Teodorescu kommenterar surrogatmödraskap i GP

Teodorescu kommenterar surrogatmödraskap i GP -Nordic Surrogacy

Teodorescu kommenterar surrogatmödraskap i GP.se

”Nyligen beslutade den feministiska rödgröna regeringen att svenska kvinnor inte får agera surrogatmödrar åt andra kvinnor i Sverige, även i fall då ekonomisk ersättning för åtagandet saknas.

Frågan är svår och bägge sidors argument relevanta. Men man kan ändå fråga sig hur beslutet rimmar med kvinnors rätt till sina egna kroppar eller rätt att bli betraktade som ansvarsfulla subjekt som kan ta ansvar för sina beslut och handlingar?”

Läs hela ledarkrönikan i GP.se här