Surrogati i Colombia

Surrogati i Colombia - Nordic SurrogacyHvem passer programmet for?

Surrogatiprogrammet i Colombia representerer et unikt alternativ for par av samme kjønn, heterofile par, enslige menn og ugifte par på jakt etter en kostnadseffektiv prosess.

I Colombia er det ikke krav om dokumentert medisinsk årsak til ufrivillig barnløshet. Det er heller ikke krav om at man skal være gift eller samboere. Vi tilbyr programmer med egne embryoer, egne egg eller garantiprogram med eggdonasjon.

Hver tur er unik og programmet dere velger avhenger av deres omstendigheter.

Uavhengig av bakgrunnshistorien deres har vi lang erfaring med å følge, veilede og støtte kommende familier på reisen mot foreldreskap. Surrogatiprosessen og kriteriene for hvem som kan gjennomgå en prosess er regulert, noe som gjør dem trygge. Hvilket program dere velger avhenger av deres individuelle forhold og omstendigheter og valget foregår i samråd med oss under den innledende kostnadsfrie konsultasjonen.

Hvorfor blivende foreldre velger Nordic Surrogacy

Vi er et byrå som tilbyr full service og dere får en personlig koordinator som følger dere gjennom hele prosessen. Vi tar oss av det praktiske, er tilgjengelige for å svare på spørsmål underveis og for støtte. Det gjør at dere kan fokusere på å bli foreldre.

Hos oss får dere helhetlig service i alle programmer. Vi streber alltid etter å kunne tilby konkurransedyktige priser for sammenlignbare tjenester. Det kan vi gjøre fordi vi jobber direkte med klinikkene og har dermed eliminert ekstrakostnadene ved å jobbe med mellommenn.

Surrogatiprosessen er trygg for alle involverte parter fra et juridisk og medisinsk perspektiv. Dette gjelder surrogaten, barnet og de blivende foreldrene. Alle programmer inkluderer lokal juridisk bistand i Colombia.

Egen koordinator tilstede i Colombia

Andrea Bautista,  koordinator Colombia - Nordic Surrogacy

Andrea Bautista er vår lokalansatte koordinator i Bogotá.

Andrea jobber hele tiden med å gjøre oppholdet deres i Bogotá til en smidig og uforglemmelig opplevelse. Sammen med resten av teamet ønsker Andrea å gi dere som blivende foreldre en faglig opplevelse basert på tillit, trygghet og oppmerksomhet på detaljer i alle ledd av prosessen.

Surrogatmødrene i Colombia

Surrogatmorens helse og velvære har høyeste prioritet. Surrogatmødrene som deltar i programmene kommer hovedsakelig fra Bogotá, hovedstaden i Colombia. I de første trinnene utfører klinikken en omfattende medisinsk og psykologisk screening for å sikre at surrogaten kan delta i programmet. Når surrogaten så matches med dere som blivende foreldre, skjer den fortsatte behandlingen og oppfølgingen av surrogatmødrene i Bogotá.

Surrogatmødrene bor i Bogotá, Colombia. De har født minst ett eget barn, og har gjennomgått grundige undersøkelser, serologi og blodprøver, samt tilleggsprøver for å sikre at den generelle helsesituasjonen er god. Surrogatmoren besøkes jevnlig hjemme for å forsikre seg om at alt går bra under svangerskapet. Surrogaten gjennomgår psykologiske tester før de blir godkjent for å bære fram et barn og mottar også psykologisk rådgivning under og etter svangerskapet.

Graviditetsplanen er streng og inkluderer månedlige ultralydundersøkelser, skanning av blant annet NC (Nuchal Translucence) og GTT (Growth and Glucose Metabolism), og fosterdiagnostikk.

Kostnad for surrogati i Colombia

Våre surrogatiprogrammer i Colombia koster fra 50.000 USD for eksisterende embryoer. For garantert graviditet (såkalt levende fødsel) koster det fra 65.000 USD. Alle formidlingsavgifter inngår. Eggdonasjon er inkludert i prisen for garantiprogrammer. Barnet blir colombiansk statsborger.

Det inkluderer løpende støtte og oppfølging underveis i prosessen med våre koordinatorer, juridisk bistand på plass i Colombia og utstedelse av fødselsattester.

Kostnad

  • Eksisterende embryoer: 50 000 USD
  • Egne egg: 55 250 USD
  • Enkelt garantiprogram: 66 500 USD
  • Dobbelt garantiprogram (to fødsler, parallelle prosesser): 110 500 USD

Hva er et garantiprogram?

På alle våre destinasjoner tilbyr vi garantiprogrammer med eggdonasjon hvor alle kostnader knyttet til prosessen er inkludert. Det skaper økonomisk trygghet og åpenhet og dermed økt tilgjengelighet.

Et garantiprogram betyr at alle deler som inngår i en surrogatiprosess, som eggdonasjon, skaping av embryo, juridisk bistand på destinasjonen, kompensasjon til surrogatmor inkludert koordinering og støtte, gjøres så mange ganger som nødvendig frem til dere har blitt foreldre.

Forskjellen på garantiprogrammet og andre programmer er at dere for andre programmer betaler løpende for kostnader som kommer i tillegg dersom deler av prosessen må gjentas.

Eggdonasjon i Colombia

Eggdonorene kommer fra Colombia og er unge kvinner hvis helse, sykehistorie og vaner vurderes etter en psykologisk og medisinsk screening. Screeningen gjøres av klinikken og for å sikre at hun kan delta i programmet.

Blivende foreldre kan benytte seg av et utvalg profiler som matcher deres ønsker.  Eggdonorens profil er anonym og inneholder detaljert informasjon om blant annet hennes medisinske helse, interesser, utdanning og inkluderer ferske bilder.

Juridisk bistand i Colombia

Vi samarbeider med advokater i Colombia som vil følge foreldrene våre gjennom hele den juridiske prosessen. Tjenestene omfatter avtaler mellom de blivende foreldrene og surrogatmoren samt registrering av barnet hos myndighetene umiddelbart etter fødselen. Fødselsattesten vil inneholde navnet på den biologiske faren og navnet på surrogatmoren. Umiddelbart etterpå vil surrogatmoren signere et juridisk dokument som gir avkall på alle hennes foreldrerettigheter. Den rettslige prosessen forventes å ta omtrent en måned.

HIV og seksuelt overførbare sykdommer

Nordic Surrogacy er stolte av å tilby muligheter også for par og enslige menn som lever med HIV og enkelte andre sykdommer. Blivende foreldre reiser til klinikken i Colombia for å donere kjønnsceller, hvor arvestoffet vaskes og testes før IVF-prosessen gjennomføres. Prosessen er veldig trygg og forhindrer overføring av virus og sykdommer til fosteret.