Kenestä tulee sijaissynnyttäjä ja miksi?

 

Sijaissynnyttäjäksi kutsutaan naista, joka auttaa sinua toteuttamaan unelmasi vanhemmuudesta. Naiset päättävät ryhtyä sijaissynnyttäjiksi erinäisistä syistä.

Nainen saa tietysti kohtuullisen korvauksen, mutta korvaus on suunniteltu siten, ettei sitä voida käyttää elatustukena.

Moraaliset näkökulmat

Mielestämme keskustelu naisten syistä ryhtyä sijaissynnyttäjiksi on sekä tärkeä että tervetullut. Kysymyksen moraalisista näkökulmista täytyy keskustella nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Koska omat lapsemme ovat syntyneet sijaissynnyttäjän avustuksella, olemme saaneet ottaa aktiivisesti kantaa kysymykseen. Päätös käyttää sijaissynnyttäjää vaikuttaa suoraan meidän ja lastemme elämään. Juuri siksi on tärkeää, että keskustelu ja tulevien vanhempien päätös perustuu paikkansapitävään ja relevanttiin tietoon.

Vastuu ja riskit

Sijaissynnyttäjänä toiminen toiselle naiselle, joka ei voi tulla raskaaksi, on yksi jaloimmista teoista, jonka ihminen voi toisen eteen tehdä. Koska prosessiin liittyy suuri vastuu ja riskejä molempien osapuolten osalta, toimintaohjeita on paljon. Sijaissynnyttäjäksi haluavan naisen tulee olla 22–38-vuotias ja terve. Hänen tulee olla synnyttänyt ainakin yksi lapsi ongelmattoman raskauden päätteeksi vähintään vuosi sitten. Naisen pitää olla tunne-elämältään vakaa, toisin sanoen hänellä ei saa olla meneillään henkilökohtaista kriisiä kuten avioeroa, menetystä, perheenjäsenen vakavaa sairautta tai vastaavaa.

Seulonta ja kokeet

Kaikki hyväksytyt sijaissynnyttäjät ovat läpikäyneet tarkan seulonnan. Heille on tehty lääketieteellisiä ja psykologisia testejä ja heitä on valmisteltu prosessiin. Asiantuntijat tekevät tiettyjä kokeita raskauden aikana (niskapoimututkimus, alfafetoproteiini jne.)

Sijaissynnytys ja sijaissynnyttäjät Ukrainassa

Ukrainalaiset sijaissynnyttäjämme asuvat Kiovassa ja sen lähialueilla. Raskauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana he asuvat perheidensä kanssa ja jatkavat tavallista elämäänsä. Raskauden loppuvaiheessa he muuttavat omaan asuntoon Kiovassa ollakseen lähempänä klinikkaa. Raskautta seurataan tarkoin yhteistyöklinikoillamme Nadiya Fertility Clinicillä ja IVMED Fertility Centressä Kiovassa. Sijaissynnyttäjälle tehdään kaikki tavanomaiset raskauden aikaiset tutkimukset ja häneltä otetaan verikokeita, joilla varmistetaan, että hänen terveydentilansa pysyy hyvänä koko raskauden ajan.

Päästäkseen sijaissynnyttäjäksi naisen pitää täyttää kyseisen maan laissa määrätyt vaatimukset. Hänen tulee olla synnyttänyt ainakin yksi oma lapsi, ja raskauksien ja synnytysten on täytynyt sujua ongelmitta. Naisille tehdään pakollinen seulonta sekä lääketieteellisiä ja psykologisia kokeita. Lisäksi heitä on valmisteltu prosessia varten.

Nadiya Fertility Clinic Kiovassa avattiin vuonna 2016. Klinikalla käytetään nykyaikaisia hedelmöityshoitoja ja tehdään raskaudenaikaisia tutkimuksia. Spesialistimme aloittivat nykyaikaiset hedelmöityshoidot Ukrainassa ja ovat toimineet alalla yli 15 vuoden ajan. Nadiya on maailman johtava klinikka monella IVF:ään liittyvällä osa-alueella.

Lue lisää sijaissynnytysohjelmista Ukrainassa

Sijaissynnytykset ja sijaissynnyttäjät USA:ssa

Päästäkseen sijaissynnyttäjäksi naisen pitää täyttää valtion ja osavaltioiden laeissa määritellyt vaatimukset. Hänen tulee olla synnyttänyt ainakin yksi oma lapsi, ja raskauksien ja synnytysten on täytynyt sujua ongelmitta. Naisille tehdään pakollinen seulonta sekä lääketieteellisiä ja psykologisia kokeita. Lisäksi heitä on valmisteltu prosessia varten.

Sijaissynnyttäjämme ovat Yhdysvaltain kansalaisia ja asuvat USA:n eri osalvatioissa. Raskauden aikana sijaissynnyttäjä asuu kotona perheensä kanssa ja jatkaa normaalia elämäänsä. Raskautta seuraa hänen oma lääkärinsä. Ensimmäisen kolmanneksen aikana raskautta seuraavat myös Western Fertility Instituten lääkärit. Sijaissynnyttäjälle tehdään tavanomaiset raskaudenaikaiset testit ja häneltä otetaan verikokeita, joilla varmistetaan, että hänen terveydentilansa säilyy hyvänä koko raskauden ajan.

Viimeisimpien tekniikoiden ja omistautuneen henkilökunnan avulla Western Fertility Institute (lue lisää täältä) haluaa tarjota parasta mahdollista hoitoa raskauden aikana. Klinikka haluaa tarjota lämpimän, kannustavan ja miellyttävän ympäristön tuleville vanhemmille.

Lue lisää USA:n sijaissynnyttäjäohjelmista

Sijaissynnytys ja sijaissynnyttäjät Albaniassa

Sijaissynnyttäjämme Albaniassa asuvat Tiranassa ja ovat kotoisin joko Albaniasta tai Itä-Euroopasta. Raskauden aikana naiset asuvat perheidensä kanssa ja jatkavat normaalia elämäänsä. Raskautta seurataan tarkkaan yhteistyöklinikallamme raskaussuunnitelman mukaisesti. Sijaissynnyttäjälle tehdään tavanomaiset raskaudenaikaiset testit ja häneltä otetaan verikokeita, joilla varmistetaan, että hänen terveydentilansa säilyy hyvänä koko raskauden ajan.

Päästäkseen sijaissynnyttäjäksi naisen pitää täyttää valtion laissa määritellyt vaatimukset. Hänen tulee olla synnyttänyt ainakin yksi oma lapsi, ja raskauksien ja synnytysten on täytynyt sujua ongelmitta. Naisille tehdään pakollinen seulonta sekä lääketieteellisiä ja psykologisia kokeita. Lisäksi heitä on valmisteltu prosessia varten.

Lue lisää Albanian sijaissynnytysohjelmista
Lue lisää: Uutisia sijaissynnytyksestä