Vi intervjuas av Uppdrag Granskning

Staffan Sörenson intervjuas av Lena ten Hoopen på Uppdrag Granskning - Nordic Surrogacy

Staffan Sörenson intervjuas av Lena ten Hoopen på Uppdrag Granskning.

Vi medverkar i Uppdrag Gransknings program om surrogatmödraskap i Ukraina eftersom vi tycker att det är viktigt att vara öppna med vår verksamhet och gärna berättar om surrogatprocessen. Vi sätter alltid surrogatmamman och barnets hälsa främst.

Grunden i surrogatprocessen är att den bygger på frivillighet. För att bli aktuell som surrogatmoder måste den sökande kvinnan uppfylla de krav som landets lagstiftning anger. Kvinnan måste ha ett fött ett eget barn och en hälsosam medicinsk historia med hälsosamma graviditeter och födslar. Hon genomgår obligatoriska screening, medicinska och psykologiska tester och förberedelser för processen. Det utgår en ekonomisk kompensation som ska kännas skälig för kvinnan men är utformad på så vis att den inte kan användas som ett försörjningsstöd. Därför är en viktig del i urvalet av surrogatmammor att de har en stabil och ordnad försörjning.

Vi är stolta över att kunna hjälpa ofrivilligt barnlösa genom våra samarbeten med välrenommerade och professionella kliniker. Vår prioritering är trygghet för alla – de blivande föräldrarna, barnet, surrogatmamman och hennes familj.

Programmet sänds klockan onsdag 19 september 20:00 på svt1.

Vi har förstått att besök och intervjuer även skett på en del kliniker som inte verkar inom ramen för Tammuz och för den verksamheten kan vi inte svara.

Läs mer: FAQ om surrogatmammor, äggdonation och surrogatmödraskap

Se våra oredigerade filmklipp från samtalen i Göteborg om surrogatmödraskap

Vi har själva filmat eller gjort ljudupptagningar av alla intervjuer med Uppdrag Granskning i Kiev i Ukraina och i Göteborg. Du kan se dem oredigerade nedan. Tyvärr är kvaliteten inte den bästa då vi har spelat in med mobilkamera.

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

 

Med Uppdrag Granskning i Kiev, Ukraina

Vi intervjuade själva Marina, den surrogatmamman som Uppdrag Granskning samtalade med.

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.

Bakgrund – surrogatmödraskap väcker debatt

Surrogatmödraskap väcker naturligtvis många tankar och frågor till liv och debatten tar stundtals rejäl fart. Vi fick en förfrågan från Uppdrag Granskning tidigt i våras och det ledde till att vi bjöd in dem till vår klinik i Kiev i Ukraina i april. Medarbetare och en surrogatmamma intervjuades och senare träffade vi Uppdrag Granskning på kontoret i Göteborg då Uppdrag Granskning ville ha kommentarer på det de spelat in i Ukraina.