Infertilitet og ufrivillig barnløshet

Infertilitet och ofrivillig barnlöshet - Nordic Surrogacy

Iblant blir det ingen graviditet når man forsøker å befrukte et egg med sædceller. Når man har forsøkt å få til en befruktning i mer enn ett år, kalles det ofte ufrivillig barnløshet eller infertilitet.

Ufrivillig barnløshet

At man ikke blir gravid, kan skyldes ulike ting. Om lag 15 prosent av alle par rammes av ufrivillig barnløshet eller infertilitet i Norge. En tredjedel er av mannlige årsaker, en tredjedel er av kvinnelige årsaker, og en tredjedel er av ukjente årsaker. Det diskuteres og forskes også på om det kan være infeksjoner, kromosomendringer, legemidler eller anatomi som er årsaker til ufrivillig barnløshet.

Infertiliteten øker

Kvinner blir født med cirka 400 000 egg i eggstokkene sine og får ingen nye under levetiden sin. Menn får cirka 1800 nye sædceller per sekund. Kvinners infertilitet begynner å øke ved 25-årsalderen, og de har bare fem prosent sjanse for å bli gravide ved fylte 40 år. I tillegg viser studier at menns sædkonsentrasjon, og dermed fertiliteten, har gått drastisk ned siden 1973.

IVF – prøverørsbefruktning

IVF eller prøverørsbefruktning er en fertilitetsmetode hvor en kvinnes egg tas ut fra en eggstokk for å befruktes av en manns sæd utenfor en kvinnes kropp. IVF betyr in vitro-fertilisering («in vitro» = i glass og «fertilisering» = befruktning). Metoden brukes ved alle former for infertilitet: kvinnelig, mannlig og uforklart barnløshet. Ved IVF stimuleres kvinnen først med hormoner for at flere egg skal modnes. Eggene tas ut av kvinnens eggstokker gjennom at legen, under ultralydveiledning, fører inn en tynn nål via skjeden. Mannens sædprøve prepareres. Sæd og egg føres sammen i en skål så befruktning kan skje. Etter 2-5 dager tilbakeføres embryot til kvinnens livmor.

Permanent infertilitet

En del kvinner mangler en livmor å bære barn i, andre har sykdommer som gjør det umulig å gjennomgå en graviditet. En del har vært gjennom alle mulige infertilitetsbehandlinger som finnes uten å lykkes. Noen setter sin lit til adopsjon, men har blitt for gamle innen de har fått beskjeden. For mange av dem kan surrogati være en løsning for å bli forelder.

Infertilitet og surrogati

For å finne ut om egne egg kan brukes i surrogati eller om en eggdonor er nødvendig gjennomføres det en fertilitetsundersøkelse hvor både kvaliteten på egget og sæden kontrolleres. Ved infertilitet brukes eggdonor, sæddonor eller begge deler.
De siste årene har vi fulgt hundrevis av ufrivillig barnløse på deres reise til å bli foreldre. Vi vet at økonomiske hindringer kan være høye. Vi gjorde selv den investeringen da vi gikk fra å være blivende foreldre til å bli foreldre. Det er nettopp derfor Nordic Surrogacy tilbyr en rekke ulike surrogatprogrammer i ulike land. Nordic Surrogacy jobber med stor diskresjon, høy integritet og respekt for alle involverte i prosessen i alle våre programmer.

Du må godta statistikk og markedsføringsinformasjonskapsler for å se denne videoen.