Hvorfor velge Nordic Surrogacy

Why choose Nordic Surrogacy - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy arbeider både lokalt og globalt for å forandre den rettslige og sosiale situasjonen rundt fertilitet og surrogati.

Våre verdier og vårt oppdrag

“Vi vil hjelpe ufrivillig barnløse med en trygg surrogatiprosess basert på vår egen opplevelse av prosessen, savnet etter barn og gleden ved å være en familie.” – Anneli, Lisa, Luca og Eduardo – Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy er et ledende surrogati- og fertilitetsselskap

Nordic Surrogacy er et ledende surrogatibyrå og fertilitetsselskap
Vi tilbyr komplette og omfattende garantiprogrammer og følger deg som blivende forelder gjennom hele prosessen. Det er det som er styrken i vårt opp – vi er der ved din side fra start til slutt!

Vi tilbyr garantiprogram

Det innebærer at dere går igjennom surrogatiprosessen fram til dere er blitt foreldre. Vi tilbyr også andre programmer og forklarer disse nærmere når vi møtes for rådgivning.
Les mer: Garantiprogram og surrogati

Hos oss står de blivende foreldrene og surrogatmoren i fokus

Vår kompetanse og vårt nettverk er unikt og vanskelig å matche. Siden vi har egen erfaring med å gå gjennom reisen som du snart skal begi deg ut på, vet vi hvor viktig en personlig og profesjonell behandling er. Vi er i daglig kontakt med våre klinikker og følger med deg i alle trinn i prosessen. Vi er med andre ord ikke bare en formidler, men en forlengelse av klinikkene. Vi er her for å veilede deg gjennom en til dels kompleks og emosjonell prosess på en økonomisk bevisst måte.

Trygghet for alle…

– de blivende foreldrene, surrogatmoren og hennes familie. Du får gjennom oss tilgang til noen av verdens ledende fertilitetsklinikker. I tillegg til førsteklasses omsorg for alle involverte parter, jobber vi kun i land som har lang erfaring med lovregulert surrogati. Siden våre partnere er lokalisert i flere forskjellige land, kan vi tilby et bredt utvalg for å lage et program som passer forholdene til vordende foreldre og lovens begrensninger i hvert land.

Siden en stor del av prosessen gjennomføres i utlandet, tilbyr vi et helt team rundt deg. Dette gjelder for eksempel leger, sykepleiere, koordinatorer og lokal guide ved behov. I Ukraina vil du få en personlig, engelsktalende koordinator som vil følge deg under oppholdet og sørge for at det er tydelig kommunikasjon mellom partene. Det er en stor trygghet.

Vi ønsker å fremme likestilling uavhengig av seksuell legning

Dette er en av grunnene til at nordisk surrogati eksisterer, like muligheter for alle til å bli foreldre. I årenes løp har vi gjort store anstrengelser for å endre opinionen om surrogati som familiedannende metode. Blant annet gjennom samtaler med politikere, debattinnlegg og gjennom å være synlig i offentligheten.
Les mer: Prosessen – hvordan fungerer surrogati?