Vi tar gärna i hand för en progressiv och modern familjepolitik

Vi tar gärna i hand för en progressiv och modern familjepolitik - Nordic Surrogacy

HBT-Socialdemokraternas Daniel Andersson svarar på Öppna Moderaters Kim Nilssons efterlysning om en utredning av altruistiskt surrogatmödraskap. ”Vi vill vi se en bred utredning med fokus på HBTQ+personers väg till föräldraskap” skriver Andersson.

Under moderaternas regeringstid tillsattes en utredning, ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU 2016:11), som bland annat gick igenom situationen med surrogatarrangemang i Sverige och utomlands. Slutsatsen blev att det är svårt att lagstifta för surrogatarrangemang utan att riskera att livmödrar blir handelsvara. Trots bristen på regleringar finns barn i Sverige som har fötts genom värdmoderskap och därmed riskerar att stå utan de sociala skyddsnät som nyfödda både ska och bör ha.

Därför vill vi se en bred utredning med fokus på HBTQ+personers väg till föräldraskap. Med en modern och progressiv familjelagstiftning skulle många fler kunna bli föräldrar och det är något att sträva mot.  Det är absolut avgörande att den nya utredningen är normkritisk och tar hand om den väldigt reella risken för att livmoderbärande personer utnyttjas. Om ingen lösning finns för att säkerställa att personer inte utnyttjas, eller ännu värre – att marknaden får tillgång till processen – kan Sverige inte lagstifta för någon form av värdmödraskap. De mänskliga rättigheter som omger livmoderbärande personer och barn måste gå före en önskan om att bli förälder genom värdmödraskap.

En seriös utredning kring HBTQ+personers vägar till föräldraskap behöver fokusera på hur olika hinder i lagstiftningen kan reformeras utifrån HBTQ+personers förutsättningar. Där är altruistiskt värdmödraskap är bara en liten del. Sveriges familjerätt är föråldrad och skriven ur ett heteronormativt och binärt perspektiv. HBT-Socialdemokrater har länge försökt få till stånd att all lagstiftning, oavsett politikområde, ska vara jämlik och könsneutral. Med barnkonventionen som lag, och därmed barns rätt till sitt medborgarskap, ursprung och föräldrar, ställs än tydligare krav på oss som lagstiftare.

Läs hela artikeln här på QX.se