Varning för surrogatmödraskap i Kenya

Högsta domstolen i Kenya börjar förhandlingar gällande anti-gay lagar - Nordic Surrogacy

Vägen till att bli förälder genom surrogatmödraskap för samkönade par och ensamstående män är en av de mest omtumlande, utmanade och förväntansfulla resor man troligen gör i sitt liv.

Ponera att resan till föräldraskap dessutom genomförs i ett land med stränga antigaylagar.

En del längtande föräldrar som är samkönade par eller ensamstående män söker sig till Kenya i tro om att det är reglerat i lag att genomföra en surrogatprocess.

I Kenya är surrogatmödraskap i högsta grad oreglerat dock så debatterar parlamentet ett lagförslag ”THE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY BILL, 2016 ARRANGEMENT OF CLAUSES” där de ställer sig positiva till surrogatmödraskap för heterosexuella gifta par. På sidan 4 framgår definitionen ”couple” means a male and female who are in an association that may be recognised as a marriage under any law in Kenya”.

Kenya har några av de strängaste antigaylagarna i världen. Lagen innebär bland annat att ”homosexuella handlingar” kan ge upp till 14 års fängelse (läs mera på Wikipedia). I en undersökning gjord av ”Pew Research center, Global attitudes and trends” framgår det att 90% av de tillfrågade inte anser att homosexualitet bör normaliseras.

Andra ledande surrogatmödraskapsagenturer varnar samkönade par och ensamstående män för att påbörja en surrogatprocess i Kenya då inställningen och attityder är minst sagt negativa och nyblivna föräldrar och nyfödda barn riskerar att stå utan adekvat vård och övrig hjälp om så skulle krävas. Läs mera här.

Med hänsyn till ovan så erbjuder inte Tammuz någon som helt process med surrogatmamma i Kenya.

Tammuz Family är grundat av Doron Mamet som är gift med en man och tillsammans har två barn som är födda med hjälp av värdmoder. En del av Tammuz anställda är homosexuella och samtliga har gått igenom minst en process med värdemoder. Tammuz erbjuder destinationer för samkönade och ensamstående män baserade på våra egna erfarenheter för att kunna säkerställa en trygg process utan diskriminering och acceptans för alla oavsett sexuell läggning. Dessutom så ingår all juridik på respektive destination för att säkerställa myndighetsprocesserna. Att kunna erbjuda detta anser vi vara en av de viktigaste grundstenarna i en process med värdmoder. Av den anledningen så har Tammuz också valt att inte erbjuda Kenya som destination.

Läs mer om Tammuz destinationer för samkönade par och ensamstående män

Välkomna att kontakta oss på info@nordicsurrogacy.se för mer information eller för att boka ett kostnadsfritt möte för konsultation.

Källor:
Lagförslag – Parliament of Kenya
Antigaylagar – Wikipedia
Attityder om homosexualitet bör normaliseras – Pew Research Center Global attitudes & Trends
Avrådan värdemoderskap för samkönade par och ensamstående män – Sensible Surrogacy