Eggdonasjon ved surrogati

Eggdonasjon ved surrogati - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy tilbyr et bredt spekter av eggdonorer i forbindelse med surrogati. Giverens nasjonalitet avhenger av hvilket program som velges. De blivende foreldrene velger eggdonasjon i tråd med sitt program.

Screening av eggdonorer

Alle eggdonorer går gjennom psykologisk og medisinsk screening som inkluderer genetisk profilering av donor og medisinske tester som bekrefter eggets egnethet for surrogatiprosessen. Alle giverne er anonyme. De blivende foreldrene mottar detaljert informasjon om giveren, inkludert fotografier og en medisinsk profil.

Eggdonasjon og surrogati i Georgia

Eggdonorene kommer fra Georgia og er unge kvinner hvis helse, sykehistorie og vaner vurderes etter en psykologisk og medisinsk screening. Screeningen gjøres av klinikken og for å sikre at hun kan delta i programmet.

Blivende foreldre kan benytte seg av et utvalg profiler som matcher deres ønsker.  Eggdonorens profil er anonym og inneholder detaljert informasjon om bl.a. hennes medisinske helse, interesser, utdanning og inkluderer nylige bilder.

Les mer om surrogati i Georgia

Eggdonasjon og surrogati i Colombia

Eggdonorene kommer fra Colombia, og de reiser til klinikken for å levere eggene. Alle givere er unge kvinner som gjennomgår omfattende medisinsk screening og genetisk prøvetaking, blodprøver og undersøkelser.

Alle profiler inneholder nyere bilder og informasjon om donoren, donorens helse og medisinske historie.

Les mer om surrogati i Colombia

Eggdonasjon og surrogati i USA

Våre amerikanske eggdonorer er kun relevante for surrogatiprogrammet i USA. Donorprofiler sendes til de blivende foreldrene.

Les mer om surrogati i USA

Eggdonasjon og surrogati i Ukraina

På grunn av krigen har vi satt programmene i Ukraina på pause.

Våre ukrainske eggdonorer kan velges for surrogatiprogrammer i Ukraina. Valget av donor gjøres fra vår nettside.