Prosessen – hvordan foregår surrogati?

Prosessen – hvordan foregår surrogati - Tammuz Nordic Surrogacy

Surrogatprosessen er den mest fantastiske, utfordrende og forbløffende reisen du noen gang vil legge ut på. Vi har selv foretatt den og loset hundrevis av andre blivende foreldre på deres reiser.

Surrogatmoren

Surrogatmoren er den kvinnen som hjelper deg med å oppfylle drømmen din om å bli forelder. Alle surrogatmødrene via Nordic Surrogacy oppfyller respektive lands gjeldende lover og regelverk og har gjennomgått screening, medisinske og psykologiske tester og forberedelser før prosessen.

Tilpassing til dine behov

Gjennom våre internasjonale partnerorganisasjoner kan vi tilby en rekke ulike alternativer for å passe hver blivende forelder. Vi hjelper deg med alt fra å velge en eggdonor, surrogatmor, medisinsk assistanse, juridisk bistand og å finne riktig forsikring for surrogatmoren under graviditeten og fødselen.

Men hva er inkludert i reisen? Og i hvilken rekkefølge skjer den? Hver reise er unik. Den varierer avhengig av de blivende foreldrenes behov og vil utkrystallisere seg i løpet av vårt innledende møte. Enkelte blivende foreldre trenger eggdonasjon, mens andre bruker egne egg.
Kontakt oss for et personlig møte for å se hvilke alternativer som er tilgjengelige. Eller besøk oss på et av våre seminarer.

Eduardo Afonso, administrerende direktør hos Nordic Surrogacy, forteller om lengsel etter å få barn, funderinger over adopsjon, og hvordan han til slutt valgte surrogati.

Nedenfor gjennomgår vi surrogatprosessen i sju trinn.

1. Du velger programmer basert på dine individuelle omstendigheter

Vi starter med kostnadsfri rådgivning der vi trinnvis går igjennom prosessen for å avgjøre hvilket program og destinasjon som passer deg eller dere basert på individuelle omstendigheter. Deretter velges program og en tidsplan tar form.

2. Fertilitetsutredning, matching med eggdonor eller bruk av egne egg

For å finne ut om ens egne egg kan brukes eller om man trenger eggdonor, må det utføres en fertilitetsutredning, både kvaliteten på egg og sæd kontrolleres.
– Egen eggdonasjon – IVF
– Eggdonasjon – valg av eggdonor

3. Matching med surrogatmor

Alle Nordic Surrogacys surrogatmødre er godkjente i henhold til det valgte landets gjeldende lover og har gjennomgått screening, medisinske og psykologiske tester og forberedelser før prosessen. Basert på mange års erfaring vil vi kunne hjelpe til med en surrogatmatching i henhold til dine behov og ønsker. Hvordan det foregår i detalj, avhenger av hvilket program som velges.

4. Befruktning og utvikling til embryo

Etter å ha gitt sæd og valgt en donor/donert egg, skjer prøverørsbefruktningen i en fertilitetsklinikk i henhold til ditt surrogatprogram. Det befruktede egget utvikles i laboratorium i opp til 5-7 dager til blastocystadiet er oppnådd. Embryoer som når dette stadiet, vil gjennomgå en PGS /CGH-test. Det er en genetisk test av embryoet før implantasjonen til livmoren skjer. Formålet med testen er å avgjøre kvaliteten på embryoene før de settes inn i livmoren, for å forhindre enkelte former for anomalier og syndromer, deriblant Downs syndrom, cystisk fibrose og Tay-Sachs sykdom.

5. Embryooverføring

Surrogatmoren begynner sin behandling for å kunne ta imot embryoer. Behandlingen er cirka 1 måned lang og består av en rekke besøk til klinikken.

Før overføringen av embryoer, må surrogatmoren enda en gang gjennomgå de samme testene som hun gjorde på søknadstidspunktet. Dette for å sikre at hun fortsatt oppfyller kriteriene for surrogati, og at ingen nye forhold er oppstått.

I samsvar med de blivende foreldrenes ønsker og med godkjennelse fra surrogatmoren blir ett eller to embryoer implantert. Resterende embryoer fryses ned for eventuelle framtidige behov om foreldrene skulle ønske det.

Homoseksuelle fedre eller likekjønnede par (menn) har mulighet til å transplantere et embryo fra hver og en av fedrene for å prøve å produsere en tvilling-graviditet der hvert barn har en genetisk kobling til en av foreldrene.

Cirka 2 uker etter overføringen av embryo tas en blodprøve for å se om det finnes en «unormal» økning av hormoner. Har det skjedd en økning, er surrogatmoren sannsynligvis gravid. For å bekrefte dette planlegges det en ultralyd.

To uker etter IVF og embryooverføring får man beskjed om surrogatmoren er blitt gravid ved hjelp av en blodprøve. Hvis dette ikke er skjedd, gjentas prosessen med overføring igjen.

6. Under graviditet og frem til fødsel

Når graviditeten er bekreftet, iverksettes prenatal pleie for surrogatmoren. En graviditetsplan opprettes som er alle parters felles kart gjennom graviditeten. Planen inkluderer planlagte helseundersøkelser, overenskomster med surrogatmoren og andre milepæler. De blivende foreldrene får under graviditeten fortløpende bilder og rapporter fra ultralyd med cirka 2 uker mellom besøkene. Fødselen skjer på en utvalgt klinikk for valgt program, og du som blivende forelder er på plass.

USA
Under det første trimesteret er Western Fertility ansvarlig for løpende undersøkelser og ultralyd via partnerklinikker siden surrogatmoren bor i en av 29 ulike delstater der det er lovlig med surrogat. Under det andre trimesteren overføres den regelmessige omsorgen for surrogatmoren til et lokalt sykehus i nærheten av hennes hjem.

Ukraina
Løpende undersøkelser og ultralyd utføres på en av våre samarbeidsklinikker i Kiev.

7. Fødsel, opprettelse av fødselsbevis og returreise fra USA

Barn som fødes i  USA

Barn som fødes i USA, blir respektive albanske eller amerikanske statsborgere. I USA opprettes fødselsattest med den ene eller begge foreldrene.

Ved hjemkomst kreves en DNA-test for å bekrefte farskap og via tingretten i Norge få vedtatt avgjørelse om farskap. Når dette er fastslått, blir barnet norsk statsborger. Etter at barnet er blitt norsk statsborger, innledes en prosess i tingretten for at faren skal tildeles omsorgen. Når så er skjedd, blir barnet folkeregistrert i Norge. Det siste trinnet i den juridiske prosessen er familieadopsjon som også går via tingretten. Formålet med familieadopsjon er at moren eller partneren også skal tildeles omsorgen for barnet. Under denne administrative og juridiske prosessen er Nordic Surroagcy selvsagt ved din side med både vår erfaring og juridiske kompetanse.

Fødsel, opprettelse av fødselsattest og retur fra Ukraina

I Ukraina gis det ikke statsborgerskap før DNA-testen bekrefter farskapet og norsk tingrett bekrefter farskapet. Da får barnet norsk statsborgerskap og foreldrene kan søke om pass. I mellomtiden blir foreldrene værende i Ukraina. Foreldrene oppgis som barnets foreldre i fødselsattesten.

Etter at barnet er blitt norsk statsborger, innledes en prosess i tingretten for at faren skal tildeles omsorgen. Når det er skjedd, folkeregistreres barnet i Norge. Det siste trinnet i den juridiske prosessen er en familieadopsjon som også går via tingretten. Formålet med familieadopsjonen er at moren eller partneren også skal tildeles omsorgen for barnet. Under denne administrative og juridiske prosessen står Nordic Surrogacy selvsagt ved din side med både vår erfaring og juridiske kompetanse.

Under prosessen, til omsorgen er etablert, anerkjennes ikke barnet i Norge og foreldrene kan derfor ikke regne med foreldrepenger eller barnebidrag. Du kan imidlertid søke om dette retroaktivt innen 90 dager etter fødselen.