Hva koster surrogati, eggdonasjon og IVF?

Pris for surrogati og eggdonasjon - Nordic SurrogacyPris for surrogati og eggdonasjon

Vi bestreber oss på å holde kostnadene nede og tilby rimelige surrogatiprosesser uten at det går ut over sikkerheten og velværet til surrogatmammaen, barnet eller de blivende foreldrene.

Vi samarbeider med anerkjente klinikere, leger og advokater for å gjøre prosessen trygg for alle involverte parter.

Hver surrogatiprosess er unik og varierer avhengig av de tiltenkte foreldrenes behov. Våre programmer inkluderer de medisinske kostnadene ved å gjennomføre en prosess innenfor rammen av den inngåtte kontrakten.

Bestill en gratis og uforpliktende rådgivningssamtale hvor vi går igjennom kostnader og priser basert på deres spesifikke situasjon.

Kostnad for surrogati i Georgia

Surrogatiprogrammer i Georgia er et alternativ for heterofile par som har vært gift i ett år eller ugifte par som har vært registrert på samme adresse i minst ett år. I Georgia er det ikke noe krav om dokumentert medisinsk årsak til ufrivillig barnløshet.

Kostnaden for program i Georgia starter på 52 000 USD.

De ulike programmene finner dere her

Les mer om surrogati i Georgia

Kostnad for surrogati i Colombia

Surrogatiprogram i Colombia er et alternativ for likekjønnede par, heterofile par og enslige menn.

Kostnaden for program i Colombia starter på 50 000 USD.

De ulike programmene finner dere her

Les mer om surrogati i Colombia

Kostnad for surrogati i USA

Surrogatiprogrammet i USA passer for alle. Her gjennomføres surrogatiprosesser for heterofile og likekjønnede par samt for enslige.

Kostnad for program i USA starter på 131 400 USD.

De ulike programmene finner dere her

Les mer om surrogati i USA

Juridisk exit-tjeneste

Vi tilbyr blivende foreldre med bosted i Sverige, Norge og Danmark en juridisk exit-tjeneste som en tilleggstjeneste når dere fullfører surrogatiprosessen gjennom Nordic Surrogacy. Tjenesten er til for å skape en juridisk familiesituasjon som gjenspeiler den faktiske familien. Dette spenner fra forberedelser før surrogatiprosessen til sikker håndtering av de juridiske aspektene under og etter svangerskapet.
Juridisk exit-tjeneste for en prosess: 30 000 SEK
Juridisk exit-tjeneste for to prosesser: 50 000 SEK