Vi bjuder in Uppdrag granskning till vår IVF-klinik i Ukraina

Vi bjuder in Uppdrag granskning till vår IVF-klinik i Ukraina - Nordic Surrogacy

Surrogatmödraskap väcker naturligtvis många tankar och frågor till liv och debatten tar stundtals rejäl fart.

Helt begripligt därför att vi för en tid sen uppmärksammades av Uppdrag Granskning (UG) och Lena ten Hoopen.
Bl.a. fick vi en förfrågan om UG kunde närvara vid ett av våra seminarier som syftar till att informera om hur Tammuz arbetar. Detta tackade vi nej till med respekt för deltagarna i seminariet. Däremot erbjöd vi UG att komma till oss för ett samtal, en intervju.

Ett bra samtal blev det och självklart helt öppet och sakligt från vår sida.
Vi har även förstått att besök och intervjuer skett på en del kliniker som inte verkar inom ramen för Tammuz.
För att bidra till en korrekt bild av vår verksamhet har vi bjudit in UG att besöka vår klinik i Kiev och det besöket planeras att ske 10-12 april.

Löpande kommer vi att här berätta hur samtalet och samarbetet med UG fortlöper.