Våra värderingar – surrogat för alla

  • Surrogat för alla – heterosexuella, ensamstående och HBTQ.
  • Att hålla det enkelt – Vi finns för Din/Er skull och jobbar på ett smidigt och flexibelt sätt med hög sekretess.
  • Vi är en familj – Vi stöttar Dig/er genom hela processen och hjälper till för att underlätta så mycket som möjligt.

 

Referens

Jenny Zimmermann:
”Genom Tammuz så fick jag möjligheten att få fantastiskt härliga tvillingar som ger en otrolig kärlek och lycka varje dag. 10 års ofrivillig barnlöshet med 4 stycken egna IVF-försök på en klinik i Sverige vände på en månad när beslutet tagits att samarbeta med Tammuz och detta resulterade i en graviditet som jag fick glädjen att följa på nära håll genom ett professionellt bemötande och välorganiserat arbete på Tammuz med en koordinator som var närvarande och stöttande under hela processen.”