”Unga människor bör få bättre möjligheter att avgöra när de vill bli föräldrar.”

”Unga människor bör få bättre möjligheter att avgöra när de vill bli föräldrar.” - Nordic Surrogacy

Ungefär 15 procent av alla par i Sverige uppger att de är ofrivilligt barnlösa, enligt Karolinska institutet. De riskerar dessutom att bli fler i takt med att många par väljer att skaffa barn senare i livet.

Även ändrade sexvanor och bristande kunskap om vilka faktorer som påverkar möjligheten att få barn negativt, till exempel osunda kostvanor, kan bidra till utvecklingen.

Världshälsoorganisationen WHO klassificerade redan 1997 ofrivillig barnlöshet som en sjukdom. I hela samhället finns dock en utbredd syn på att ofrivillig barnlöshet inte är en ”riktig” sjukdom, utan ett i-landsproblem.

Unga människor bör få bättre möjligheter att avgöra när de vill bli föräldrar. Den som vill bli förälder måste vara säker på att kunna få föräldrapenning och en studieplats efter föräldraledigheten. Sjukvården måste också byta perspektiv, arbeta mer med förebyggande information. Dessutom måste forskningen när det gäller infertilitet utvecklas och fördjupas.

Läs hela debattartikeln här på Syd svenskan.se