Surrogatprogram Albanien

Vem passar programmet för?
Surrogatprogrammet i Albanien är lämplig främst för samkönade par (killar) och ensamstående män.

Two dads!

Surrogat
Våra surrogatmödrar i Albanien bor i Tirana och närområdet. Vi är stolta över vårt samarbete med Dr Aytug Kolankaya, en världsberömd fertilitetsläkare, med 30 års erfarenhet som har följt tusentals föräldrar. IVF processen och embryotransfer utförs på Dr. Aytug’s klinik i Tirana, Albaniens huvudstad. Kliniken är den mest avancerade i sitt slag i Albanien och är utrustad med toppmodern medicinsk utrustning.

Under graviditet och förlossning
Uppföljning av graviditeten och förlossningen görs på Dr. Aytugs klinik. Graviditetsplanen följs strikt med månatliga ultraljudsundersökningar, nuchal translucens, GTT och skanning etc.

Äggdonation
Det finns möjlighet välja lokal albansk donator eller en östeuropeisk donator som reser till Albanien för ägguttag. Dessutom finns det möjlighet att välja sydafrikanska ägg från Tammuz-donatorpool. Alla givare screenas noggrant och omfattande läkarundersökningar, och deras profil kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen och kommer att innehålla relevant information och bilder.

Juridiskt stöd
Arjula Cibaku är en albansk juridisk expert på familjerätt. Tjänsterna inkluderar överenskommelse mellan föräldrarna och surrogatmodern samt barnets registrering direkt efter födseln. Födelsebeviset kommer att innehålla namnet på den biologiska fadern och namnet på surrogatmamman. Omedelbart därefter kommer surrogatmodern att underteckna ett juridiskt dokument där hon avstår från alla sina föräldrarättigheter. I fall där surrogatmamman är bosatt i Albanien har barnet rätt till ett albanskt pass. Den juridiska processen förväntas ta ungefär en månad.

Kostnad
Kostnaderna för surrogatprogrammet Albanien inkluderar den fulla processen inklusive försäkring för barnet och surrogatmodern (sjukhusvistelse, NICU och medicinska komplikationer). Inga extra utgifter tillkommer med undantag för de blivande föräldrarnas flyg, vistelse och juridiskt stöd.

Garanterad graviditet
77 000 Euro

Tvillinggraviditet tillägg
15 000 Euro

Dubbel garanti plan
127 000 Euro

Kostnaderna inkluderar:
– Surrogatmatchning
– Ersättning surrogatmodern
– Spermiefrysning
– Ägguttag
– Ersättning äggdonator
– IVF + mediciner
– Frysning och lagring av embryon
– PGS/NGS
– Embryoöverföring surrogat + mediciner
– Graviditetsuppföljning
– Kostnad för medicin
– Födseln (inklusive kejsarsnitt vid behov)
– NICU (om nödvändigt)
– Juridiskt stöd i Albanien (undertecknande av kontrakt och utfärdande av intyg)

 

Intervju med en surrogatmamma i Ukraina

Vem blir surrogatmamma och värför?

Äggdonation och äggdonator

Juridisk experthjälp