Västvärldens män har allt sämre sperma

Västvärldens män har allt sämre sperma

Kvaliteten på den manliga sperman har de senaste 40 åren sjunkit drastiskt i hela västvärlden, visar en ny studie.
Mellan 1973 och 2011 har antalet spermier hos män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland sjunkit med 50 procent.

Än mer – med 59,3 procent – minskade den totala mängden spermier per utlösning.

Orsaken till sämre sperma bland västvärldens män är okänd. Hagai Levine uppmanar myndigheterna i berörda länder att på allvar undersöka fenomenet.

Tidigare studier i ämnet visar att en lång rad faktorer i miljö och livsstil kan påverka spermans kvalitet. Dit hör plaster, kemikalier och bekämpningsmedel, rökning, övervikt, dålig kost och stress.

Någon motsvarande försämring av sperman har inte kunnat konstaterats bland män i Asien, Afrika eller Sydamerika. Forskarna poängterar ändå att det har gjorts färre undersökningar på de här kontinenterna.

Doktor Levine säger till BBC att utvecklingen mycket väl kan vara ett globalt fenomen, med värre konsekvenser än någon föreställer sig.
Om trenden fortsätter kan mänskligheten dö ut, konstaterar Levine.

Läs artikeln på YLE här