Veien til å bli foreldre i Ukraina

Bli foreldre gjennom surrogati i Ukraina - Tammuz Nordic Surrogacy

Bli foreldre gjennom surrogati i Ukraina

Siden krigen mellom Ukraina og Russland brøt ut har Nordic Surrogacy ingen pågående surrogatiordninger i Ukraina. For oss er sikkerheten til alle involverte parter det viktigste. Under dagens omstendigheter mangler forutsetningene for virksomhet i landet.

Våre andre destinasjoner er alternativer for de av dere som tidligere vurderte en surrogatiprosess i Ukraina. Les mer om:

Surrogatmödraskap i Georgien

Surrogatmödraskap i Colombia

Surrogatmödraskap i USA

Since the war between Ukraine and Russia started, Nordic Surrogacy has no ongoing surrogacy arrangements in Ukraine. For us, the safety of all parties involved is the most important thing. Under the current circumstances, there are no prerequisites for this.

Our other destinations are options for couples who have previously considered Ukraine.


Vi tilbyr komplette og omfattende garantiprogrammer, og vi følger dere som blivende foreldre gjennom hele prosessen med norske koordinatorer. Skreddersydde programmer som passer akkurat for dere, utformes i samarbeid med anerkjente leger på verdensledende og toppmoderne klinikker.

I Ukraina får du også en guide som henter deg på flyplassen og tar hånd om deg under hele oppholdet. Kontakt oss alt i dag for å få mer informasjon.

Hvem passer programmet for?

I Ukraina kan dere bli foreldre om dere er et gift heteroseksuelt par. Surrogatprogrammet i Ukraina er ikke et alternativ for likekjønnede eller enslige. Vilkårene for å innlede en surrogatprosess er at det foreligger medisinske grunner eller at flere prøverørsforsøk er gjennomført uten suksess. Kontakt oss så forteller vi gjerne mer under en kostnadsfri rådgivning.

Eggdonasjon

Eggdonasjon gjøres ved ledende IVF- og fertilitetsklinikker i Kiev, Ukraina.

Surrogatmor under graviditet og fødsel

Våre surrogatmødre kommer fra Kiev og nærliggende trakter og behandles under graviditeten ved en av klinikkene som vi samarbeider med i Kiev i Ukraina. Oppfølging av surrogatmor under graviditet og fødsel skjer på respektive klinikk.
Surrogatmorens helse og velvære har høyeste prioritet. Graviditetsplanen følges nøye med månedlige ultralydundersøkelser, skanning av blant annet NC (Nukal translucens) og GTT (Growth and Glucose Metabolism). Det avlegges besøk til klinikken annenhver uke for allmenn oppfølging.

Etter fødselen, før hjemreisen

Etter fødselen startes den juridiske prosessen i Ukraina for å bekrefte farskapet ved hjelp av DNA. Vedtak om farskap blir avgjort i tingretten i din hjemstedskommune. Når dette er vedtatt, kan foreldrene søke om pass hos den norske ambassaden i Kiev. I denne perioden veileder vi dere som blivende foreldre gjennom hvert steg og har egen juridisk ekspert.

Pris for surrogatprogrammer i Ukraina

Våre surrogatprogrammer i Ukraina koster fra 52 900 USD inkludert alle formidlingsavgifter. Merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.

Vi etterstreber å holde alle kostnadene så lave som mulig, men sikkerheten og velværet til surrogatmoren, barnet og de blivende foreldrene går alltid først. Vi arbeider bare med de beste klinikkene, legene, juristene og forsikringsselskapene. Prisene våre er blant de laveste på markedet for sammenlignbare prosesser.

Stockholmsparet er i Kiev, Ukraina og venter på fødselen av deres baby via surrogatmor

Du må godta statistikk og markedsføringsinformasjonskapsler for å se denne videoen.