Prosessen – hvordan foregår surrogati?

Om surrogatiprosessen - Nordic SurrogacySurrogatiprosessen er den mest fantastiske, utfordrende og spennende reisen du vil ta. Vi har gjort det selv, og guidet hundrevis av andre blivende foreldre gjennom sin reise.

Surrogatmoren

Surrogaten eller vertsmoren kalles ofte surrogatmor.
Surrogatmoren er den kvinnen som hjelper deg å oppfylle din drøm om å bli forelder. Alle surrogatmødre via Nordic Surrogacy oppfyller de respektive lands gjeldende lover og regler og har gjennomgått screening, medisinske og psykologiske tester og forberedelser til prosessen.

Tilpasning til dine behov

Men hva inngår i reisen? Og i hvilken rekkefølge skjer den? Hver reise er unik. Den varierer avhengig av de blivende foreldrenes behov og kommer til å utkrystallisere seg under vårt første møte. Noen blivende foreldre trenger eggdonasjon, mens andre bruker egne egg.