Video om barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma

Video om barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma

Video om barnlängtan, funderingar på adoption och slutligen beslutet att anlita en surrogatmamma