen av de største databasene over eggdonorer i USA. Alle profiler inneholder informasjon om eggdonorenes årsaker til å donere, utdanning og familiehistorie. Det er også mulighet for en genetisk rapport.

Juridisk bistand i USA

Vi samarbeider med advokater i USA som vil følge dere gjennom hele den juridiske prosessen. Tjenestene omfatter avtaler mellom de blivende foreldrene og surrogatmoren samt registrering av barnet hos myndighetene umiddelbart etter fødselen.

Etter fødselen følger en juridisk prosess som ender med at barnet får et amerikansk pass som det kommer til hjemlandet med. Vår advokat i USA bistår med dette.

Deretter følger en prosess for at barnet skal registreres av de lokale myndighetene i hjemlandet. Vi veileder dere som blivende foreldre gjennom hvert trinn.