Varför det är så viktigt att välja en seriös partner i Ukraina

Varför det är så viktigt att välja en seriös partner i Ukraina - Nordic Surrogacy

På Tammuz går säkerhet och välbefinnande för surrogatmamman, bebisen och de blivande föräldrarna alltid först. Vi arbetar bara med de bästa klinikerna, läkarna, juristerna och försäkringsbolagen.

Tammuz Nordic har den senaste tiden fått frågan från blivande föräldrar om surrogatmoderskap är på väg att bli olagligt i Ukraina. Surrogatmoderskap i Ukraina är väldigt hårt reglerat och inte vem som helst som behöver genomgå en process med surrogat kan gå igenom en process. Lagstiftningen ställer bland annat krav på att det ska finnas en medicinsk orsak till varför paret inte kan få egna barn och paret ska bevisligen vara ett gift par. Barn som föds genom en process med surrogat i Ukraina är statslösa och innehar inget medborgarskap varken i hemlandet eller i Ukraina. Processerna för hur barnet ska få samma medborgarskap som föräldrarnas varierar från land till land men som huvudsak används DNA prover för att styrka genetisk länk mellan fadern och barnet och därefter kan ett faderskap fastställas och barnet får då faderns nationalitet.

För en tid sedan så uppdagades det av ukrainska myndigheter att ett barn fötts och lämnats till föräldrarna där det inte fanns någon genetisk länk mellan någon av föräldrarna och barnet. Slutsatsen blev då att kliniken slarvat med det genetiska materialet och föräldrarna blev föräldrar till ett icke genetiskt barn. Det finns även misstankar från ukrainska myndigheter att ansvariga på kliniken försökt förfalska bevisen kring processen och födseln. Kliniken är nu misstänkt för att förfalskning av uppgifter härrörande till människohandel och kliniken är under utredning.

I samband med att detta uppdagades så lade ett av de mindre partierna i Ukrainas parlament fram ett lagförslag som skulle inbära att utlänningar förbjöds att få hjälp i Ukraina av surrogatmamma. Ett annat större parti i parlamentet la fram ett annat förslag om att ytterligare reglera surrogatprocesser i Ukraina men att även fortsättningsvis låta utlänningar genomföra en surrogatprocess i Ukraina. Båda dessa förslag debatteras i Ukrainska parlamentet.

I de fall som Tammuz har erfarenhet av och där ett förbud för utlänningar har införts så har ingångna avtal mellan respektive parter respekterats och fullföljts. Samtliga experter som Tammuz konsulterat med i Kiev anser att lagförslaget är chanslöst.

Läs mer om surrogatmödraskap i Ukraina

Hela upprinnelsen till den här situationen visar vikten av att enbart samarbeta med klinker med en såväl moralisk som etisk kompass för att säkerställa trygghet för samtliga involverade från blivande föräldrar, surrogatmamma och barnet. Tammuz samarbetskliniker är mycket seriösa och professionella och kvantitet kommer aldrig före kvalitet. Detta minimerar riskerna för att liknande ska inträffa på Tammuz samarbetskliniker.

Kontakta oss gärna om du har frågor om detta!

Läs mer: Prosecutors accuse Biotexcom of selling Babies

Läs mer: Ukraine police expose Kyiv clinic trafficking Babies