Surrogati i USA

Surrogati i USA for heteroseksuelle og homoseksuelle - Nordic Surrogacy

Hvem passer programmet for?

Surrogatprogrammet i USA er egnet for alle: Heteroseksuelle, homoseksuelle, par og individer.

Garantiprogram

Vi har utviklet ulike garantiprogrammer for å skape økonomisk trygghet og en tilgjengelighet for flere. Et garantiprogram innebærer at samtlige ledd som inngår i en surrogatprosess, som for eksempel eggdonasjon, danning av embryo, screening av embryo, juridisk prosess på reisemålet, godtgjørelse og forsikring til surrogatmoren, inkludert koordinering og støtte, gjentas til dere har blitt foreldre. Programmet er laget for å gi økonomisk trygghet og åpenhet under hele prosessen slik at dere kan følge budsjettet.

Etter fødselen

Fødselen er etterfulgt av en rettslig prosess som avsluttes med at barnet får et amerikansk pass inntil ankomst i Norge. Deretter følger en rettslig prosess for at barnet skal få norsk pass.
Vi veileder de blivende foreldrene hvert steg på veien.

Kostnad for surrogati i USA

Surrogatprogrammene våre i USA koster fra $ 151 950, inkludert alle formidlingsavgifter. Merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.