Våre surrogatprogrammer – en oversikt

 

Siden oppstarten i 2016 har Nordic Surrogacy fulgt hundrevis av ufrivillig barnløse på deres reise mot det å bli foreldre. Det er denne erfaringen som ligger til grunn for Nordic Surrogacys virksomhet og som vi bygger våre surrogatprogrammer på, sammen med noen av verdens mest velrennomerte klinikker og samarbeidspartnere.

Vi jobber med flere ulike destinasjoner, noe som gjør at vi kan tilby så mange som mulig en oppfyllelse av drømmen om et barn.

Garantiprogram

I tillegg har vi utviklet en rekke ulike garantiprogrammer for å skape økonomisk trygghet og en tilgjengelighet for flere. Et garantiprogram betyr at alle deler som inngår i en surrogatprosess som f. eks. eggdonasjon, dannelse av embryo, screening av embryo, juridisk prosess på destinasjonen, kompensasjon og forsikringer til surrogatmoren inklusive koordinering og support, gjøres så mange ganger som nødvendig til dere har blitt foreldre. Programmene er utviklet for å gi økonomisk trygghet og åpenhet gjennom hele prosessen slik at dere kan holde dere til budsjettet.
Felles for alle destinasjoner er at surrogati er lovlig regulert for alle involverte parter i prosessen. Nordic Surrogacy arbeider med høy diskresjon, høy integritet og respekt for alle involverte.
Programmene er utformet i samarbeid med anerkjente leger på toppmoderne klinikker som anvender innovativ teknikk. Vi har et stort utvalg av eggdonorer, IVF med ICSI, grundig matchede surrogatmødre, juridisk bistand og forsikringer samt personlig service og support.

Lokale representanter

En ytterligere fordel med Nordic Surrogacy er at vi har lokale representanter i alle land der vi bedriver virksomheten vår. Vi er overbevist om at det skaper en trygghet å gjennomgå prosessen på sitt eget morsmål. Vi deler dessuten samme erfaring, siden vi alle har gått gjennom én eller flere surrogatiprosesser.

Trygghet

Våre nøkkelord er trygghet, økonomisk bevissthet og kompetanse. Dette innebærer at vi tilbyr stor fleksibilitet. Vi prioriterer å være tilgjengelige for dere og vi er alltid løsningsorienterte i surrogatprosessen. Alle prosesser er unike!

Kontakt oss i dag

Kontakt oss så forteller vi gjerne mer under en kostnadsfri rådgivning. Dere er selvsagt alltid velkommen til vårt kontor i Stockholm, men møtene kan også holdes via telefon eller Skype. Kontakt oss så avtaler vi hva som passer best for dere. Vi svarer som regel i løpet av 24 timer. La oss fortelle om prosessen og alle mulighetene!

Surrogati for deg som ikke selv kan bli gravid

Surrogati i Ukraina
Våre surrogatprogrammer i Ukraina koster fra $ 52 900 inklusive alle formidlingsavgifter.  Merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.

Surrogati i USA
Våre surrogatprogram i USA koster fra $ 126 000 inklusive alle formidlingsavgifter. Merk at betalingen skjer i USD, amerikanske dollar.

Surrogati i Colombia
Våre surrogatprogram i Colombia koster fra $ 69 000 inklusive alle formidlingsavgifter. Merk at betalingen skjer i euro.

Vi etterstreber å holde alle kostnader så lave som mulig, men sikkerhet og velvære for surrogatmoren, barnet og de blivende foreldrene går alltid først. Vi arbeider bara med de beste klinikkene, legene, juristene og forsikringsselskapene. Prisene våre er blant de laveste på markedet for sammenlignbare prosesser.