Hvem blir surrogatmor og hvorfor?

Surrogat, surrogatmor eller vertsmor er betegnelser på kvinnen som hjelper deg å oppfylle drømmen om å bli forelder. Hun har valgt å bli surrogatmor av ulike årsaker.

Det utbetales selvsagt en økonomisk kompensasjon som skal føles rimelig for kvinnen, men den er utformet slik at den ikke kan brukes som forsørgelsesstøtte.

Moralske aspekter

Diskusjonen om en kvinnes grunner til å bli surrogatmor er både relevant og velkommen. De moralske aspektene av dette spørsmålet må diskuteres i et moderne samfunn. Som foreldre til barn som har kommet til verden via surrogati, har vi selv fått ta aktiv stilling til dette spørsmålet. Beslutningen om å få barn ved hjelp av surrogati påvirker både våre egne og våre barns liv. Nettopp derfor er det viktig at diskusjonen, og de blivende foreldrenes avgjørelse, går ut i fra korrekt og relevant informasjon.

En av våre surrogatmødre i USA forteller om sitt valg ❤️
Du må godta statistikk og markedsføringsinformasjonskapsler for å se denne videoen.

Ansvar og risiko

Å være surrogatmor for en annen kvinne som selv ikke kan bli gravid, er en av de mest sjenerøse handlingene et menneske kan gjøre for et annet. Siden det innebærer både et stort ansvar og risiko for begge parter, finnes det selvsagt mange krav og forholdsregler som reguleres av lovgivninger i de landene vi finnes. Generelt må en kvinne som ønsker å være surrogatmor, være mellom 22 og 38 år. Hun må ha født minst ett barn under en ukomplisert graviditet for minst ett år siden. Hun har en tilfredsstillende sykehistorie, også gjennom graviditet og fødsler. Hun må være på en følelsesmessig stabil plass i livet, som for eksempel at hun ikke gjennomgår en personlig krise som skilsmisse, nederlag, alvorlig sykdom hos et familiemedlem og lignende.

Screening og tester

Alle godkjente surrogatmødre har gjennomgått screening, medisinske og psykologiske tester og forberedelser før prosessen. Særskilte graviditetsundersøkelser (nukal translucens, alfaføtoprotein, skanning osv.) utføres av eksperter.

Les mer: Eggdonasjon og eggdonor

Surrogati og surrogatmødre i Ukraina

Surrogatmødrene våre i Ukraina kommer fra Kiev og nærliggende områder. Under de første seks månedene av graviditeten bor de med sine familier og fortsetter et vanlig hverdagsliv. Senere i graviditeten flytter de til en egen leilighet i Kiev for å være nærmere klinikken. Graviditeten overvåkes nøye på våre samarbeidsklinikker, Nadiya Fertility Clinic og IVMED Fertility Centre i Kiev. Surrogatmoren gjennomgår alle vanlige graviditetstester ifølge den opprinnelige planen, samt en blodprøve som er utformet for å sikre at deres allmenne helsetilstand er god under hele graviditeten.

For å bli aktuell som surrogatmor må den søkende kvinnen oppfylle kravene etter landets lovgivning. Kvinnen må ha født et eget barn og vise til en tilfredsstillende sykehistorie, også under graviditeter og fødsler. Hun gjennomgår obligatorisk screening, medisinske og psykologiske tester, og forberedelser før prosessen.

Nadiya Fertility Clinic i Kiev i Ukraina ble åpnet i 2016 og bruker moderne metoder for assistert reproduksjonsteknikk (ART) og prenatal diagnostikk. Spesialistene våre er grunnleggerne av den moderne reproduksjonsmedisinen i Ukraina, og har jobbet med assistert reproduksjonsteknikk i mer enn 15 år. Nadiya er verdensledende innenfor mange IVF-relaterte områder.

Les mer om surrogatprogrammet i Ukraina.

Surrogati og surrogatmødre i USA

For å bli aktuell som surrogatmor må den søkende kvinnen oppfylle kravene i landets og delstatenes lovgivning. Kvinnen må ha født et eget barn, og vise til en tilfredsstillende sykehistorie, også under graviditeter og fødsler. Hun gjennomgår obligatorisk screening, medisinske og psykologiske tester, og forberedelser før prosessen.

Surrogatmødrene våre er amerikanske statsborgere som bor i ulike stater i USA. Under graviditeten bor surrogatmoren hjemme hos familien sin og fortsetter sin vanlige livsstil. Overvåkning av graviditeten utføres av hennes personlige lege og legesenteret der surrogatmoren er registrert. Under første trimester er graviditeten under oppsyn av Western Fertility Institutes-leger, for å sikre at utviklingen er som den skal. Surrogatmoren gjennomgår alle vanlige graviditetstester, samt en blodprøve som er utformet for å sikre at deres allmenne helsetilstand er god under hele graviditeten.

Ved hjelp av moderne utstyr og engasjert personale, vil Western Fertility Institute (les mer om dem her) tilby den ypperste behandlingen under graviditeten. Klinikkens misjon er å tilby et varmt, støttende og behagelig miljø for de blivende foreldrene.

Les mer om surrogatprogrammet i USA

Les mer: Nyheter om surrogati