Trans och ofrivillig barnlöshet

NyhetsArtikel Tran Nordic Surrogacy

År 2013 avskaffades steriliseringskravet för transpersoner som vill ändra juridiskt kön. Det innebär att transpersoner sedan dess har större möjligheter att bli föräldrar genom att använda egna könsceller eller själv bli gravid.

Begreppet förälder kan ha många innebörder, framförallt i regnbågsfamiljer. En förälder kan vara genetisk, biologisk eller/och juridisk förälder till ett eller flera barn. Man kan alltså vara alla dessa delar samtidigt men man kan också vara förälder ur en eller två av dessa olika aspekter.

En genetisk förälder är den som har bidragit med könsceller (ägg eller spermier) för att ett barn ska bli till. En person som donerat spermier räknas alltså som genetisk förälder till det eller de barn som blir till med hjälp av hens spermier. En person kan även föda ett barn utan att vara dess genetiska förälder, om man har använt donerade ägg. Den som föder ett barn räknas alltid juridiskt som barnets biologiska förälder. Juridisk förälder är man om man i folkbokföringen är registrerad som förälder till barnet. I Sverige kan ett barn endast ha två juridiska föräldrar.

En fjärde, och mycket viktig, aspekt av föräldraskap är det sociala föräldraskapet. Alltså att man tar föräldraansvar för ett barn, ser till att barnet får sina behov tillgodosedda och bevakar barnets rättigheter. Att också vara juridisk förälder innebär en ökad trygghet för barnet. Man kan också vara en viktig person i ett barns liv och axla en hel del av föräldraskapet utan att benämna sig som eller se sig som en förälder till barnet.

Läs hela artikeln på Rfsl.se