Miten sijaissynnytysprosessi etenee?

Miten sijaissynnytysprosessi etenee - Tammuz Nordic Surrogacy

Sijaissynnytysprosessi on elämäsi upein, haastavin ja hämmentävin matka. Olemme itse kokeneet saman ja opastaneet satoja muita tulevia vanhempia heidän matkallaan.

Sijaissynnyttäjä

Sijaissynnyttäjä on nainen, joka auttaa sinua toteuttamaan unelmasi vanhemmuudesta. Kaikki Tammuzin sijaissynnyttäjät täyttävät kyseessä olevan maan lait ja säädökset. Naisille on tehty lääketieteellisiä ja psykologisia testejä ja heitä on valmisteltu prosessiin.

Sopeutuminen tarpeisiisi

Kansainvälisten kumppaniemme avulla pystymme tarjoamaan sopivia vaihtoehtoja kaikille tuleville vanhemmille. Autamme munasolun luovuttajan tai sijaissynnyttäjän valinnassa ja annamme lääketieteellistä apua sekä juridista tukea, jotta löydät sopivan vakuutuksen sijaissynnyttäjälle.

Mitä matkaan sitten sisältyy? Missä järjestyksessä kaikki tapahtuu? Jokainen matka on erilainen. Sen sisältö vaihtelee tulevien vanhempien tarpeiden mukaan. Jotkut tarvitsevat luovuttajaa, kun taas toiset käyttävät omia munasolujaan.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat sopia henkilökohtaisen tapaamisen ja keskustella vaihtoehdoista. Vaihtoehtoisesti voit osallistua seminaariimme.

Alla käydään sijaissynnytysprosessi läpi seitsemässä vaiheessa.

1. Valitset ohjelman omien olosuhteidesi mukaan

Aloitamme maksuttomalla neuvonnalla, jossa käydään prosessi askel askeleelta läpi, jotta selviää, mikä ohjelma ja kohde sopii juuri sinulle/teille. Sen jälkeen valitaan ohjelma ja tehdään aikataulu.

2. Hedelmällisyystutkimus, luovuttajan etsiminen / omien munasolujen käyttäminen

Jotta saadaan selville, voidaanko omia munasolujasi käyttää vai tarvitaanko luovuttajaa, tehdään hedelmällisyystutkimus. Sekä munasolujen että sperman laatu tutkitaan.
– Omat munasolut – koeputkihedelmöitys
– Munasolun luovutus – valitaan luovuttaja

3. Sijaissynnyttäjän valinta

Kaikki Tammuzin sijaissynnyttäjät täyttävät kyseessä olevan maan lait ja säännökset. Naisille on tehty lääketieteellisiä ja psykologisia testejä ja heitä on valmisteltu prosessiin. Vuosien kokemuksella pystymme etsimään sijaissynnyttäjän, joka täyttää tarpeesi ja toiveesi. Prosessin tarkka eteneminen riippuu valitusta ohjelmasta.

4. Hedelmöitys ja alkion kehitys

Kun spermaa on luovutettu ja luovuttaja/luovutettu munasolu on valittu, tapahtuu koeputkihedelmöitys lapsettomuusklinikalla. Hedelmöittynyttä munasolua kypsytetään laboratoriossa 5–7 päivää, kunnes blastokystivaihe on saavutettu. Tämän asteen saavuttaneelle alkiolle tehdään PGS/CGH-testi. Se on geneettinen testi, joka tehdään alkiolle ennen kuin se istutetaan kohtuun. Sen tarkoituksena on selvittää alkion laatu ennen istutusta, jotta voidaan ehkäistä tiettyjä poikkeavuuksia ja oireyhtymiä, kuten Downin oireyhtymää, kystistä fibroosia ja Tay-Sachsin tautia.

5. Alkionsiirto

Sijaissynnyttäjä aloittaa hoidon, jotta alkio voidaan siirtää. Hoito kestää noin kuukauden ja vaatii useita käyntejä klinikalle.

Ennen alkionsiirtoa sijaissynnyttäjälle tehdään vielä kerran samat testit kuin hakuvaiheessa. Näin varmistetaan, että hän täyttää edelleen sijaissynnyttäjälle asetetut kriteerit eikä uusia edellytyksiä ole syntynyt.

Tulevien vanhempien toiveiden mukaisesti ja sijaissynnyttäjän suostumuksella istutetaan yksi tai kaksi alkiota. Loput alkiot pakastetaan myöhempää tarvetta varten, jos vanhemmat toivovat niin.

Miespareilla on mahdollisuus istuttaa yksi molempien hedelmöittämä alkio. Näin voidaan saada aikaan kaksosraskaus, jossa lapsilla on geneettinen side molempiin vanhempiin.

Noin kaksi viikkoa alkionsiirron jälkeen otetaan verikoe, josta todetaan, onko hormonitaso noussut ”epätavallisen” korkeaksi. Mikäli näin on, on sijaissynnyttäjä todennäköisesti raskaana. Raskauden varmistamiseksi varataan ultraäänitutkimus.

Kaksi viikkoa IVF:n ja alkionsiirron jälkeen selviää, onko sijaissynnyttäjä raskaana. Ellei ole, alkionsiirto toistetaan.

6. Raskausaika ja synnytys

Kun raskaus on varmistettu, sijaissynnyttäjän äitiyshuolto alkaa. Laaditaan raskaussuunnitelma, joka on kaikkien osapuolten yhteinen kartta raskauden ajalle. Suunnitelmaan sisältyvät terveystarkastukset, tapaamiset sijaissynnyttäjän kanssa ja muut virstanpylväät. Tulevat vanhemmat saavat raskauden aikana ultraäänikuvia ja -raportteja noin kahden viikon välein. Synnytys tapahtuu etukäteen sovitulla klinikalla, ja sinä tulevana vanhempana olet paikalla.

USA
Western Fertility vastaa ultraääni- ja muista tutkimuksista raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana yhteistyöklinikoiden kautta, koska sijaissynnyttäjät asuvat 29 eri osavaltiossa, joissa sijaissynnytys on laillista. Toisen kolmanneksen aikana sijaissynnyttäjän hoito siirtyy paikalliseen sairaalaan lähelle naisen kotia.

Ukraina
Ultraääni- ja muut tutkimukset tehdään yhdellä yhteistyöklinikoistamme Kiovassa.

Albania
Ultraääni- ja muut tutkimukset tehdään Fertility Centerissä Tiranassa.

7. Syntymä, syntymätodistuksen laatiminen ja paluu Albaniasta tai USA:sta

Lapsi, joka syntyy Albaniassa tai USA:ssa
Lapsesta, joka syntyy Albaniassa tai USA:ssa tulee kyseisen maan kansalainen. USA:ssa laaditaan syntymätodistus, jossa on toisen tai molempien vanhempien nimi. Albaniassa laaditaan syntymätodistus, jossa nimetään toinen vanhemmista ja sijaissynnyttäjä. Vanhemmat hakevat lapselle Albanian tai USA:n passia ennen kotimatkaa.

Kotiinpaluun jälkeen tehdään DNA-testi, jolla vahvistetaan isyys, ja käräjäoikeus tekee päätöksen isyydestä. Kun isyys on vahvistettu, lapsesta tulee Ruotsin kansalainen. Kun lapsi on saanut Ruotsin kansalaisuuden, käynnistetään käräjäoikeudessa prosessi, jossa isä saa lapsen huoltajuuden. Sen jälkeen lapsi siirretään Ruotsin väestörekisteriin. Viimeinen askel juridisessa prosessissa on läheisadoptio, joka myös tapahtuu käräjäoikeudessa. Läheisadoption tavoitteena on, että äiti/kumppani jakaa lapsen huoltajuuden. Juridisen prosessin aikana Tammuz on luonnollisesti apunasi kokemuksensa ja juridisen osaamisensa ansiosta.

Syntymä, syntymätodistus ja kotiinpaluu Ukrainasta
Ukrainassa lapselle ei myönnetä kansalaisuutta ennen kuin isyys on vahvistettu DNA-testillä ja ruotsalainen käräjäoikeus on tehnyt päätöksen isyydestä. Sitten lapsi saa Ruotsin kansalaisuuden, ja vanhemmat voivat anoa passia. Sillä välin vanhemmat asuvat Ukrainassa, ja heidät ilmoitetaan syntymätodistuksessa lapsen vanhemmiksi.

Kun lapsi on saanut Ruotsin kansalaisuuden, käynnistetään käräjäoikeudessa prosessi, jossa isä saa lapsen huoltajuuden. Sen jälkeen lapsi siirretään Ruotsin väestörekisteriin. Viimeinen askel juridisessa prosessissa on läheisadoptio, joka myös tapahtuu käräjäoikeudessa. Läheisadoption tavoitteena on, että äiti/kumppani jakaa lapsen huoltajuuden. Juridisen prosessin aikana Tammuz on luonnollisesti apunasi kokemuksensa ja juridisen osaamisensa ansiosta.

Ennen kuin huoltajuus on vahvistettu, lapselle ei myönnetä Ruotsin passia eivätkä vanhemmat näin ollen saa vanhempainrahaa tai lapsilisiä. Etuuksia voidaan kuitenkin hakea takautuvasti 90 päivän kuluessa syntymästä.

Sijaissynnytysprosessi on elämäsi upein, haastavin ja hämmentävin matka - Tammuz Nordic Surrogacy