Tammuz arbetar även globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogat.

Tammuz arbetar även globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogat.

Tammuz arbetar även globalt för att förändra den rättsliga och sociala situationen vad gäller fertilitet och surrogat.