Surrogatmödraskap i Albanien

Two dads!

Vem passar programmet för?

Surrogatprogrammet i Albanien är lämplig främst för samkönade par (killar) och ensamstående män.

Surrogatmammor

Våra surrogatmödrar i Albanien bor i Tirana med omnejd. Vi är stolta över vårt samarbete med Dr Aytug Kolankaya, en världsberömd fertilitetsläkare, med 30 års erfarenhet inom området och som har följt tusentals föräldrar. IVF-processen och embryotransfer utförs på Dr. Aytug’s klinik i Tirana, Albaniens huvudstad. Kliniken är utrustad med toppmodern medicinsk utrustning.

Under graviditet och förlossning

Uppföljning av graviditeten och förlossningen görs på Dr. Aytugs klinik. Graviditetsplanen följs strikt med månatliga ultraljudsundersökningar, nuchal translucens, GTT och övrig skanning.

Äggdonation

Äggdonator väljs via Tammuz donatordatabas. Alla donatorer screenas noggrant och genomgår omfattande läkarundersökningar. Deras profil finns tillgänglig på webbplatsen och innehåller omfattande och detaljerad information och bilder.

Juridiskt stöd

Arjula Cibaku är vår albanska juridiska expert på familjerätt. Tjänsterna inkluderar avtal mellan de blivande föräldrarna och surrogatmodern samt barnets registrering direkt efter födseln. Födelsebeviset kommer att innehålla namnet på den biologiska fadern och namnet på surrogatmamman. Omedelbart därefter kommer surrogatmodern att underteckna ett juridiskt dokument där hon avstår från alla sina föräldrarättigheter. I fall där surrogatmamman är bosatt i Albanien har barnet rätt till ett albanskt pass. Den juridiska processen förväntas ta ungefär en månad.

Kostnader

Kostnaderna för surrogatprogrammet Albanien inkluderar den fulla processen inklusive försäkring för barnet och surrogatmodern (sjukhusvistelse, NICU och eventuella medicinska komplikationer). Inga extra utgifter tillkommer med undantag för de blivande föräldrarnas flyg, vistelse och juridiskt stöd.

Våra surrogatprogram i Albanien kostar från € 65.600 inklusive alla förmedlingsavgifter. Kostnaden gäller fram till 2018-12-31. Omräknat till svenska kronor blir det 689.000 kr. med dagens växlingskurs. Observera att betalningen sker i Euro.

Kostnaderna inkluderar

 • Surrogatmatchning
 • Ersättning surrogatmodern
 • Spermiefrysning
 • Ägguttag
 • Ersättning äggdonator
 • IVF + mediciner
 • Frysning och lagring av embryon
 • PGS/NGS
 • Embryoöverföring surrogat + mediciner
 • Graviditetsuppföljning
 • Kostnad för medicin
 • Födseln (inklusive kejsarsnitt vid behov)
 • NICU (om nödvändigt)
 • Juridiskt stöd i Albanien (undertecknande av kontrakt och utfärdande av intyg)

Övriga program

 • Garanterad graviditet, 77.000 Euro
 • Tvillinggraviditet tillägg, 15.000 Euro
 • Dubbel garantiplan, 127.000 Euro

 

Filmklippet ovan: Eduardo berättar om sin barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma.