Velkommen til Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy er et av verdens ledende surrogat- og fertilitetsselskaper. Vi tilbyr komplette og omfattende garantiprogrammer og følger deg som blivende forelder gjennom hele prosessen.

Nordic Surrogacy samarbeider også globalt med større fertilitetsklinikker, jurister og spesialister. Vi tar hånd om de ulike delene i prosessen og veileder deg gjennom denne utrolige reisen – med det formålet at drømmen om et barn går i oppfyllelse.

Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy AB ble etablert i 2016 av Eduardo Afonso, som selv har fått barn gjennom en surrogatprosess. Visjonen var å hjelpe ufrivillig barnløse i Norden gjennom surrogati og eggdonasjon.

Siden oppstarten har vi hjulpet mer enn 100 barn til verden.

Under årenes løp har vi anstrengt oss iherdig for å endre den allmenne opinionen om surrogati som familiebyggingsmetode. Blant annet gjennom å snakke med politikere, skrive debattinnlegg og å synes i offentlige sammenhenger.