Surrogati i Colombia

Norske Eirik om sin surrogatiprosess i Colombia i videon ovenfor:
«Jeg ble veldig godt mottatt av alle, både lege, sykepleier og psykolog. Klinikken er veldig ordentlig og fin, og de ansatte er veldig hjelpsomme. Jeg er veldig fornøgd så jeg kan på sterkeste anbefale Colombia som destinasjon og klinikken og alt som hører til.»

Hvem er planen tiltenkt?

Gestasjonell surrogati i Colombia er tilgjengelig for alle. Dette er en unik mulighet for homofile, enslige eller par som ønsker en rimeligere surrogatiprosess. Du drømmer om å få barn – vi oppfyller drømmen!

Klinisk og medisinsk prosedyre

Vi er stolte av å samarbeide med ledende spesialister, som har hjulpet tusenvis av foreldre i løpet av de siste 20 årene. Både in vitro-fertilisering og innsetting av embryo foregår ved klinikken i Bogotá. Dette er en førsteklasses klinikk med det aller nyeste innen medisinsk utstyr.

Oppfølging av graviditeten blir gjort ved klinikken. Vi følger omfattende retningslinjer som innebærer blant annet månedlige ultralydundersøkelser, undersøkelse av fosterets nakkefold, sukkerbelastning, samt undersøkelser for å avdekke eventuelle misdannelser.

Donorene

Donorene er unge, kolombianske kvinner. De gjennomgår omfattende medisinske undersøkelser, som inkluderer gentester og blodprøver. Profilene deres inneholder bilder og informasjon om helsen og andre karakteristiske trekk ved hver donor. Egguthentingen vil foregå ved klinikken.

Surrogatene

Surrogatmødrene bor i Bogotá i Colombia. Også disse må gjennomgå omfattende medisinske undersøkelser, blant annet serologiske undersøkelser og blodprøver. Vi gjennomfører også undersøkelser for å forsikre oss om at det er helsemessig forsvarlig for kvinnene å bære frem et barn. I tillegg vil en sosialarbeider besøke surrogatmødrene hjemme i løpet av graviditeten for å se at alt står bra til.
Kvinnene vil også få psykologisk veiledning før, under og etter graviditeten.

Juridisk bistand

Vi er stolte av å samarbeide med advokat som vil bistå foreldrene i den rettslige prosessen i Colombia. Dette innebærer en kontrakt mellom de vordende foreldrene og surrogatmoren, og umiddelbar registrering av spedbarnet etter fødsel. Den biologiske faren får navnet sitt på fødselsattesten, sammen med surrogatmoren. Deretter vil surrogatmoren signere et rettslig dokument, der hun fraskriver seg alle rettigheter til barnet. Den rettslige prosessen tar rundt fire uker.

HIV

Nordic Surrogacy er stolte av å lede surrogatirevolusjonen, også når det gjelder par og enslige som lever med HIV. Vi gleder oss over hvert eneste spedbarn som blir født. De fremtidige foreldrene blir henvist til en klinikk som er spesialisert innen sædvask. Her vil sæden bli uthentet og vasket, og deretter testet før fertiliseringen. Prosedyren er helt trygg og hindrer spredning av viruset til barnet.

Surrogati i Colombia – kostnader

Viktig! Prisen er altomfattende, og dekker alt det medisinske og juridiske, så vel som surrogati og spedbarnsforsikring (omkostninger knyttet til sykehus, intensivavdeling og medisinske komplikasjoner).

• Garanti for én graviditet 69.000 USD
• Dobbel garanti-plan, 114.000 USD

Prisen inkluderer:

• Valg av surrogatmor
• Kompensasjon til surrogatmor, inkludert månedslønn osv.
• Oppsamling av sæd og nedfrysning
• PGS test
• Uthenting av egg
• Kompensasjon til eggdonor
• IVF + medisiner
• Nedfrysning av embryo
• Innsetting av embryoer + medisiner
• Oppfølging av graviditet
• Medisinske omkostninger i løpet av graviditeten
• Fødsel (vaginal eller keisersnitt)
• Nyfødt intensivavdeling (dersom det er nødvendig)
• Juridisk bistand i Colombia (kontrakt signert av surrogatmoren, utstedelse av fødselsattest og pass)

Surrogati i Colombia for homofile eller enslige par - Nordic Surrogacy