Eggdonasjon ved surrogati

Eggdonasjon ved surrogati - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy tilbyr et bredt utvalg av eggdonorer i forbindelse med surrogati. Giverens nasjonalitet beror på hvilket program som velges. De blivende foreldrene velger eggdonasjon fra Nordic Surrogacys eggbank, etter valgt program.

Screening av eggdonorer

Alle eggdonorer går gjennom psykologisk og medisinsk screening som inkluderer genetisk profilering av giveren og medisinske tester som verifiserer eggets egnethet for surrogatprosessen. Alle givere er anonyme. De blivende foreldrene får utførlig informasjon om giveren, inkludert fotografier og en medisinsk profil.

Les mer om eggdonasjon om du selv vil bli gravid

Eggdonasjon & surrogati i Ukraina

Våre sørafrikanske og ukrainske givere kan velges for surrogatprogram i Ukraina. Valget av donor gjøres fra vårt nettsted.

Les mer om surrogati i Ukraina

Eggdonasjon & surrogati i USA

Våre sørafrikanske givere kan velges for surrogatprogram i USA. Valget av donor gjøres fra vårt nettsted. Våre amerikanske eggdonorer er kun relevante for surrogatprogrammet i USA. Giverprofiler sendes til de blivende foreldrene.

Les mer om surrogati i USA

Eggdonasjon & surrogati i Albania

Våre albanske eggdonorer kan velges for surrogatprogrammet i Albania. Donorene er fra Ukraina. Valget av donor gjøres fra vårt nettsted.

Les mer om surrogati i Albania