Om surrogat-processen, äggdonation, IVF och spermiedonation

Samråd
Surrogat är en komplex process och därför erbjuder vi Dig ett kostnadsfritt möte (personligt eller via Skype).

Första steget i surrogat-processen
Du bestämmer dig för att skriva avtal med Tammuz och får då tillgång till alla detaljer kring surrogat-processen samt en tidsplan.

Nästa steg
Nu börjar jobbet med att hitta den rätta surrogaten för dig.

Förberedelser – äggdonation, IVF, spermiedonation
Om egen äggdonation görs så kommer IVF att utföras annars väljs en äggdonator.
Spermiedonator kan i detta skede också vara aktuellt.

Äggplock och embryo
IVF och embryoöverföring kommer att äga rum. Två veckor senare kommer vi att få veta om den utvalda surrogatmamman är gravid efter ett blodprov.

Graviditet
Nu kommer vi att skicka dig graviditetsplanen och kommer att stödja dig genom hela processen.

Förlossningen
Efter förlossningen så är det dags att njuta av att ett barn har kommit till världen. Ett födelsebevis skrivs som sedan används för att få hem barnet. I samband med detta startar också en administrativ och juridisk process där Tammuz självklart finns vid din sida och stöttar med både sin erfarenhet och juridisk kompetens i samarbete med Napoleon Jurister.