Våre surrogatprogrammer – en oversikt

Surrogati og eggdonasjon for deg som ikke selv kan bli gravid -Tammuz Surrogacy

Siden oppstarten i 2008 har Tammuz fulgt hundrevis av ufrivillig barnløse på deres reise mot det å bli foreldre. Det er denne erfaringen som ligger til grunn for Tammuz’ virksomhet og som vi bygger våre surrogatprogrammer på, sammen med noen av verdens mest velrennomerte klinikker og samarbeidspartnere.

Vi jobber med flere ulike destinasjoner, noe som gjør at vi kan tilby så mange som mulig en oppfyllelse av drømmen om et barn.

Garantiprogram

I tillegg har vi utviklet en rekke ulike garantiprogrammer for å skape økonomisk trygghet og en tilgjengelighet for flere. Et garantiprogram betyr at alle deler som inngår i en surrogatprosess som f. eks. eggdonasjon, dannelse av embryo, screening av embryo, juridisk prosess på destinasjonen, kompensasjon og forsikringer til surrogatmoren inklusive koordinering og support, gjøres så mange ganger som nødvendig til dere har blitt foreldre. Programmene er utviklet for å gi økonomisk trygghet og åpenhet gjennom hele prosessen slik at dere kan holde dere til budsjettet.
Felles for alle destinasjoner er at surrogati er lovlig regulert for alle involverte parter i prosessen. Nordic Surrogacy arbeider med høy diskresjon, høy integritet og respekt for alle involverte.
Programmene er utformet i samarbeid med anerkjente leger på toppmoderne klinikker som anvender innovativ teknikk. Vi har et stort utvalg av eggdonorer, IVF med ICSI, grundig matchede surrogatmødre, juridisk bistand og forsikringer samt personlig service og support.

Lokale representanter

En ytterligere fordel med Nordic Surrogacy er at vi har lokale representanter i alle land der vi bedriver virksomheten vår. Vi er overbevist om at det skaper en trygghet å gjennomgå prosessen på sitt eget morsmål. Vi deler dessuten samme erfaring, siden vi alle har gått gjennom én eller flere surrogatiprosesser.

Trygghet

Våre nøkkelord er trygghet, økonomisk bevissthet og kompetanse. Dette innebærer at vi tilbyr stor fleksibilitet. Vi prioriterer å være tilgjengelige for dere og vi er alltid løsningsorienterte i surrogatprosessen. Alle prosesser er unike!

Kontakt oss i dag

Kontakt oss så forteller vi gjerne mer under en kostnadsfri rådgivning. Dere er selvsagt alltid velkommen til vårt kontor i Stockholm, men møtene kan også holdes via telefon eller Skype. Kontakt oss så avtaler vi hva som passer best for dere. Vi svarer som regel i løpet av 24 timer. La oss fortelle om prosessen og alle mulighetene!

Surrogati for deg som ikke selv kan bli gravid

Surrogati i Ukraina
Våre surrogatprogrammer i Ukraina koster fra $ 49 950 inklusive alle formidlingsavgifter. Prisen gjelder frem til 2018-12-31. Omregnet til norske kroner blir det 452 000 kr. med dagens vekslingskurs. Merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.

Surrogati i USA
Våre surrogatprogram i Ukraina koster fra $ 70 000 inklusive alle formidlingsavgifter. Prisen gjelder frem til 2018-12-31. Omregnet til norske kroner blir det 600 000 NOK med dagens vekslingskurs. Merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.

Surrogati i Albania
Våre surrogatprogram i Albania koster fra € 65 600 inklusive alle formidlingsavgifter. Prisen gjelder frem til 2018-12-31. Omregnet til norske kroner blir det 637 000 NOK med dagens vekslingskurs. Merk at betalingen skjer i euro.

Vi etterstreber å holde alle kostnader så lave som mulig, men sikkerhet og velvære for surrogatmoren, barnet og de blivende foreldrene går alltid først. Vi arbeider bara med de beste klinikkene, legene, juristene og forsikringsselskapene. Prisene våre er blant de laveste på markedet for sammenlignbare prosesser.

Eggdonasjon for deg som selv vil bli gravid

Program BASE
Inntil fire embryo-overføringer.
Pris: $ 10 900 og med dagens vekslingskurs rundt 94 000 NOK.*
Garanti: uten tilbakebetaling.

Program MEDIUM
Inntil fire embryo-overføringer.
Pris: $ 13 150 og med dagens vekslingskurs rundt 113 000 NOK.*
Garanti: halve beløpet tilbakebetales.

Program FULL GARANTI
Inntil fire embryo-overføringer.
Pris: $ 16 450 og med dagens vekslingskurs rundt 141 000 NOK.*
Garanti: hele beløpet tilbakebetales.

*Prisene i norske kroner er med forbehold om valutakursendringer. Prisen i USD (amerikanske dollar) gjelder frem til 2018-12-31. merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.