Velkommen til Nordic Surrogacy

Teamet eggdonasjon og surrogati - Nordic SurrogacyDeler av det svenske teamet i Stockholm som jobber med eggdonasjon og surrogati.

Nordic Surrogacy er et ledende surrogati- og fertilitetsselskap i Europa. Vi tilbyr komplette og omfattende garantiprogrammer og følger deg som blivende forelder gjennom hele prosessen.

Nordic Surrogacy er en komplett partner med egne klinikkavtaler, kortere ventetider, større fleksibilitet og ikke minst et verdigrunnlag preget av sunne verdier. Vi har siden starten hjulpet et hundretalls barn til verden.

Vi samarbeider også globalt med større fertilitetsklinikker, jurister og spesialister. Vi tar oss av de ulike delene i prosessen og veileder deg gjennom denne utrolige reisen – med det ultimate målet å oppfylle drømmen om et barn.

Nordic Surrogacy ble grunnlagt i 2016

Den nordiske virksomheten Nordic Surrogacy ble grunnlagt i 2016 av Eduardo Afonso, som selv har fått barn gjennom en surrogatiprosess. Visjonen var å hjelpe ufrivillig barnløse i Norden ved hjelp av surrogati og eggdonasjon.

I årenes løp har vi gjort store anstrengelser for å endre opinionen om surrogati som familiedannende metode. Blant annet gjennom samtaler med politikere, debattartikler og ved å være synlige i offentligheten.

Siden 2023 har vi etablert oss i Sør- og det sentrale Vest-Europa og fortsetter vår ekspansjon.

Les mer: Våre medarbeidere ved Nordic Surrogacy

Les mer: Hvorfor velge Nordic Surrogacy

Les mer: Prosessen – hvordan fungerer surrogati?

Les mer: Hvem blir surrogatmor og hvorfor?