Eggdonasjon ved surrogati

Eggdonasjon ved surrogati - Nordic Surrogacy

Klinikkene tilbyr et bredt utvalg av eggdonorer i forbindelse med surrogati. Giverens nasjonalitet beror på hvilket program som velges. De blivende foreldrene velger eggdonasjon fra Nordic Surrogacys eggbank, etter valgt program.

Screening av eggdonorer

Alle eggdonorer går gjennom psykologisk og medisinsk screening som inkluderer genetisk profilering av giveren og medisinske tester som verifiserer eggets egnethet for surrogatprosessen. Alle givere er anonyme. De blivende foreldrene får utførlig informasjon om giveren, inkludert fotografier og en medisinsk profil.

Les mer om eggdonasjon om du selv vil bli gravid

Eggdonasjon & surrogati i Ukraina

Våre ukrainske givere kan velges for surrogatprogrammer i Ukraina. Valget av giver gjøres fra vår nettside.

Les mer om surrogati i Ukraina

Eggdonasjon & surrogati i USA

Våre amerikanske eggdonorer er kun relevante for det amerikanske surrogatprogrammet. Giverprofiler sendes til de kommende foreldrene.

Les mer om surrogati i USA

Eggdonasjon & surrogati i Colombia

Eggdonorene kommer fra Colombia, og de reiser til klinikken for å legge igjen eggene. Alle givere er unge kvinner som gjennomgår omfattende medisinsk screening og genetisk prøvetaking, blodprøver og undersøkelser. Alle profiler inneholder nytatte bilder og informasjon om donor, donors helse og sykehistorie.

Läs mer om surrogatmödraskap i Colombia