Tillåter surrogat – britterna åker ändå utomlands: Det är smidigare

Tillåter surrogat britterna åker ändå utomlands det är smidigare - Nordic Surrogacy

Röster har höjts i Sverige för att altruistiskt surrogatmödraskap, utan ekonomisk ersättning, borde vara tillåtet inom den svenska sjukvården. Men trots att det införts i Storbritannien väljer allt fler britter ändå att åka utomlands.
– Det är smidigare, från början till slut, säger Allan Pacey, professor och fertilitetsexpert vid Sheffield University.

I somras gick Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ut och sa att han tror att Sverige är redo för “en egen bra lagstiftning” i surrogatfrågan. Centerpartiets partiledare Annie Lööf sa i en intervju i Sveriges Radio inför valet att hon tycker att det borde vara tillåtet med altruistiska surrogatarrangemang här hemma.

I Storbritannien är det tillåtet med altruistiska surrogatmödraskap, det vill säga att en kvinna är surrogat utan ekonomisk ersättning. Surrogatmodern har samma grundläggande rättigheter som kvinnor som bär på sitt eget biologiska barn. Det innebär att hon har samma rätt att göra abort, om hon av olika skäl skulle ångra sig. Som födande moder anses hon också vara barnets juridiska mor när barnet är fött, vilket gör att hon har rätt att behålla barnet efter förlossningen om hon vill, trots att hon inte har någon biologisk koppling till barnet.

Allt fler britter väljer att åka utomlands

Allan Pacey är professor och fertilitetsexpert på Sheffield University, han tycker inte att Storbritannien är ett bra exempel för hur Sverige skall hantera frågan. Trots att det är tillåtet med altruistiska surrogatmödraskap i Storbritannien är det fler och fler britter som väljer att åka utomlands för kommersiella surrogat. Britterna är till och med de vanligaste kunderna bland européerna.

”Gör inte som Storbritannien”

Att det är svårt att hitta tillgängliga surrogatmödrar i Storbritannien är en av anledningarna till att britterna fortsätter att söka sig till utlandet när det gäller surrogat. Samtidigt har tilltänkta föräldrar också helt andra rättigheter i länder som Ukraina och Georgien.

– Låt oss säga att surrogatmamman ångrar sig, om de säger att de känner obehag av graviditeten eller något, då har de inte rätten att komma och säga att de är i fara, och att de vill avbryta graviditeten. Vi vill inte lämna det utrymmet för surrogatmödrarna, säger Sophie Ukleba, koordinator på surrogatagenturen New Life i Georgien.

Läs hela artikeln här på svt.se