FAQ

Om surrogati, eggdonor, IVF og surrogatmor

 

Hva er en surrogatmor?
En surrogatmor er en kvinne som føder et barn for noen andre. Barnet tilhører genetisk noen andre, da en annen kvinnes egg har blitt befruktet og siden satt inn. Dette kalles prøverørsbefruktning eller IVF.

Kan surrogatmoren bar gi fra seg barnet sitt?
Barnet er ikke surrogatmorens genetiske barn. Det er et donert egg som er satt inn. Surrogatmoren vet under hele graviditeten at hun bærer fram barnet for noen andre.

Har surrogatmoren noen problemer med å gi fra seg barnet?
Surrogatmoren utfører en frivillig handling. Under hele graviditeten vet surrogatmoren at barnet ikke skal oppdras av henne.

Hvordan kompenseres surrogatmoren økonomisk?
Det vanligste er at hun får alle omkostninger betalt samt blir kompensert for inntektsbortfall. De fleste land regulerer at surrogatmødre ikke skal kunne «tjene penger» på virksomheten.

Tar surrogatmoren noen risiko?
Risikoen en surrogatmor tar er alle de risikoer som følger med å være gravid.

Hvordan kompenseres surrogatmoren økonomisk?
Det vanligste er at hun får alle omkostninger betalt samt blir kompensert for inntektsbortfall. De fleste land regulerer at surrogatmødre ikke skal kunne «tjene penger» på virksomheten.

Hvor stor risiko tar en surrogatmor?
Risikoen en surrogatmor tar er alle de risikoer som følger med å være gravid. Men dette skjer under ekstremt nøye kontroller hos lege for å sikre både barnet og surrogatmorens helse.

Hva gjør jeg for å få vite mer om hva en surrogatmor innebærer?
Ta kontakt med Tammuz Nordic via hjemmesiden så forteller vi alt i detalj.

I hvilke land ligger klinikkene?
Ukraina og USA

Fra hvilke land kommer surrogatmødrene?
Ukraina og USA

Hvordan lever surrogatmødrene mens de er gravide?
De bor og lever i sine egne hjem sammen med sine egne familier.

Hvordan vet man at surrogatmoren og fosteret har det bra under graviditeten?
Under graviditeten går de til regelmessige legekontroller for å sikre at fosteret har det bra og utvikles som det skal, men de avgir også blodprøve for å kontrollere helsen under hele graviditeten.

Hvor langt tid vil det ta når man har bestemt seg for å få barn via surrogatmor?
Rundt 1-2 måneder etter at prosessen er i gang.

Om jeg trenger å velge eggdonor, hva gjør jeg da?
Tammuz har et oppdatert digitalt register med eggdonorer som har meldt seg til registeret som alle kunder får tilgang til. Dette skjer via en pålogging til registret som man får så fort man har signert en avtale. Du/dere bestemmer selv kriterier for valg av eggdonor. Eggdonor matches siden ved behov med surrogatmor av Tammuz.

Hva kreves av meg i prosessen?
Med Tammuz får du løpende detaljert informasjon og en tett kontakt under prosessen er en selvfølge. Tammuz er der for å hjelpe til hele tiden og vårt felles mål er det fantastiske resultatet det innebærer, et barn!

Hva kan Tammuz stå til tjeneste med?
Alle kontakter med myndigheter, juridisk hjelp og dokumentasjonen som kreves for en smidig håndtering.